Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terrorista emberrablások – információk megosztása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terrorista emberrablások – információk megosztása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács ajánlása a terrorista emberrablásokra vonatkozó információ megosztásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

 • A terrorista emberrablásokkal kapcsolatos helyzetek megoldása céljából eljárást határoz meg az uniós országok közötti tapasztalatcserére vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

 • A terrorista emberrablások komoly kihívást jelentenek az uniós országok számára. Az uniós országoknak az ilyen helyzetek eredményes megoldásához háttér-információkra van szükségük, amelyek segítségével kapcsolatokat létesíthetnek és bizalmas megbeszéléséket kezdeményezhetnek. Az információ megosztása segíthet abban, hogy gyorsan ellenőrizhető legyen az, hogy egy másik uniós országnak van-e már emberrablással kapcsolatos tapasztalata ugyanabban a térségben, ugyanazon terroristacsoport által vagy hasonló körülmények között.
 • E célból valamennyi uniós országnak be kellene nyújtania a többi uniós ország részére bármely – korábban már megoldott – terrorista emberrablásra vonatkozó információkat tartalmazó adatlapot.
 • Ezen információk közé tartoznak a következők:
  • az emberrablás helyszínéül szolgáló ország és régió;
  • a túszok száma és állampolgársága;
  • az emberrablás és az esemény végének napja és időpontja;
  • a felelős terroristacsoport vagy elkövető;
  • az emberrablás módja;
  • az emberrablás indítéka;
  • bármely közvetítő esetleges részvétele;
  • a kapcsolattartó az érintett uniós országban.
 • Adott esetben az alábbi kiegészítő információkat is be kell nyújtani:
  • a túszok tartózkodási oka az adott országban, nyelvtudásuk, a túszok neme;
  • az elkövetők ideológiája, állampolgársága és nyelvtudása;
  • az elkövetők által a közvélemény megszólításához használt eszközök;
  • az elkövetők módszereivel kapcsolatos részletek.
 • Az ajánláshoz tartozó mellékletek az információk megosztásához egységes formátumot javasolnak, valamint a következőkkel kapcsolatos információk szolgáltatására is javaslatot tesznek: tárgyalási stratégiák, késleltető taktikák, valamint a váltságdíjak vagy politikai követelések esetleges fennállása.
 • A további információkat és tapasztalatokat a nemzeti jogszabályokkal összhangban kétoldalú módon kell megosztani. A személyes adatok kezelése is a nemzeti joggal összhangban történik.
 • Minden uniós ország köteles összesíteni valamennyi – 2002. január 1. óta történt – eseményről meglévő információit és benyújtani ezt az összefoglalót a többi uniós ország részére. A közvetlen kommunikáció megkönnyítése céljából a kapcsolattartó személyek jegyzékét is elérhetővé kell tenni.
 • Az információkat a terrorista eseményekkel kapcsolatos, EU-szerte működő információcserét szolgáló, kétirányú hálózaton keresztül kell megosztani (lásd a 2005/671/IB tanácsi határozatot). Az információkat továbbá meg kell osztani az Europollal is, majd 12 hónap elteltével felül kell vizsgálni, hogy a megosztott adatok mennyisége és fajtája alapján célszerű lenne-e egy adatbázis létrehozása.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Tanács ajánlása (2007. június 12.) a terrorista emberrablásokra vonatkozó információ megosztásáról (HL L 214., 2007.8.17., 9–12. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (HL L 253., 2005.9.29., 22–24. o.)

utolsó frissítés 03.05.2016

Top