Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete – az ENSZ jegyzőkönyve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete – az ENSZ jegyzőkönyve

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2006/616/EK és 2006/617/EK határozata az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyv megkötéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZATOK CÉLJA?

Hivatalosan jóváhagyják a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni ENSZ-jegyzőkönyv aláírását abban a mértékben, amennyiben ez az Unió hatáskörébe tartozik. Az Egyesült Nemzetek szervezett bűnözés elleni egyezménye jegyzőkönyvének célja a migránsok csempészésének megelőzése és az ellene való küzdelem, az aláíró országok közötti együttműködés elősegítése, valamint a becsempészett migránsok jogainak védelme.

FŐBB PONTOK

Az aláíró országok kötelesek a következő cselekményeket bűncselekményként kezelni, amennyiben szándékosan, pénzügyi vagy anyagi haszon érdekében követik el őket:

 • migránsok csempészése, azaz személyek illegális bevitele olyan országba, amelynek azok nem állampolgárai, vagy nem jogosultak ott állandó tartózkodásra;
 • hamis utazási vagy személyazonossági iratok kiállítása, beszerzése, nyújtása vagy birtoklása a migránsok csempészésének elősegítése céljából;
 • annak lehetővé tétele, hogy egy személy anélkül tartózkodhasson egy országban, hogy megfelelne a jogszerű tartózkodás feltételeinek;
 • a fenti bűncselekmények megkísérlése, az ezekben való részvétel, valamint az ezekre történő felbujtás.

Az aláíró országoknak a következőket a bűncselekmény súlyosságát növelő körülményként kell kezelniük (súlyosbító körülmények):

 • az érintett migránsok életének vagy biztonságának veszélyeztetése;
 • a migránsokkal való embertelen vagy megalázó bánásmód, ideértve a kizsákmányolást is.

A csempészet áldozatai nem vonhatók büntetőeljárás alá.

Hatály

A jegyzőkönyv hatálya a következőkre terjed ki:

 • a fenti bűncselekmények megelőzése, felderítése és elbírálása (amennyiben nemzetközi jellegűek és egy szervezett bűnözői csoport is érintett);
 • a bűncselekmények áldozatait megillető jogok védelme.

A migránsok tengeren történő csempészése elleni intézkedések

 • Amennyiben egy állam arra gyanakszik, hogy egy felségjel nélküli hajó migránsokat csempész, ellenőrei a hajó fedélzetére léphetnek és átkutathatják azt.
 • Amennyiben egy ország azt gyanítja, hogy egy külföldi felségjelű hajó migránsokat csempész, tájékoztatnia kell a hajó felségjele szerinti országot, valamint visszaigazolást és felhatalmazást kell kérnie a lobogó szerinti országtól az intézkedések végrehajtására. A gyanú igazolódása esetén a kérelmező országnak:
  • joga van a hajó fedélzetére lépni és azt átkutatni, majd megfelelő intézkedéseket foganatosítani a hajó, a rajta levő személyek és a rakomány tekintetében, valamint
  • biztosítania kell a hajón levő személyek biztonságát és a velük való emberséges bánásmódot.
 • Amennyiben nincs azonnali veszély, a lobogó szerinti ország kifejezett engedélye nélkül további intézkedések nem foganatosíthatók.

Nemzetközi együttműködés

Az országoknak elő kell mozdítaniuk a határellenőrzés megerősítését, valamint joguk van minden olyan személy belépésének megtagadására, aki érintett a migránsok csempészésében. A közös határokkal rendelkező vagy a bűnözői csoportok által használt útvonalakon fekvő országoknak a következő információkat kell megosztaniuk egymással:

 • a csempészek által használt indulási és érkezési pontok;
 • a használt útvonalak és a szállítási módozatok;
 • az alábbi tevékenységek módjai és eszközei:
  • személyek elrejtése és szállítása;
  • utazási és személyazonossági iratokkal való visszaélés.

A megfelelő tapasztalattal rendelkező országoknak technikai segítséget kell nyújtaniuk a migránsok gyakori származási és tranzitországainak.

Megelőzés, védelem, segítségnyújtás és visszatérés

Az országoknak különböző intézkedéseket kell foganatosítaniuk a csempészet megelőzése és a csempészet áldozatainak kezelése érdekében. Idetartoznak többek között a következők:

 • figyelemfelkeltő kampányok, valamint fejlesztési programok és együttműködés regionális, nemzeti és nemzetközi szinten a csempészet okainak, jellemzően a szegénység és alulfejlettség megszüntetése érdekében;
 • azon migránsok jogainak védelme, akik a csempészet áldozatává váltak, különösen a nők és a gyermekek;
 • védelem a migránsokat érő erőszak ellen, valamint segítségnyújtás azok számára, akik élete vagy biztonsága veszélyben forog a csempészés miatt;
 • azon állampolgárok vagy személyek visszatérésének elősegítése, akik jogszerűen tartózkodhatnak a területükön, és akik csempészet áldozataivá váltak.

HÁTTÉR

A 2002/90/EK irányelv és a 2002/946/IB kerethatározat közös meghatározást hozott létre az illegális migráció elősegítésének bűntettére vonatkozólag, valamint meghatározta a jogi személyek büntetésének és felelősségre vonhatóságának minimumszabályait.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/616/EK határozata (2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 179. és 181a. cikkének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 262., 2006.9.22., 24–33. o.).

A Tanács 2006/617/EK határozata (2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés III. része IV. címének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 262., 2006.9.22., 34–43. o.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002/946/IB kerethatározata (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi keretének megerősítéséről (HL L 328., 2002.12.5., 1–3. o.).

A Tanács 2002/90/EK irányelve (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról (HL L 328., 2002.12.5., 17–18. o.).

A Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről (HL L 261., 2004.8.6., 19–23. o.).

utolsó frissítés 04.02.2016

Top