Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi program (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi program (2007–2013)

A „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében az Európai Unió (EU) egyedi programot hozott létre a 2007–2013-as időszakra a szervezett vagy nem szervezett bűnözés megelőzésére, illetve az ilyen bűnözéssel szembeni küzdelemre vonatkozó projektek támogatása céljából.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/125/IB határozata (2007. február 12.) a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi program létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” program a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésről szóló keretprogram (AGIS) helyébe lép. A program célja a bűnözés, így különösen a terrorizmus, az emberkereskedelem és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, a tiltott kábítószer-kereskedelem és a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció és a csalás megelőzése és az ezek elleni küzdelem. A program négy főbb témakört ölel fel:

 • bűnmegelőzés és kriminológia;
 • bűnüldözés;
 • a tanúk védelme és támogatása;
 • az áldozatok védelme.

E főbb prioritási tengelyeken belül az új program többek között az alábbiakat irányozza elő:

 • a bűnüldöző szervek, az egyéb nemzeti hatóságok, valamint az Európai Unió (EU) szervei közötti koordináció és együttműködés fejlesztése;
 • az áldozatok és a tanúk védelme tekintetében a legjobb gyakorlatok előmozdítása;
 • a bűnözés stratégiai megelőzéséhez és a bűnözés elleni küzdelemhez, valamint a biztonság garantálásához szükséges olyan módszerek ösztönzése, mint az európai bűnmegelőzési hálózat keretében végzett munka és a köz- és magánszféra partnerségei.

Annak ellenére, hogy nem foglalkozik az igazságügyi együttműködéssel, a program kiterjedhet olyan intézkedésekre, amelyek célja az igazságügyi hatóságok és a bűnüldözési hatóságok közötti együttműködés ösztönzése.

Támogatható projektek és intézkedések

A program támogatások vagy közbeszerzések formájában a következő fellépéséket részesítheti finanszírozásban:

 • a Bizottság által kezdeményezett és irányított, európai dimenzióval rendelkező projektek;
 • olyan transznacionális projektek, amelyek legalább két tagállamból, vagy legalább egy tagállamból és egy tagjelölt vagy csatlakozó országból származó partnerek részvételével zajlanak;
 • a tagállamokon belüli olyan nemzeti projektek, amelyek transznacionális projekteket és/vagy uniós intézkedéseket készítenek elő, vagy transznacionális projekteket és/vagy uniós intézkedéseket egészítenek ki, vagy olyan innovatív technológiák kifejlesztéséhez járulnak hozzá, amelyeket más országokban lehet felhasználni;
 • a program célkitűzéseit európai szinten követő és nonprofit alapon működő nem kormányzati szervezeteknek nyújtott működési támogatások.

Támogatás nyújtható különösen az operatív együttműködésre és koordinációra, az elemzési, monitoring és értékelési tevékenységekre, a technológia és módszertan átadására, az alkalmazottak és szakértők képzésére és cseréjére, valamint a tudatosító és terjesztő tevékenységekre.

A program a bűnüldöző szervekre és az egyéb állami vagy magánszereplőkre vonatkozik, beleértve a regionális és nemzeti hatóságokat, a szociális partnereket, az egyetemeket, a statisztikai hivatalokat és a nem kormányzati szervezeteket, továbbá a partnerként részt vevő vonatkozó nemzetközi szerveket.

A programban való részvételt kérelmező szervezeteknek jogi személyiséggel és valamelyik tagállamban bejegyezett székhellyel kell rendelkezniük. Nyereségorientált szervezetek kizárólag állami vagy nonprofit szervezetekkel közösen részesülhetnek támogatásban.

E határozat 2007. január 1-jétől felváltja a 2002/630/IB (AGIS) határozat vonatkozó rendelkezéseit. A 2006. december 31-e előtt e határozat alapján megkezdett tevékenységekre lezárulásukig továbbra is e határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Háttér

A „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi program, valamint a „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” program a 2007–2013-as időszakra 745 millió eurós költségvetéssel rendelkező „Biztonság és a szabadságjogok védelme" keretprogram része.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2007/125/IB határozat

2007.2.24.

HL L 58., 2007.2.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2011. június 16.) a 2007–2013-as időszakra szóló „Biztonság és a szabadságjogok védelme” keretprogram félidős értékeléséről [COM(2011) 318 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A jelentés a „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” program 2007–2009-es időszakban történő végrehajtását értékeli. A jelentés rámutat arra, hogy a program keretében támogatott projektek általában nagyjából sikeresek voltak a tervezett eredmények – új eszközök és módszerek kidolgozása, bevált gyakorlatok terjesztése és egyes konkrét kérdésekre vonatkozó ismeretek bővítése – elérését illetően. A projektek döntő többsége a bűnmegelőzés horizontális módszereire és a bűnüldöző szervek közötti együttműködésre vonatkozik. Egyébként a bűnüldöző tisztviselők alkotják a program résztvevőinek legnagyobb csoportját. Németország, Olaszország, Hollandia és az Egyesült Királyság adja a projektek 48%-át. A Bizottság ugyanakkor megállapította, hogy különböző problémák merültek fel a végrehajtással kapcsolatban, és hogy alulteljesítik az előirányzatokat. A Bizottság a támogatások jóváhagyására vonatkozó eljárás és az értékelési folyamat javítása mellett a programok 2013-ig történő folytatását javasolja.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó, „Biztonság és a szabadságjogok védelme” elnevezésű keretprogram létrehozásáról [COM(2005) 124 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 08.09.2011

Top