Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi program (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi program (2007–2013)

A „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében az Európai Unió (EU) a 2007–2013 közötti időszakra egyedi programot hoz létre, amelynek célja, hogy támogassa a terrorista támadások és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzésére, az azokra való felkészültségre és következményeik kezelésére irányuló projekteket.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/124/EK, Euratom határozata (2007. február 12.) a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi program létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A program azért jött létre, hogy támogassa a tagállamoknak a terrortámadások megelőzésére, az azokra való felkészültségre és az állampolgárok és a létfontosságú infrastruktúrák védelmére irányuló erőfeszítéseit. Feladata, hogy elősegítse a terrorizmussal és az egyéb biztonsági vonatkozású veszélyekkel szembeni védelmet.

Megelőzés és felkészültség

A program célja, hogy:

  • előmozdítsa a létfontosságú infrastruktúrákat fenyegető veszélyek értékelését és a védelmi módszertanok és biztonsági előírások kidolgozását;
  • támogassa a határokon átnyúló szállítási láncok biztonságának javítására irányuló, tagállamok közötti operatív intézkedéseket;
  • a létfontosságú infrastruktúrák védelme terén ösztönözze az együttműködést és a tapasztalatcserét.

Következménykezelés

A program arra törekszik, hogy előmozdítsa a know-how és a legjobb gyakorlatok cseréjét a válságkezelési feladatokat ellátó különböző szereplők között, és elősegítse az arra hivatott szervek munkájának jobb összehangolását célzó közös gyakorlatok megszervezését.

Támogatható projektek és intézkedések

A program támogatások vagy közbeszerzések formájában a következő fellépéséket részesítheti finanszírozásban:

  • a Bizottság által kezdeményezett és irányított, európai dimenzióval rendelkező projektek;
  • olyan transznacionális projektek, amelyek legalább két tagállamból, vagy legalább egy tagállamból és egy tagjelölt vagy csatlakozó országból származó partnerek részvételével zajlanak;
  • a tagállamokon belüli olyan nemzeti projektek, amelyek transznacionális projekteket és/vagy közösségi intézkedéseket készítenek elő, ilyen projekteket és/vagy intézkedéseket egészítenek ki, vagy más országokban is felhasználható innovatív módszereket fejlesztenek ki.

Támogatásban részesülhetnek nevezetesen az operatív együttműködési és koordinációs intézkedések, az elemzési, pénzügyi és egyéb ellenőrzési tevékenységek, az információcsere, a képzés és a szakértők cseréje, valamint a tudatosító és a terjesztő tevékenységek.

Azoknak a szervezeteknek, amelyek részt kívánnak venni a „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi programban, jogi személyiséggel, illetve valamelyik tagállamban székhellyel kell rendelkezniük. Nyereségorientált szervezetek csak akkor részesülhetnek támogatásban, ha állami szervekkel vagy nonprofit szervezetekkel együtt vesznek részt a munkában.

Háttér

A terrorizmussal foglalkozó egyedi program és a bűnözéssel kapcsolatos egyedi program egyaránt a 2007–2013 időszakra 745 millió euró költségvetéssel rendelkező „Biztonság és a szabadságjogok védelme” elnevezésű keretprogram részét képezi.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2007/124/EK, Euratom határozat

2007.2.24.

HL L 58., 2007.2.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2011. június 16.) a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” keretprogram (2007–2013) félidős értékeléséről [COM(2011) 318 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A jelentés értékeli a „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi program végrehajtását a 2007–2009 közötti időszakban. A jelentésből kitűnik, hogy a program által támogatott projektek általában meghozták a várt eredményeket, így új eszközök és módszerek megteremtését, a bevált gyakorlatok terjesztését és az egyes sajátos kérdésekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítését. A projektek túlnyomó többsége a veszélyek megelőzésével és az azokra való felkészüléssel foglalkozik, és a bűnüldöző tisztviselőket célozza. Olaszországban és Spanyolországban hajtották végre a projektek 48%-át. A Bizottság ugyanakkor megállapította, hogy különböző problémák merültek fel a végrehajtással kapcsolatban, és hogy alulteljesítik az előirányzatokat. A Bizottság a támogatások jóváhagyására vonatkozó eljárás és az értékelési folyamat javítása mellett a programok 2013-ig történő folytatását javasolja.

A Bizottság közleménye a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról [COM(2006) 786 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó, „Biztonság és a szabadságjogok védelme” elnevezésű keretprogram létrehozásáról [COM(2005) 124 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 05.09.2011

Top