Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program

Az Európai Bizottság kijelöli az európai és nemzeti infrastruktúrákra irányuló létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program (EPCIP) végrehajtásához szükséges elveket és eszközöket.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. december 12.) a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról [COM(2006) 786 végleges – Hivatalos Lap C 126., 2007.6.7.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2005 decemberében felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programra * (EPCIP). Válaszul a Bizottság elfogadta a jelen közleményt, valamint javaslatot tett az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről szóló irányelvére annak érdekében, hogy javítsa az utóbbiak védelmét.

A közlemény bemutatja az EPCIP végrehajtása érdekében javasolt elveket, eljárásokat és eszközöket. A fenyegetések, amelyekre a program reagálni kíván, nem korlátozódnak a terrorizmusra, hanem minden veszélyforrásra kiterjednek, beleértve a bűncselekményeket, természeti katasztrófákat, valamint a baleseteket okozó egyéb eseményeket is.

Az EPCIP általános célkitűzése, hogy javítsa a létfontosságú infrastruktúrák védelmét az Európai Unióban. A jelen közleményben ismertetett európai jogszabályok megvalósítása e célkitűzés elérését szolgálja.

Az EPCIP jogi kerete a következőkből áll:

 • az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítására és kijelölésére vonatkozó eljárás, valamint közös megközelítés annak értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani. Ennek végrehajtására egy irányelv révén kerül sor;
 • az EPCIP végrehajtásának megkönnyítését célzó intézkedések, ideértve az EPCIP cselekvési tervet, a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatát (CIWIN), uniós szintű, létfontosságú infrastruktúrák védelmét (CIP) szolgáló szakértői csoportok létrehozását, a CIP-pel kapcsolatos információcsere-eljárásokat, valamint a kölcsönös függőségek azonosítását és elemzését;
 • az EU-tagállamok számára a nemzeti létfontosságú infrastruktúrákkal (National Critical Infrastructures – NCI-k) kapcsolatban nyújtott támogatás, amelyet az egyes EU-tagállamok saját döntésük alapján vehetnek igénybe, valamint készenléti terv készítése;
 • külügyi dimenzió;
 • kísérő pénzügyi intézkedések és különösen a 2007–2013-as időszakra szóló, A terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése elnevezésű, különleges európai uniós program, amely finanszírozási lehetőségeket nyújt majd a CIP-pel kapcsolatos intézkedésekhez.

EPCIP cselekvési terv

Az EPCIP cselekvési terv három fő munkafolyamatból áll:

 • az első az EPCIP stratégiai vonatkozásaival, valamint az összes CIP-munkára alkalmazható horizontális intézkedések kidolgozásával kapcsolatos;
 • a második az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmével foglalkozik, és célja, hogy csökkentse azok sebezhetőségét;
 • a harmadik egy nemzeti keret, amely segíti az EU-tagállamokat az NCI-k védelmében.

A cselekvési terv állandó mozgásban lévő folyamat, amelyet rendszeresen felülvizsgálnak majd.

A létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózata (CIWIN)

Külön bizottsági javaslattal figyelmeztető hálózatot hoznak létre (a CIWIN-t) a bevált gyakorlatok cseréjének céljából, valamint hogy fakultatív jelleggel platformot nyújtson a Bizottság ARGUS rendszerével kapcsolatos sürgősségi riasztások továbbításához.

Szakértői csoportok

Amennyiben különleges szakértelemre van szükség, a Bizottság felállíthat uniós szintű CIP szakértői csoportokat bizonyos jól körülhatárolt kérdések megvizsgálására. Az adott létfontosságú infrastruktúra ágazatától függően a szakértők feladatai a következőket foglalhatják magukban:

 • segítségnyújtás a sebezhető pontok, kölcsönös függőségek és bevált ágazati gyakorlatok azonosításához;
 • a jelentős sebezhető pontok csökkentését célzó intézkedések, valamint teljesítménymutatók kidolgozása;
 • esettanulmányok készítése.

A létfontosságú infrastruktúrák védelmével (CIP-pel) kapcsolatos információcsere

Az érintett feleknek meg kell osztaniuk a CIP-pel kapcsolatos információkat, különösen a létfontosságú infrastruktúrák és a védett rendszerek biztonságát szolgáló intézkedésekről, a kölcsönös függőségeket vizsgáló tanulmányokról, valamint a CIP-pel kapcsolatos sebezhetőségi, veszély- és kockázatértékelésekről. Ugyanakkor gondoskodni kell arról, hogy a továbbadott szellemi tulajdonjog által védett, érzékeny vagy személyes természetű információk ne váljanak nyilvánosan hozzáférhetővé, és hogy a minősített információkat kezelő személyzet átessen a saját EU-tagállama által elvégzendő megfelelő szintű biztonsági átvilágításon.

A kölcsönös függőségek azonosítása

A létfontosságú infrastruktúrákhoz kapcsolódó gyenge pontok, fenyegetések és kockázatok jobb felmérésének érdekében szükséges a földrajzi vagy ágazati jellegű kölcsönös függőségek azonosítása és elemzése.

CIP kapcsolattartó csoport

A Bizottság kapcsolattartó csoport létrehozását tervezi a létfontosságú infrastruktúrák védelmének céljából. A kapcsolattartó pontokat, amelyek a CIP-pel kapcsolatos nemzeti kérdéseknek a többi EU-tagállammal, a Tanáccsal és a Bizottsággal történő koordinációjáért felelősek, minden egyes EU-tagállam külön nevezi ki.

A nemzeti létfontosságú infrastruktúrák (NCI-k) védelme

Annak elismerése mellett, hogy az NCI-k védelme a tulajdonosoknak, az üzemeltetőknek és maguknak az EU-tagállamoknak a felelőssége, a Bizottság az EU-tagállamok kérésére támogatást nyújt ezen a területen. A Bizottság valamennyi EU-tagállamot nemzeti védelmi program kidolgozására ösztönzi, mely tartalmazza:

 • az NCI-k osztályozását, amely figyelembe veszi az adott infrastruktúra megzavarása vagy megsemmisítése által okozott hatásokat (a kár földrajzi kiterjedését és a következmények súlyosságát);
 • a földrajzi és ágazati kölcsönös függőségek azonosítását;
 • készenléti terv készítését.

A külügyi dimenzió

Az EPCIP egy fontos szempontja a CIP külső dimenziója. A modern gazdaságokat jellemző kölcsönös kapcsolatok és függőségek miatt egy adott infrastruktúra megzavarása vagy megsemmisülése súlyos hatással járhat az Unión kívüli országokra és fordítva. Ezért különösen fontos a nemzetközi együttműködés megerősítése ezen a területen ágazati megegyezéseken keresztül.

Kísérő pénzügyi intézkedések

Az EPCIP-et a 2007–13-as időszakban „A terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” elnevezésű közösségi program társfinanszírozza.

Történelmi háttér

2004. június 17–18-án az Európai Tanács átfogó stratégia kidolgozására kérte fel a Bizottságot a létfontosságú infrastruktúrák védelmének javítása céljából. Válaszul a Bizottság 2004. október 20-án közleményt adott ki „A létfontosságú infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelemben” címmel.

A 2004. december 16–17-ei Európai Tanács mind a terrortámadások megelőzéséről, felkészültségről és válaszadásról szóló következtetései, mind a Tanács által 2004. december 2-án elfogadott szolidaritási program értelmében támogatta a Bizottság szándékát, hogy javaslatot tegyen a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programra (European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP) és a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatára (Critical Infrastructure Warning Information Network – CIWIN).

2005 során intenzív munka folyt az EPCIP-pel kapcsolatban. 2005. november 17-én a Bizottság zöld könyvet fogadott el a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról.

2005. szeptember 15-én határozatot fogadtak el a terrorizmus elleni küzdelem megerősítését célzó előkészítő intézkedéseket tartalmazó kísérleti projekt finanszírozásáról. Ezt 2006. október 26-án egy második határozat követte, amely az EPCIP kísérleti projekt finanszírozásáról szól.

2006. december 12-én a Bizottság javaslatot nyújtott be az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításának és kijelölésének irányelvére valamint egy annak értékelését szolgáló közös megközelítésre, hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani. Ugyanazon a napon a Bizottság ezt a közleményt is elfogadta. Ezekből a dokumentumokból világosan kiderül, hogy a Bizottság milyen megoldásokat javasol a létfontosságú infrastruktúrák védelmének problémájára az EU-ban.

„A terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” elnevezésű EU-programról szóló javaslatot végül 2007. február 12-én fogadták el.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Létfontosságú infrastruktúrák: azok a fizikai és információs technológiai berendezések és hálózatok, szolgáltatások és eszközök, amelyek összeomlása vagy megsemmisítése súlyos következményekkel járhat a polgárok egészsége, védelme, biztonsága és gazdasági jóléte, illetve a tagállamok kormányainak hatékony működése szempontjából.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat – a Tanács határozata (2008. október 27.) a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatáról (CIWIN) [COM(2008) 676 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A fenti közleménnyel összhangban ennek a külön javaslatnak a célja, hogy létrehozza a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatát (CIWIN). A CIWIN biztonságos információs, kommunikációs és riasztórendszert hoz létre az CIP-pel kapcsolatos információcsere céljából a tagállamokban. A rendszer célja, hogy elősegítse az EU-tagállamok együttműködését, valamint lehetővé tegye a veszélyekről és sebezhető pontokról, illetve a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos stratégiákról szóló információk cseréjét. Az EU-tagállamoknak a hálózatban való részvétele továbbra is önkéntes marad. A CIWIN egy elektronikus fórumból és egy sürgősségi riasztórendszerből áll majd. Az előbbi információcserére, az utóbbi veszélyek és fenyegetések esetén riasztásra szolgál majd. Ez egy biztonságos és titkosított rendszer lesz, ahol az információ-hozzáférés ehhez mérten lesz majd szabályozva. A CIWIN műszaki vonatkozásainak kidolgozása a Bizottság felelőssége.

Konzultációs eljárás (2008/0200/CNS)

Zöld könyv (2005. november 17.) a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról [COM(2005) 576 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye a Tanács és az Európai Parlament részére (2004. október 20.) – Felkészültség és a következmények kezelése a terrorizmus elleni küzdelemben [ COM(2004) 701 végleges – Hivatalos Lap C 52., 2005.3.2.].

A Bizottság közleménye a Tanács és az Európai Parlament részére (2004. október 20.) – A terrortámadásokkal kapcsolatos megelőzés, felkészültség és válaszlépések [ COM(2004) 701 végleges – Hivatalos Lap C 14., 2005.1.20.].

Utolsó frissítés: 17.08.2010

Top