Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információcsere és együttműködés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információcsere és együttműködés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2005/671/IB határozata a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unió (EU) egyik kiemelt célkitűzése. A határozat a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban folytatott nyomozásra, büntetőeljárásokra és büntetőítéletekre vonatkozó információknak az uniós országok közötti megosztásával kapcsolatos eljárást határozza meg.

FŐBB PONTOK

 • A terrorizmus elleni küzdelem érdekében elengedhetetlen az illetékes szolgálatok számára, hogy hiánytalan és a lehető legnaprakészebb információkkal rendelkezzenek. Az uniós országoknak információkat kell gyűjteniük a két vagy több országot érintő terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásokra, büntetőeljárásokra és büntetőítéletekre vonatkozóan, és továbbítaniuk kell azokat az Europol vagy az Eurojust részére.
 • Egy ország bűnüldöző szervétől kijelölt szakszolgálat feladata, hogy megküldje az Europolnak a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás során keletkező valamennyi jelentős információt, ideértve többek között a következőket:
  • a személy vagy csoport azonosítására szolgáló adatok;
  • azok a cselekmények, amelyekre a nyomozás kiterjed és ezek körülményei;
  • a bűncselekmény;
  • más jelentős esetekkel való kapcsolatok;
  • a kommunikációs technológiák felhasználása;
  • a tömegpusztító fegyverek birtoklása okozta fenyegetettség.
 • Minden országban legalább egy hatóságot a terrorizmus ügyében eljáró Eurojust nemzeti kapcsolattartóként jelölnek ki, és ennek a hatóságnak a feladata, hogy az Eurojusthoz eljuttassa a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásokra és büntetőítéletekre vonatkozó valamennyi jelentős információt, köztük a következőket:
  • olyan személy vagy csoport azonosító adatai, aki vagy amely ellen nyomozás vagy büntetőeljárás van folyamatban;
  • a kérdéses bűncselekmény és pontos körülményei;
  • információ a terrorista bűncselekmények miatt hozott jogerős ítéletekről, illetve e bűncselekmények pontos körülményeiről;
  • más jelentős esetekkel való kapcsolatok;
  • egy másik uniós ország általi vagy annak címzett jogsegély iránti megkeresés és az arra adott válasz.
 • Valamennyi uniós ország biztosítja, hogy a nyomozások vagy terrorizmussal kapcsolatos eljárások során keletkező dokumentumokból vagy más bizonyítékokból származó jelentős információkat a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a többi uniós országnak.
 • Az országok – adott esetben – közös nyomozócsoportokat hoznak létre a nyomozások lefolytatásához. A más uniós országoktól érkező jogsegély iránti uniós kérelmeket és az ítéletek végrehajtását kiemelten kell kezelni.
 • A határozat nem veszélyeztetheti magánszemélyek biztonságát vagy folyamatban lévő nyomozások vagy meghatározott hírszerző műveletek sikerét, és nem mehet túl azon, amire célkitűzései eléréséhez szükség van.

A 2007/562/EK tanácsi irányelv a terroristák által elkövetett emberrablásokkal kapcsolatos információknak az uniós országok közötti megosztásáról szól.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2005. szeptember 30 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (HL L 253., 2005.9.29., 22–24. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács ajánlása (2007. június 12.) a terrorista emberrablásokra vonatkozó információ megosztásáról (HL L 214., 2007.8.17., 9–12. o.)

utolsó frissítés 18.08.2016

Top