Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Költségmentesség a polgári és kereskedelmi ügyekben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Költségmentesség a polgári és kereskedelmi ügyekben

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/8/EK irányelv – a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való könnyebb hozzáférés a költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapítása révén

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célkitűzései a következők:

 • az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése a határokon átnyúló polgári ügyekben;
 • a költségmentességre vonatkozó uniós szintű szabályok megállapítása;
 • az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak a jogi segítséget;
 • az uniós országok közötti költségmentességgel kapcsolatos együttműködés ösztönzése.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya többek között a következőket érintő, valamennyi polgári ügyre kiterjed:

 • vállalkozás,
 • foglalkoztatás,
 • fogyasztóvédelem.

Biztosítja a költségmentességhez való jogot azon személyek számára, akik a jogi képviseletet nem engedhetik meg maguknak. Uniós polgárok és az EU-ban élő, EU-n kívüli országok állampolgárai számára hozzáférhető.

A költségmentesség a következőkre vonatkozik:

 • jogi tanácsadás,
 • jogsegély és bíróság előtti képviselet,
 • eljárási költségek alóli mentesség,
 • a nemzetközi ügyekben felmerülő bizonyos díjak alóli mentesség (például tolmácsolás, fordítás, utazás).

Az irányelv ezen túlmenően a kérelmek feldolgozásával kapcsolatos szabályokat is bevezet.

 • A nemzeti hatóságok kötelesek:
  • meggyőződni arról, hogy a kérelmező személyek tudatában vannak a kérelmek feldolgozásának folyamatával;
  • magyarázatot adni valamely kérelem esetleges elutasítása esetén;
  • biztosítani a kérelmezők számára az elutasítás elleni fellebbezés lehetőségét.
 • Az uniós országok a kérelmezés felgyorsítása céljából a következőket tartalmazó jegyzékkel látják el az Európai Bizottságot:
  • azon hatóságok, amelyek továbbíthatnak vagy fogadhatnak kérelmeket;
  • a befogadható kérelmek kitöltéséhez használható nyelvek.

A kérelemhez alkalmazható formanyomtatvány

 • A 2004/844/EK bizottsági határozat rendelkezik a költségmentesség iránti kérelmek formanyomtatványáról.
 • A 2005/630/EK bizottsági határozat rendelkezik a költségmentesség iránti kérelmek uniós országok közötti továbbításához alkalmazandó formanyomtatványról.

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell a nyilvánosság és a szakmai körök tájékoztatásáról az Európai Igazságügyi Hálózaton keresztül.

Az uniós országok saját belátásuk szerint nagyvonalúbb rendelkezéseket is hozhatnak a költségmentességet kérelmező személyek tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. január 31-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2004. november 30 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba. Az irányelv nem alkalmazandó Dániában.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról (HL L 26., 2003.1.31., 41–47. o.)

A 2003/8/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2004/844/EK határozata (2004. november 9.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról (HL L 365., 2004.12.10., 27–34. o.)

A Bizottság 2005/630/EK határozata (2005. augusztus 26.) a 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem továbbításához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról (HL L 225., 2005.8.31., 23–27. o.)

utolsó frissítés 12.12.2016

Top