Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hatékonyabb kiadatási eljárások: európai elfogatóparancs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hatékonyabb kiadatási eljárások: európai elfogatóparancs

Az a személy, aki súlyos bűncselekményt követett el egy uniós országban, de egy másikban él, gyorsan és kevés adminisztratív teher mellett visszaküldhető az első országba, hogy ott álljon bíróság elé.

JOGI AKTUS

A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról - bizonyos tagállamok nyilatkozatai a kerethatározat elfogadására vonatkozóan.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az a személy, aki súlyos bűncselekményt követett el egy uniós országban, de egy másikban él, gyorsan és kevés adminisztratív teher mellett visszaküldhető az első országba, hogy ott álljon bíróság elé.

MI A KERETHATÁROZAT CÉLJA?

Javítja és leegyszerűsíti a bírósági eljárásokat azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a súlyos bűncselekményt elkövető személyek visszatérését egy másik uniós országból.

FŐBB PONTOK

Az európai elfogatóparancs a kiadatási rendszer helyébe lép. Megköveteli azt, hogy minden nemzeti igazságügyi hatóság minimális formalitás alkalmazása mellett, meghatározott határidőn belül elismerje és reagáljon egy másik uniós ország igazságügyi hatóságának kérelmére. A parancs azért kéri egy adott személy kiadatását, hogy:

 • büntetőeljárást lehessen lefolytatni,
 • a személyt őrizetbe lehessen venni, vagy fogházba lehessen zárni.

A parancs a következő esetekben alkalmazandó:

 • szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményeknél vagy maximum 1 évre történő szabadságelvonással járó intézkedésnél;
 • illetve ha a szabadságvesztést kiszabó jogerős ítéletet vagy a szabadságelvonással járó intézkedést már meghozták, ennek időtartama legalább négy hónap.

A parancs arányos alkalmazása

Az uniós országoknak az alábbiakat kell figyelembe venniük (a lista nem teljes):

 • a bűncselekmény körülményei és súlyossága;
 • a valószínűsíthető ítélet,
 • kevésbé kényszerítő jellegű, alternatív intézkedések megtétele.

Amikor egy egyént letartóztatnak, tájékoztatni kell őt az elfogatóparancs tartalmáról.

Mely esetekben köteles egy uniós ország elutasítani azt, hogy reagáljon egy parancsra?

 • Ha valamely uniós ország már jogerős ítéletet hozott az adott személyre vonatkozóan ugyanazzal a bűncselekménnyel kapcsolatosan;
 • ha a bűncselekmény amnesztia alá esik abban az uniós országban, amely kérte az elkövető kiadatását;
 • ha a szóban forgó személy az életkorából fakadóan nem vonható büntetőjogi felelősség alá abban az uniós országban, amelynek a kérés szerint reagálnia kellene a parancsra.

Az eljárási jogok biztosításának szabályai az elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban

Ezek közé az alábbiak tartoznak:

 • 2010/64/EU irányelv a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról;
 • 2012/13/EU irányelv a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról;
 • 2013/48/EU irányelv az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint a szabadságelvonás ideje alatti családtagokkal és munkaadókkal történő kommunikációhoz való jogról.

Javítanivalók

Egy 2011-ben, az Európai Bizottság által kiadott jelentés szerint, bár az európai elfogatóparancs rendkívül sikeresen segítette az uniós országok bűnözés elleni küzdelmét, számos területen akad még javítanivaló, beleértve:

 • a nemzeti jogba való átültetést,
 • a helyes alkalmazást,
 • az arányosságot,
 • az eljárási jogok biztosítását.

További információkért, lásd az Európai Bizottság európai elfogatóparanccsal foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/584/IB kerethatározat

2002.8.7.

2003.12.31.

HL L 190., 2002.7.18., 1-20. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/299/IB kerethatározat

2009.3.28.

2011.3.28.

HL L 81., 2009.3.27., 24-36. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (Hivatalos Lap L 280., 2010.10.26., 1-7. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (Hivatalos Lap L 142., 2012.6.1., 1-10. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (Hivatalos Lap L 294., 2013.11.06., 1-12. o.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 2007-től való végrehajtásáról (COM(2011) 175 végleges, 2011.4.11.).

A Tanács európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározata 31. cikkének (2) bekezdésében előírt nyilatkozatok (Hivatalos Lap L 246., 2003.9.29., 1. o.).

utolsó frissítés 29.07.2015

Top