Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nemzetközi vonatkozású labdarúgó-eseményekkel kapcsolatos biztonság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nemzetközi vonatkozású labdarúgó-eseményekkel kapcsolatos biztonság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/348/IB határozata a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat célja, hogy az uniós polgárok biztonságának biztosítása céljából megelőzze és megfékezze a labdarúgással kapcsolatos erőszakot a labdarúgó-mérkőzések nemzetközi szinten összehangolt rendőri felügyeletére vonatkozó módszerek körvonalazása révén.
 • Létrehozza a labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontokat az információ megosztása, a határokon átnyúló együttműködés és a nemzetközi labdarúgó-események rendőri felügyeletének elősegítése céljából.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országok kötelesek egy labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pont létrehozására a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzések rendőri felügyeletével kapcsolatban. Ezen információs pontok feladatai a következők:

  • a nemzetközi rendőrségi együttműködés és az információcsere összehangolása és elősegítése;
  • a fokozott kockázatot jelentő szurkolókkal kapcsolatos információ megosztása;
  • támogatásnyújtás a nemzeti hatóságok részére, amikor ez szükséges;
  • kockázatelemzés készítése a saját országuk egyesületeiről és nemzeti válogatottjukról, valamint ennek megosztása a többi uniós országgal.
 • Az információk megosztása a labdarúgó-események előtt, alatt és után a következőképpen történik:

  • stratégiai információ: az esemény minden vonatkozását leíró információk, különös tekintettel az esetleges biztonsági kockázatokra;
  • operatív információ: olyan információk, amelyek lehetővé teszik, hogy az esemény során a történésekről pontos képet lehessen kapni;
  • taktikai információ: olyan információk, amelyek lehetővé teszik, hogy az esemény során a rend és biztonság fenntartására megfelelő intézkedéseket hozzanak, továbbá lehetővé teszik az esemény utáni visszajelzést is.
 • Az információ az alkalmazandó hazai és nemzetközi jogszabályokkal összhangban bizalmas jellegű, valamint azt a megfelelő időben kell biztosítani a személyes adatok megosztására vonatkozó garanciák mellett.
 • A 2002/348/IB határozatot 2007-ben a 2007/412/IB határozattal módosították a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonság vonatkozásában.
 • A Tanács 2003-as állásfoglalása arra kérte az uniós országokat, hogy fontolják meg azoknak a személyeknek a kitiltását a futballstadionokból, akik korábban labdarúgó-eseményeken erőszakos cselekményeket követtek el. Az állásfoglalás felvetette annak a lehetőségét is, hogy a kitiltást kiterjesszék a többi uniós országra is, nem teljesítés esetén szankciókkal megerősítve.
 • A nemzetközi rendőri együttműködés kézikönyve, az „Uniós kézikönyv a labdarúgásról”, amelyet eredetileg 1999-ben vezettek be, és a Tanács 2006. december 4.-i, 2010. június 3.-i és 2016. november 29.-i határozataival módosítottak, mintát nyújt az információ megosztásához.
 • A kézikönyv az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz útmutatást:

  • információk gyűjtése;
  • felderítés;
  • a rendőrségi megfigyelők vagy informátorok szerepe;
  • tömegek ellenőrzése;
  • a szurkolókkal és a médiával való kommunikáció;
  • azok a feltételek, amelyek alapján a rendőrségi tisztviselők közvetlenül segíthetnek más uniós országokban.
 • Egy 2014-es határozatban az Európai Bizottság és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) megállapodtak abban, hogy fokozzák az együttműködést és a párbeszédet, ezen belül a futballstadionokban előforduló erőszak elleni fellépést. Az előrehaladást legalább évente egyszer, vezetői szintű értekezleteken értékelik.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A HATÁROZAT?

A határozat 2002. május 9-től hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2002/348/IB határozata (2002. április 25.) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról (HL L 121., 2002.5.8., 1–3. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza a 2002/348/IB határozat további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2003. november 17-i állásfoglalása a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzések helyszínére történő belépéstől való eltiltások tagállamok általi alkalmazásáról (HL C 281., 2003.11.22., 1–2. o.)

A Tanács állásfoglalása a nemzetközi vonatkozású, legalább egy tagállamot érintő labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatosan az erőszak és a rendzavarás megelőzése és megfékezése érdekében szükséges nemzetközi rendőrségi együttműködésre és intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmazó, naprakésszé tett kézikönyvről („Uniós kézikönyv a labdarúgásról”) (HL C 444., 2016.11.29., 1-36. o.)

A Bizottság 2014. október 14-i határozata az Európai Bizottság és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közötti együttműködésre vonatkozó megállapodás elfogadásáról (C(2014) 7378 final, 2014.10.14.)

utolsó frissítés 14.09.2017

Top