Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonság

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2002/348/IB határozata – a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonság

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat célja, hogy az uniós polgárok biztonságának biztosítása céljából megelőzze és megfékezze a labdarúgással kapcsolatos erőszakot a labdarúgó-mérkőzések nemzetközi szinten összehangolt rendőri felügyeletére vonatkozó módszerek körvonalazása révén.
 • A határozat létrehozza a labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontokat az információ megosztása, a határokon átnyúló együttműködés és a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések rendőri felügyeletének elősegítése céljából.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok kötelesek egy labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pont létrehozására a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzések rendőri felügyeletével kapcsolatban. Ezen információs pontok feladatai a következők:

 • a nemzetközi rendőrségi együttműködés és az információcsere összehangolása és elősegítése;
 • a fokozott kockázatot jelentő szurkolókkal kapcsolatos információ megosztása;
 • esetleges támogatásnyújtás a nemzeti hatóságok részére;
 • kockázatelemzés készítése a saját országuk egyesületeiről és nemzeti válogatottjukról, valamint ennek megosztása a többi uniós országgal.

Az információk megosztása a labdarúgó-események előtt, alatt és után a következőképpen történik:

 • stratégiai információ: az esemény minden vonatkozását leíró információk, különös tekintettel az eseménnyel járó biztonsági kockázatokra;
 • operatív információ: olyan információk, amelyek lehetővé teszik, hogy az esemény során a történésekről pontos képet lehessen kapni;
 • taktikai információ: olyan információk, amelyek lehetővé teszik, hogy az esemény során a rend és biztonság fenntartására megfelelő intézkedéseket hozzanak, továbbá lehetővé teszik az esemény utáni visszajelzést is.

Az információ az alkalmazandó hazai és nemzetközi jogszabályokkal összhangban bizalmas jellegű, valamint azt a megfelelő időben kell biztosítani a személyes adatok megosztására vonatkozó garanciák mellett.

A Tanács 2003. évi állásfoglalása felszólítja az uniós országokat arra, hogy mérlegeljék azoknak a személyeknek a labdarúgó-stadionokból való kitiltását, akik korábban már labdarúgó-mérkőzések során erőszakos bűncselekményt követtek el, beleértve a tilalom többi uniós országra történő kiterjesztésének lehetőségét, nem teljesítés esetén szankciókkal megerősítve.

Az eredetileg 1999-ben bevezetett és a Tanács 2006. évi állásfoglalásával naprakésszé tett Nemzetközi rendőrségi együttműködésre vonatkozó kézikönyv mintát nyújt ezen információcserére vonatkozóan. A kézikönyv a következőkről rendelkezik:

 • információk gyűjtése;
 • felderítés;
 • felismerés;
 • tömegek ellenőrzése; valamint
 • a szurkolókkal és a médiával való kommunikáció.

Szerepelnek benne továbbá azok a feltételek is, amelyek alapján a rendőrségi tisztviselők közvetlenül segíthetnek a többi uniós országban.

Az Európai Bizottság és az Európai Labdarúgó Szövetség a 2014. évi határozatban megállapodott az együttműködés és a párbeszéd – többek között a labdarúgó-stadionokban való erőszak elleni erőfeszítések fokozására irányuló fellépések – megerősítésében. A két fél legalább évente egyszer magas szintű kétoldalú megbeszéléseket tart az előrehaladás felülvizsgálata céljából.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

Az irányelv 2002. május 9 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság „A fair play és a sport terén történő együttműködés támogatása” című oldalát.

JOGI AKTUS

A Tanács 2002/348/IB határozata (2002. április 25.) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról (HL L 121., 2002.5.8., 1–3. o.)

A 2002/348/IB határozat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2003. november 17-i állásfoglalása a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzések helyszínére történő belépéstől való eltiltások tagállamok általi alkalmazásáról (HL C 281., 2003.11.22., 1–2. o.)

A Tanács 2006. december 4-i állásfoglalása a nemzetközi vonatkozású, legalább egy tagállamot érintő labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatosan az erőszak és a rendzavarás megelőzése és ellenőrzése érdekében szükséges nemzetközi rendőrségi együttműködésre és intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmazó, naprakésszé tett kézikönyvről (HL C 322., 2006.12.29., 1–39. o.)

A Bizottság 2014. október 14-i határozata az Európai Bizottság és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közötti együttműködésre vonatkozó megállapodás elfogadásáról (C(2014) 7378 final, 2014.10.14.)

utolsó frissítés 25.05.2016

Top