Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai szerződési jog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Európai szerződési jog

E közleménnyel az Európai Bizottság arra törekszik, hogy kiszélesítse az európai szerződési jogról folytatott vitát, és bevonja abba az Európai Parlamentet, a Tanácsot és más résztvevőket, így a vállalkozásokat, jogászokat, felsőoktatási szakembereket vagy a fogyasztói szervezeteket.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on european contract law [COM(2001) 398 final – Official Journal C 255 of 13.9.2001] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az európai szerződési jogról).

ÖSSZEFOGLALÓ

A szerződési jog egyes különös területeinek közelítésére egyre több kérdésben került sor. Amikor harmonizációs igény merült fel egy adott kérdésben, a közösségi jogalkotók a szelektív megközelítés alapján az egyes szerződésekre vagy forgalmazási technikákra vonatkozó irányelveket fogadtak el.

Az Európai Bizottság információkat kíván gyűjteni arra vonatkozóan, hogy szükség van-e mélyebb és koherensebb közösségi fellépésre a szerződési jog területén. Ilyen fellépésre különösen akkor lenne szükség, amikor az eseti intézkedések nem képesek megoldani valamennyi felmerülő problémát.

Az Európai Bizottság arra szeretne fényt deríteni, hogy a tagállamok szerződési jogai közötti eltérések okoznak-e problémákat, és ha igen, melyek ezek. A közlemény elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a határokon átnyúló szerződések kötésével, értelmezésével és alkalmazásával összefüggő problémák akadályozhatják-e a belső piac megfelelő működését. A Bizottság emellett kíváncsi arra, hogy a nemzeti szerződési jogok különbözősége hátráltatja-e a határokon átnyúló ügyleteket, és növeli-e azok költségét.

A közlemény arra is keresi a választ, hogy a szerződési jog harmonizációjának jelenlegi ágazati megközelítése nem okozhat-e inkoherenciát közösségi, illetve – a jogszabályok átültetése tekintetében – nemzeti szinten.

Amikor konkrét problémák merülnek fel, a szükséges vagy lehetséges megoldások meghatározása érdekében a Bizottság számít a magánszektor és a civil társadalom közreműködésére. Az esetleges megoldások meghatározása céljából a közlemény magában foglal egy nem kimerítő jegyzéket a lehetséges megoldásokról. Bármely érintett fél javasolhat azonban egyéb megoldásokat is.

A javasolt megoldások a következők:

 • a piacra kell bízni a felmerülő problémák megoldását;
 • kötelező erővel nem rendelkező közös elvek kialakításának előmozdítása a szerződési jog tárgyában; ezek az elvek hasznosak lehetnek a szerződő felek számára a szerződés elkészítésének szakaszában, valamint a határozatokat hozó nemzeti bíróságok és bírák számára és a jogalkotási kezdeményezéseket szerkesztő nemzeti jogalkotók számára;
 • a szerződési joggal kapcsolatos hatályos közösségi jogszabályok átvizsgálása és javítása annak érdekében, hogy azok koherensebbek legyenek, és hogy hozzáigazítsák azokat az elfogadásukkor előre nem látható helyzetekhez;
 • a szerződési jog általános kérdéseire és egyes különleges kérdésekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó új közösségi szintű eszköz elfogadása.

Ha egy koherens és átfogó szöveg elfogadása bizonyulna a legjobb megoldásnak, a Bizottság felhívja az érintettek figyelmét, hogy számos változó tényezőt figyelembe kell venni. A következő kérdéseket kell megvitatni:

 • az elfogadandó jogi aktus típusa (rendelet, irányelv vagy ajánlás);
 • kapcsolat a nemzeti jogszabályokkal (amelyeket a közösségi jogszabályok felválthatnak vagy kiegészíthetnek);
 • a kötelező és a kötelező erővel nem rendelkező szabályok közötti különbségtétel lehetősége;
 • egyedi megoldás hiányában a közösségi rendelkezések alkalmazásának vagy bizonyos szabályok automatikus alkalmazásának lehetősége a szerződő felek számára.

A Bizottság közleménye kizárólag vitafórumként szolgál.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az eredményekről szóló jelentések:

A Bizottság jelentése (2007. július 25.): Második időközi jelentés a közös referenciakeretről [COM(2007) 447 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Az Európai Bizottság e közleményben naprakész tájékoztatást nyújt az európai szerződési jog területén 2005 óta végzett munkáról. 2006-ban a munkaértekezletek fő témája a fogyasztói szerződési jog volt, és elsősorban a fogyasztási cikkek adásvételével, illetve a „fogyasztó” és a „vállalkozó” fogalmával foglalkoztak. A kutatók következtetései és a munkaértekezleteken folytatott viták segítették az Európai Bizottság által 2007. február 7-én elfogadott, a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló zöld könyv kidolgozását.

A Bizottság jelentése (2005. szeptember 23.): Az elért haladásról szóló első évi jelentés az európai szerződésjogról és a közösségi vívmányok felülvizsgálatáról [COM(2005) 456 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés az európai szerződésjogról és a közösségi vívmányok 2004-es felülvizsgálatáról szóló bizottsági közlemény megjelenése óta az európai szerződésjogi (ECL) kezdeményezésben és a közösségi vívmányok felülvizsgálatában elért haladást foglalja össze, valamint felvázolja a fő politikai kérdéseket.

Az Európai Bizottság közleményei:

A Bizottság közleménye (2004. október 11.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az európai szerződésjog és a közösségi vívmányok felülvizsgálata tekintetében a követendő útról [COM(2004) 651 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. E közleményben a Bizottság kifejti, hogy a fogyasztóvédelemmel összefüggő közösségi vívmányok koherenciájának javítása érdekében hogyan dolgozzák ki a közös referenciakeretet (CFR), és ismerteti az Unió-szerte alkalmazható szabvány szerződéses feltételek előmozdítása érdekében tervezett tevékenységeket.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – A more coherent European contract law – An action plan [COM(2003) 68 final – Official Journal C 63 of 15.3.2003] (A Bizottság jelentése (2003. február 12.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Cselekvési terv a koherensebb európai szerződésjogért).

See also

 • A Jogérvényesülési Főigazgatóság internetes oldala, Polgári és kereskedelmi ügyek (DE) (EN) (FR)
 • Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság internetes oldala, Európai szerződési jog (DE) (EN) (FR)

Utolsó frissítés: 27.10.2011

Top