Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Családegyesítés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Családegyesítés

Ezen irányelv célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az EU-tagállamok területén jogszerűen tartózkodó nem uniós állampolgárok családegyesítési jogukat gyakorolhatják.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról [Hivatalos Lap L 251., 2003.10.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja a családegyesítési jogra vonatkozó közös szabályok megállapítása. Ezek lehetővé tennék az Európai Unió területén jogszerűen tartózkodó nem uniós állampolgárok családtagjai számára, hogy velük a tartózkodás helye szerinti EU-tagállamban egyesüljenek. A cél a családi egység védelme és a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítése.

Az irányelv nem alkalmazandó Írországban, Dániában és az Egyesült Királyságban. Mindemellett nem zárja ki a nemzeti jogszabályok által elismert esetlegesen kedvezőbb feltételeket.

Feltételek

Családegyesítést az a nem uniós állampolgár kérhet, aki valamely EU-tagállamban legalább egy évig érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és megalapozott kilátásai vannak a letelepedési jogosultság megszerzésére.

Ezzel szemben az irányelvet nem kell alkalmazni az EU polgárának családtagjaira, valamint arra a nem uniós állampolgárra, aki menekültstátus elismeréséért folyamodik, és kérelme tekintetében még nem hoztak végleges határozatot, vagy aki ideiglenes védelemben részesül.

Családegyesítést vehet igénybe:

  • a családegyesítő házastársa;
  • a házaspár kiskorú gyermekei (azaz azok a nem házas gyermekek, akiknek életkora nem haladja meg az érintett EU-tagállam joga által megállapított nagykorúsági életkort) vagy a házaspár egyik tagjának kiskorú gyermekei, beleértve az örökbefogadott gyermekeit is, ha az érintett szülői felügyeleti joggal rendelkezik, és a kiskorú gyermekek az ő eltartottjai.

Az EU-tagállamok bizonyos feltételek mellett a következők esetében is engedélyezhetik a családegyesítését:

  • első fokú egyenes ági felmenő rokonok (a külföldi állampolgár szülei);
  • felnőtt, nem házas gyermekek;
  • élettárs.

A poligám házasságot nem ismerik el: a családegyesítés joga kizárólag egy házastársat illet meg. Hasonlóképpen nem élhetnek a családegyesítés jogával azon házastársak gyermekei, akiktől a beutazást megtagadták, kivéve, ha a gyermek érdekében ez szükséges (az 1989. évi gyermekjogi egyezmény alkalmazásában).

Az EU-tagállamok emellett előírhatják, hogy a nem uniós állampolgárnakés házastársának a családegyesítési jog gyakorlását megelőzően be kell töltenie egy minimális életkort (amely legfeljebb a 21. életév lehet).

Eljárás

Az EU-tagállamok határozzák meg, hogy a családegyesítésre irányuló kérelmet maga a harmadik ország állampolgára vagy családtagjai nyújtsák-e be. A különleges esetek kivételével a családegyesítés által érintett családtagnak az eljárás során az Európai Unió területén kívül kell tartózkodnia. A kérelemhez csatolni kell a családi kapcsolatot és a megállapított feltételeknek való megfelelést igazoló okmányokat. A kérelmet legkésőbb az annak benyújtásától számított 9 hónapon belül el kell bírálni.

Az érintett személlyel szemben elvárás lehet, hogy rendelkezzen az általános egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő szálláshellyel, betegségbiztosítással, valamint a saját maga és családtagjai eltartásához elégséges állandó forrásokkal. Ezenfelül kötelezhető arra, hogy a családegyesítést megelőzően bizonyos ideig (legfeljebb 2 évig) – az adott EU-tagállamban tartózkodjon, és a nemzeti jognak megfelelően – eleget tegyen a beilleszkedéssel kapcsolatos intézkedéseknek.

A közrend, a belbiztonság és a közegészség alapján megtagadható a családtagok beutazása és tartózkodása. Ugyanez a szabály érvényes csalás (irathamisítás, érdekházasság stb.) esetén is. Ugyanezen indokok alapján a már kiadott engedély visszavonható, vagy megtagadható annak megújítása.

Azon személyek számára, akiknek a kérelmét elutasítják vagy engedélyüket nem újítják meg vagy visszavonják, fellebbezési jogot kell biztosítani.

A menekültek családegyesítése tekintetében az EU-tagállamok nem írhatnak elő követelményeket a családegyesítést megelőző minimális tartózkodási időtartamra vonatkozóan. Ezen túlmenően mentesülnek a szálláshellyel, betegbiztosítással és forrásokkal kapcsolatos fenti feltételek teljesítése alól, amennyiben a családegyesítésre irányuló kérelmet a menekültstátus megadása után 3 hónapon belül benyújtják.

A családtagok jogai

A külföldi állampolgár családtagjai a családegyesítőével azonos érvényességi idejű tartózkodási engedélyre jogosultak, és azonos feltételek mellett vehetik igénybe az oktatási, foglalkoztatási és szakképzési lehetőségeket.

Legkésőbb 5 éves tartózkodás után a házastárs vagy az élettárs, továbbá a nagykorúságát elért gyermek független tartózkodási engedélyre jogosult.

A független tartózkodási engedély megadásának feltételeit és időtartamát a nemzeti jog határozza meg. A családi kapcsolat felbomlása esetén az EU-tagállamok kizárólag a házastársak vagy élettársak tekintetében korlátozhatják az önálló tartózkodási engedély megadását.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2003/86/EK tanácsi irányelv

2003.10.3.

2005.10.3.

HL L 251., 2003.10.3.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2008. október 8.) a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv alkalmazásáról [ COM(2008) 610 végleges - A HivatalosLapban még nem tették közzé].

A jelentésből kiderül, hogy az irányelvet közel valamennyi érintett EU-tagállam átültette. Ugyanakkor több esetben megállapítható az irányelv helytelen átültetése vagy nem megfelelő alkalmazása, különösen ami a vízumkönnyítést, a független tartózkodási engedélyek megadását, a gyermek érdekeinek figyelembevételét, a döntés elleni fellebbezési jogot és a menekültek családegyesítésével kapcsolatos kedvezőbb rendelkezéseket illeti.

Mindent összevetve a családegyesítés területén továbbra is korlátozott a nemzeti jogszabályok harmonizációja. A Bizottság a megfelelő tagállami végrehajtás biztosítása érdekében gondoskodik a jelentés nyomon követéséről. 2011-ben ezért az érintettek véleményeinek összegyűjtése céljából közzétette a családegyesítésről szóló zöld könyvet.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv alkalmazásához nyújtott iránymutatásról [COM(2014) 210 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

E közlemény a 2003/86/EK irányelv alkalmazásáról szóló jelentést és a Bizottság által szervezett 2011 és 2012 közötti konzultációs eljárást követi, mind a jelentés, mind a konzultációs eljárás az irányelv átültetésével és alkalmazásával kapcsolatos problémákra mutatott rá. Ezen iránymutatás ily módon útmutatásként szolgál az EU-tagállamok számára a rendelkezések alkalmazására irányuló módszerekre vonatkozóan.

Utolsó frissítés: 11.06.2014

Top