Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tagállamok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A tagállamok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély

A Tanács egyezményt fogadott el, amelynek célja a tagállamok illetékes hatóságai (rendőri, vámügyi vagy bírói szolgálatok) közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély előmozdítása a hatékonyabb és gyorsabb bűnügyi együttműködés érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács jogi aktusa (2000. május 29.) (DE) (EN) (FR) az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezménynek az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke szerinti létrehozásáról [Hivatalos Lap C 197., 2000.7.12.]

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egyezmény célja az igazságügyi, rendőri és vámügyi hatóságok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély ösztönzése és előmozdítása. Az egyezmény az Európa Tanács kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 1959. évi egyezményét, valamint annak 1978. évi jegyzőkönyvét egészíti ki.

A kölcsönös jogsegély iránti kérelem

Általános szabályként a kölcsönös jogsegély iránti kérelmet írásban kell benyújtani, és azt a területileg illetékes igazságügyi hatóságok közvetlenül hajtják végre. Egyes kérelmeket mindazonáltal a tagállamok központi hatóságához kell küldeni (fogva tartott személyek ideiglenes átadása vagy átszállítása, elítélésekről szóló tájékoztatás). Sürgős esetekben a kérelem az Interpol vagy az Európai Unióról szóló szerződés értelmében illetékes más szerv útján is előterjeszthető.

A jogsegély igénylésével megkeresett tagállam (megkeresett tagállam) a megkereső tagállam (megkereső tagállam) által megadott alaki követelmények és eljárások szerint jár el, és a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesíti, a megadott határidők lehető legnagyobb mértékű figyelembevételével.

Az eljárási iratokat a tagállamok közvetlenül, postai úton küldik meg olyan személyek számára, akik egy másik tagállam területén tartózkodnak. Bizonyos esetekben az iratok küldése a megkeresett tagállam feladata.

Egy igazságügyi hatóság vagy központi hatóság közvetlenül kapcsolatba léphet egy másik tagállam rendőr- vagy vámhatóságával, illetve az eljárásokra vonatkozó kölcsönös jogsegély iránti megkeresések esetében egy másik tagállam közigazgatási hatóságával. Minden tagállamnak joga van ezt a cikket elutasítani vagy bizonyos feltételekkel alkalmazni.

A tagállamok megkeresés nélkül (azaz előzetes kérés hiányában is) folytathatnak információcserét olyan bűncselekmények és közigazgatási szabálysértések vonatkozásában, amelyek büntetése vagy az ügyükben való eljárás az információt átvevő hatóság illetékességébe tartozik.

A kölcsönös jogsegély különleges formái

A valamely tagállamban megtalált lopott tárgyakat a megkereső tagállam rendelkezésére bocsátják abból a célból, hogy azokat a tulajdonosnak visszaszolgáltassák.

Az a személy, akit nyomozati cselekmény miatti megkeresést előterjesztő tagállam területén tartanak fogva, az illetékes hatóságok jóváhagyásával ideiglenesen átszállítható annak a tagállamnak a területére, ahol a nyomozást le kell folytatni. Ha valamelyik tagállam ezt előírja, az átszállításhoz az érintett személy hozzájárulására is szükség van.

Egy másik tagállam igazságügyi hatóságai videokonferencia útján tanúként vagy szakértőként kihallgathatnak vagy meghallgatnak egy adott személyt, feltéve, hogy ez nem ellentétes a megkeresett tagállam alapelveivel, és hogy valamennyi érintett fél beleegyezését adja.

Kiadatási bűncselekmények nyomozásának keretében engedélyezik a másik tagállam területén történő ellenőrzött szállításokat. A szállítás irányításáért és ellenőrzéséért a megkeresett tagállam felel.

Két vagy több tagállam közös nyomozócsoportot hozhat létre, amelynek összetételét az érintett tagállamok közötti megállapodásban határozzák meg. A közös nyomozócsoportot meghatározott célra és korlátozott időre hozzák létre. A csoport vezetője azon tagállam egy tisztviselője, amelynek területén a csoport tevékenykedik, és az e tagállam területén folytatott tevékenységeket ez a tisztviselő igazgatja.

Sor kerülhet fedett nyomozásokra is, amelyet fedett vagy hamis személyazonossággal tevékenykedő tisztviselők vezetnek, feltéve, hogy mindez nem sérti a nyomozás helye szerinti tagállam jogszabályait és eljárásait.

Távközlés lehallgatása

Egy másik tagállam illetékes hatóságának kérésére az érintett tagállam igazságügyi hatósága vagy kijelölt közigazgatási hatósága lehallgathatja a távközlést. A távközlés lehallgatását követően az azonnal továbbítható a megkereső tagállamnak, vagy rögzíthető és későbbi időpontban továbbítható.

A lehallgatás történhet olyan tagállam területén is, ahol műholdas távközlési rendszerek földi állomása található. Ebben az esetben, amennyiben e tagállam technikai segítségére nincs szükség, a lehallgatást a megkereső tagállam szolgáltatóinak közreműködésével végzik. Amennyiben a lehallgatásra azért van szükség egy tagállamban, mert a célszemély ott tartózkodik, de az adott tagállam technikai segítségére nincs szükség, a másik tagállamot utólag értesíteni kell a lehallgatás tényéről.

Egyes tagállamok különleges helyzete

Különleges rendelkezések vonatkoznak Írországra és az Egyesült Királyságra (a jogsegély iránti megkeresések továbbítása), Luxemburgra (a személyes adatok védelme), Norvégiára és Izlandra (a schengeni vívmányokhoz kapcsolódó rendelkezések, az egyezmény hatálybalépése).

Az egyezmény 2005. augusztus 23-án lépett hatályba.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2000. május 29-i tanácsi jogi aktus (DE) (EN) (FR)

2005.8.23.

HL C 197., 2000.7.12.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Jegyzőkönyv a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről [Hivatalos Lap C 326., 2001.11.21.].

See also

  • Az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának internetes oldala – Igazságügyi együttműködés (DE) (EN) (FR).

Utolsó frissítés: 20.12.2011

Top