Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az okmányhamisítás elleni küzdelem: az Európai Képarchiváló Rendszer (FADO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az okmányhamisítás elleni küzdelem: az Európai Képarchiváló Rendszer (FADO)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Együttes fellépés (98/700/IB) az Európai Képarchiváló Rendszer (FADO) felállításáról

MI AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS CÉLJA?

Az együttes fellépés egy internetalapú európai uniós képarchiváló rendszert hoz létre FADO (Európai Képarchiváló Rendszer) néven. E rendszer révén lehetővé válik a valódi, a hamis és hamisított okmányok képeinek a gyors megosztása, aminek célja a jogellenes bevándorlással és a hamis okmányok használatával szembeni küzdelem segítése.

FŐBB PONTOK

 • A rendszer többnyelvű, felhasználóbarát, és nagyon szigorú kódolás védi az adatok egységessége és biztonsága érdekében.
 • Valamennyi uniós országban egy központi szolgálat van összekötve az EU Tanácsának a Főtitkárságával, de minden uniós ország maga hozhatja létre a saját biztonságos belső adatátviteli rendszerét. Az uniós országokban található egyedi munkaállomások csak a központi szolgálaton keresztül kapcsolódhatnak a Főtitkársághoz, közvetlen összeköttetésük nincs azzal.
 • A Főtitkárságnak átadott adatok a lehető legrövidebb időn belül bekerülnek a FADO rendszerbe. Ezt követően minden uniós ország köteles ezeket az adatokat a saját rendszerébe is átvinni.
 • Az uniós rendszer létrehozása nem akadályozza meg, hogy az uniós országok a saját nemzeti rendszerüket is létrehozzák a saját határbiztonsági és okmányellenőrzési követelményeknek való megfelelés érdekében.
 • A rendszer létrehozásának célja különösen a következő:
  • eredeti és hamis okmányok elektronikus összehasonlítása;
  • központosított információk nyújtása a hamisítási és biztonsági technikákról;
  • kereszthivatkozások biztosítása, hogy a felhasználók rövid időn belül megtalálják a kapcsolódó információkat;
  • értesítések küldése meghatározott hamis okmányokról.
 • Elsőbbséget élveznek az uniós országok okmányai, valamint azon harmadik országokéi, ahonnan rendszeresen érkeznek bevándorlók.
 • 2014. december 1-jén az Egyesült Királyság tájékoztatta az Európai Bizottságot arról, hogy az együttes fellépés részes fele kíván lenni. Ezt a 2014/858/EU bizottsági határozat megerősítette.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS?

A rendelet 1998. december 10 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

Az útlevelekhez, tartózkodási engedélyekhez és vízumokhoz hasonló egyre nagyobb számú eredeti és hamis bevándorlási okmányok, valamint az egyre kifinomultabb hamisítási technikák arra engednek következtetni, hogy az illegális bevándorlással és a hamis okmányok használatával szembeni küzdelem terén naprakésznek kell lenni.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Együttes fellépés (1998. december 3.), amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján fogadott el az Európai Képarchiváló Rendszer (FADO) felállításáról (98/700/IB) (HL L 333., 1998.12.9., 4–7. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/858/EU határozata (2014. december 1.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről (HL L 345., 2014.12.1., 6–9. o.)

utolsó frissítés 23.08.2016

Top