Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az elkövetéshez használt eszközök és a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása és elkobzása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az elkövetéshez használt eszközök és a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása és elkobzása

Az Európai Unió (EU) arra törekszik, hogy a szervezett bűnözés keretében elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében hatékonyabbá tegye az EU-tagállamok közötti együttműködést a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása és elkobzása terén.

JOGI AKTUS

A 98/699/IB együttes fellépés (1998. december 3.), amelyet a Tanács az Európai Uniót létrehozó szerződés K.3. cikke alapján fogadott el, a pénzmosásról, az elkövetéshez használt eszközök, valamint a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, zárolásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az együttes fellépés annak érdekében, hogy erősítse a szervezett bűnözés leküzdésére irányuló, EU-tagállamok közötti együttműködést, az Európai Igazságügyi Hálózat működésének keretében olyan felhasználóbarát útmutatók összeállítását helyezi kilátásba, amelyek témája a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök és a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása vagy lefoglalása, valamint elkobzása. Mindegyik tagállamnak biztosítania kell, hogy útmutatója naprakész adatokkal szolgáljon, valamint kiterjedjen a következőkre:

  • a tanácsadó irodák elérhetősége;
  • a tagállam által nyújtott segítség és az arra vonatkozó korlátozások;
  • a segítséget kérő államok által szolgáltatandó adatok.

Az útmutatókat el kell küldeni a Tanács Főtitkárságához, amely lefordítja és továbbítja azokat az EU-tagállamoknak, az Európai Igazságügyi Hálózatnak és az Europolnak.

Az EU-tagállamok annak érdekében, hogy a hivatalos csatornák útján indokolatlan jogsegély iránti megkereséseket ne továbbítsanak, a rendelkezésre álló együttműködési megállapodások révén ösztönzik a közvetlen kapcsolatokat a nyomozók, a vizsgáló tisztviselők, valamint az ügyészek között.

Amennyiben formális megkeresésre van szükség, a megkereső EU-tagállamnak mindenekelőtt azonosítania kell a szükséges segítségnyújtás pontos jellegét. A megkeresést megfelelően elő kell készíteni, és annak meg kell felelnie a megkeresett EU-tagállam által ilyen kérelmekre vonatkozóan meghatározott valamennyi követelménynek. Amennyiben a megkeresést „sürgős” jelzéssel látják el, a sürgősséget a kérelmező országnak meg kell indokolnia. Amennyiben a megkeresett ország nem képes teljesíteni a jogsegély iránti megkeresést a megkereső állam által elvárt módon, a megkeresett állam konzultál a megkereső állammal, és törekszik arra, hogy más módon tegyen eleget annak.

Az EU-tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bírók és ügyészek megismerjék a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök és a belőlük származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása vagy lefoglalása, valamint elkobzása terén alkalmazott nemzetközi együttműködés legjobb gyakorlatát, valamint hogy az e területhez kapcsolódó nemzetközi együttműködéssel foglalkozó valamennyi tisztviselő megfelelő képzésben részesüljön.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

98/699/IB együttes fellépés

1998.12.9.

HL L 333., 1998.12.9.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata

2001.7.5.

2002.12.31.

HL L 182., 2001.7.5.

A 98/699/IB együttes fellépés későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2005/212/IB kerethatározata (2005. február 24.) a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról [Hivatalos Lap L 68., 2005.3.15.]. Ez a kerethatározat kiegészíti a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló 2001/500/IB kerethatározat rendelkezéseit. Kötelezi valamennyi EU-tagállamot a szükséges lépések megtételére annak érdekében, hogy képesek legyenek – akár egészben, akár részben – az egy évet meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények elkövetési eszközeinek, illetőleg a bűncselekményekből származó jövedelmeknek vagy az ilyen jövedelmekkel megegyező értékű vagyonnak az elkobzására.

Az adóügyi bűncselekmények vonatkozásában a tagállamok a büntetőeljárástól eltérő más eljárásokat is alkalmazhatnak annak érdekében, hogy az elkövetőt megfosszák a bűncselekményből származó jövedelmektől. E kerethatározat célja annak biztosítása, hogy valamennyi EU-tagállam rendelkezzen a bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására vonatkozó hatékony szabályokkal, különösen a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogsértés miatt elítélt személyek által birtokolt eszközök eredetével kapcsolatos bizonyítási teher vonatkozásában.

Utolsó frissítés: 14.03.2011

Top