Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós országok szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló intézkedéseinek a kölcsönös értékelése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós országok szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló intézkedéseinek a kölcsönös értékelése

Az európai uniós együttes fellépés az uniós országok jogi rendszereinek a kölcsönös értékelését szolgáló mechanizmust vezet be a szervezett bűnözés ellen hozott különböző intézkedések tekintetében.

JOGI AKTUS

97/827/IB együttes fellépés (1997. december 5.), amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján fogadott el a szervezett bűnözés elleni nemzetközi kötelezettségvállalások nemzeti szintű alkalmazásának és végrehajtásának értékelésére szolgáló mechanizmus létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

FŐBB PONTOK

Az értékelést a Tanács elnöksége készíti elő a Tanács Főtitkárságával és az Európai Bizottsággal együttműködésben.

Minden egyes uniós országnak ki kell jelölnie az értékelésre kerülő területeken (azaz a rendőrség, a vámhatóság, az igazságügy területén) tapasztalattal rendelkező legfeljebb három szakembert, akiknek a nevét a Tanács elnökségéhez kell benyújtaniuk. A Tanács elnöksége ezt követően kiválaszt három olyan szakértőt a nevek listájáról, akik majd levezetik valamely uniós ország értékelését, annak biztosítása mellett, hogy a három szóban forgó szakértő az értékelés alatt álló uniós országnak nem állampolgárai.

Mindegyik értékelési kör az uniós országok által egyeztetett konkrét témára összpontosít. Az uniós országok a látogatások sorrendjéről, valamint arról a kérdőívről is megállapodnak, amelynek alapján az értékelő csoport el fog látogatni minden egyes uniós országba. A cél az értékelés lefolytatásához hasznosnak bizonyuló valamennyi információ összegyűjtése. A kérdőív kitöltését követően az értékelő csoport ellátogat az adott uniós országba, ahol találkozni fog az illetékes felekkel (például politikai, közigazgatási, rendőrségi, vám- és igazságügyi hatóságokkal). Valamennyi uniós országnak gondoskodnia kell arról, hogy hatóságaik teljes mértékben együttműködnek az ezen együttes fellépés szerint létrehozott értékelő csoportokkal.

A jelentéstervezetet ahhoz az országhoz nyújtják be, amelyet meglátogattak, hogy az a látogatást követő legfeljebb egy hónapon belül véleményt adjon ki arról. Az esetleges változtatások elfogadása és végrehajtása után a Tanács elnöksége továbbítja a jelentéstervezetet a Tanács illetékes munkacsoportja felé további megfontolásra és elfogadásra.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

97/827/IB együttes fellépés

1997.12.15.

-

HL L 344., 1997.12.15., 7-9. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002/996/IB határozata (2002. november 28.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében elfogadott nemzeti jogi szabályozásoknak és ezek alkalmazásának az értékelésére szolgáló mechanizmus létrehozásáról (Hivatalos Lap L 349., 2002.12.24., 1-3. o.).

utolsó frissítés 02.07.2015

Top