Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós vámigazgatási szervek közötti szoros együttműködés (II. Nápolyi egyezmény)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós vámigazgatási szervek közötti szoros együttműködés (II. Nápolyi egyezmény)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Egyezmény a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről

MI AZ EGYEZMÉNY CÉLJA?

 • Az egyezmény felváltja és megerősíti az 1967-ben elfogadott eredeti Nápolyi Egyezményt.
 • A nemzeti hatóságok közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről rendelkezik az európai uniós (EU-s) és a nemzeti vámszabályok megsértésének megelőzése, kivizsgálása és üldözése terén.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országok hatóságainak együtt kell működniük egymással a vámcsalás és a határokon átnyúló kereskedelem elleni eredményes küzdelem, valamint az elkövetők üldözése és büntetése céljából.
 • Az uniós vámok magukban foglalják a mezőgazdasági lefölözéseket, az alkoholra, dohányra és ásványi olajra kivetett összehangolt jövedéki adókat, valamint az EU-n kívüli országokból származó behozatalokra vonatkozó forgalmi adót. Az egyezmény hatálya alá nem tartozik a hozzáadottérték-adó.
 • Az egyezmény a nemzeti vámszabályokra alkalmazandó, beleértve a kábítószerekkel, fegyverekkel és a gyermekpornográfiával, valamint a nem összehangolt jövedéki adókkal kapcsolatos szabályokat is.
 • Az egyezmény a jogsértéseket tágabb értelemben értelmezi, amely magában foglalja a jogsértésekre irányuló kísérleteket és a részvétel bármely formáját, például a felbujtást, a bűntársként való részvételt, valamint valamely bűnszervezethez való csatlakozást és a pénzmosást.
 • A vámigazgatási hatóságok közötti kölcsönös segítségnyújtásraadatkérést , megfigyelés iránti megkeresést, vizsgálat iránti megkeresést vagy értesítést követően kerül sor; történhet spontán módon megkeresés nélkül is, ilyen esetek lehetnek például a leplezett megfigyelés, és a megkeresés nélküli információközlés.
 • A megkeresések rendes esetben a központi koordináló egységek között történnek, amelyeket a nemzeti vámigazgatási szerveken belül jelölnek ki.
 • A megkereséseket főszabályként írásban kell benyújtani, azokat indokolással kell ellátni, valamint tartalmazniuk kell a tényállást és az érintett jogszabályokat. Veszélyhelyzetben azonban a szóbeli megkeresés is elfogadható, de azt a lehető legrövidebb időn belül írásban is meg kell erősíteni.
 • A vámigazgatási szervek a következő határokon átnyúló kérdések esetén biztosítják egymás számára a szükséges személyi és szervezeti támogatást:
  • határon átnyúló üldözése a gyanúsítottaknak;
  • határon átnyúló megfigyelés;
  • fedett nyomozás;
  • közös különleges nyomozócsoportok, valamint
  • ellenőrzött szállítás – tiltott szállítmányok, amelyeket nem a határnál foglalnak le, hanem nyomon követik a végcélig.
 • A határokon átnyúló együttműködés a kábítószerek, fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, kulturális javak, veszélyes és mérgező hulladék, nukleáris anyag, valamint biológiai vagy vegyi fegyverek előállítására szánt anyagok vagy berendezés tiltott kereskedelmére összpontosít.

Közigazgatási együttműködés a kapcsolódó területeken

Az uniós országok hatóságai a Nápolyi Egyezmény szerinti együttműködésen túlmenően szorosan együttműködnek számos egyéb aspektus tekintetében is, így például a jövedéki adók, a szervezett bűnözés, a pénzmosás, a tiltott kábítószerek, a fegyverek és a hulladékszállítás terén. Együttműködésük továbbá kiterjed az uniós vám- és mezőgazdasági jogszabályokat érintő jogsértések megakadályozására is.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ EGYEZMÉNY?

Az egyezmény 2009. június 23 -án lépett hatályba.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács jogi aktusa (1997. december 18.) az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény kidolgozásáról (98/C 24/01) (HL C 24., 1998.1.23., 1–1. o.)

Egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről (HL C 24., 1998.1.23., 2–22. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1–16. o.)

Az 515/97/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Magyarázó jelentés az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló Egyezményhez (HL C 189., 1998.6.17., 1–18. o.)

Az EU stratégiája a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek, valamint azok lőszereinek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelemre, az Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, 2006. január 13.

A Tanács határozata 2008/39/IB (2007. december 6.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról (HL L 9., 2008.1.12., 21–22. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1–98. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 389/2012/EU rendelete (2012. május 2.) a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 121., 2012.5.8., 1–15. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács (EU) 2016/979 határozata (2016. május 20.) Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról (HL L 161., 2016.6.18., 35–36. o.)

utolsó frissítés 14.11.2016

Top