Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tartózkodási engedélyek uniós formátuma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tartózkodási engedélyek uniós formátuma

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 1030/2002/EK rendelete – a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

Egységes formátumot állapít meg a jogszerűen az EU-ban élő nem uniós állampolgárok tartózkodási engedélyeire és azok kötelező tartalmára vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

Az engedélyeknek kártya formátumú önálló okmánynak kell lenniük (eredetileg valamely más hivatalos iratra ragasztott bélyeg formájúak is lehettek).

A rendelet meghatározza az okmányon látható formában megjelenítendő valamennyi információ formáját és tartalmát, mint például az adott személy vezeték és utóneve (ebben a sorrendben), az engedély érvényességének kezdő időpontját és lejártát, valamint az érintés nélküli chipen tárolt adatokat.

Műszaki előírásokat tartalmaz az engedély színére, az előállításához használt nyomtatási eljárásra és technikákra, valamint az anyagokra vonatkozóan.

Az előírások között szerepelnek a hamisítás és meghamisítás megelőzésére szolgáló biztonsági jellemzők is. Ezek titkosak, és csak az engedélyek nyomtatásáért felelős nemzeti hatóságok előtt kerülnek felfedésre.

Az uniós országok saját döntésük alapján további, a rendelet mellékletében található felsorolással összhangban álló nemzeti biztonsági jellemzőket is hozzáadhatnak, amennyiben ezáltal nem változik meg a kártya egységes megjelenése.

A rendelet nem alkalmazandó uniós polgárok olyan családtagjaira, akik gyakorolják valamely más uniós országban való letelepedéshez való jogukat, a vízummal rendelkezőkre, illetve olyan nem uniós országok polgáraira, akik legfeljebb 3 hónapos tartózkodásra jogosultak vízum nélkül.

A 380/2008/EK rendelet módosítja az 1030/2002/EK rendeletet a biometrikus azonosítók* beépítését illetően az egységes formátumú tartózkodási engedélybe.

A biometrikus azonosítók az engedély valódiságának és birtokosa személyazonosságának ellenőrzésére használhatók. Ezek a kérelmezőről készült friss fényképből és két darab ujjlenyomatból állnak.

Ezen azonosítók rögzítése során be kell tartani a nemzeti jogszabályokat és az ENSZ emberi jogok védelméről, illetve a gyermek jogairól szóló egyezményeiben foglalt biztosítékokat.

A biometrikus azonosítókból származó adatokat olyan módon kell tárolni és védeni, hogy azok sértetlensége, valódisága és titkossága garantált legyen.

KULCSFOGALMAK

* Biometrikus azonosítók: egy személy egy vagy több – chipkártyán, vonalkódon vagy okmányban tárolt – fizikai jellemzőjének (ujjlenyomatának, arcképének, íriszmintázatának) használata egy okmányt bemutató személyazonosságának ellenőrzésére.

JOGI AKTUS

A Tanács 1030/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157., 2002.6.15., 1–7. o.)

utolsó frissítés 29.10.2015

Top