Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés előmozdítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés előmozdítása

Ez a rendelet általános keretrendszert hoz létre a közösségi tevékenységek számára annak érdekében, hogy megkönnyítse a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést. E tevékenységek között említhető a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés előmozdítását és megkönnyítését szolgáló szervezetek támogatása, valamint egyes konkrét projekteket támogató intézkedések.

JOGI AKTUS

A Tanács 743/2002/EK rendelete (2002. április 25.) a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés végrehajtását előmozdító tevékenységek általános közösségi keretszabályozásának létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek a rendeletnek a célja a közösségi tevékenységek általános keretszabályozásának meghatározása a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés megvalósításának előmozdítása érdekében. Az Európai Bizottság 2005. április 6-án terjesztette elő javaslatát az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról (lásd „kapcsolódó okmányok”).

Ez a rendelet nem alkalmazandó Dániára. Az Egyesült Királyság és Írország viszont kifejezte e rendelet elfogadása és megvalósítása iránti részvételi szándékát (összhangban az EU- és az EK-szerződésekhez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvekkel).

Támogatások nyújtása, a program célkitűzéseinek elérését célzó intézkedések

A program célkitűzései:

 • a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés előmozdítása a jogbiztonság biztosítása és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása céljából;
 • az Európai Unió (EU) tagállamainak jogi és igazságügyi rendszereire vonatkozó kölcsönös ismeretek javítása;
 • a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén a közösségi eszközök megbízható végrehajtásának és alkalmazásának biztosítása;
 • a nyilvánosságnak az igazságszolgáltatás hozzáférhetőségére, az EU-tagállamok igazságügyi együttműködésére és jogrendszereire vonatkozó tájékoztatásnak javítása.

Ami a támogatott tevékenységeket illeti, az általános keretrendszer célja a következők biztosítása:

 • a célok legalább egyikét megvalósító társfinanszírozott projektek számára nyújtott támogatások;
 • az európai nem kormányzati szervezetek működési költségeit fedező támogatások;
 • a Bizottság által hivatalból meghozott intézkedések finanszírozása.

Állami és magánforrásból finanszírozott intézményeknek juttatott támogatások

Ez a rendelet mind a nem kormányzati szervezetek tevékenységei részére, mind intézmények, állami és magánszervezetek által megpályázott konkrét projektek részére biztosít támogatást.

A nem kormányzati szervezetek akkor részesülhetnek pénzügyi támogatásban, ha teljesítenek bizonyos feltételeket:

 • valamely EU-tagállam törvényei alapján létrejött nonprofit szervezeteknek kell lenniük;
 • európai dimenzióval rendelkező tevékenységet kell folytatniuk, és – általános szabályként – a tagállamok legalább felét magukban kell foglalniuk;
 • olyan tevékenységeket kell folytatniuk, amelyek előmozdítják a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést.

Egyedi projektek benyújthatók intézmények, állami és magánszervezetek által, beleértve a szakmai szervezeteket, kutatóintézeteket stb. Képzésből, csereprogramokból és gyakorlatokból, tanulmányokból és kutatásból, értekezletekből és szemináriumokból, illetve információterjesztésből kell állniuk.

A rendelet 4. cikke biztosítja, hogy ez az általános keretszabályozás nyitva álljon a közép- és kelet-európai tagjelölt országok, Ciprus, Málta, Törökország és további országok részvétele előtt, különböző feltételek teljesülése esetén és amennyiben a vonatkozó megállapodások, illetve eljárások ezt megengedik. Ez a cikk már nem alkalmazható az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz új EU-tagállamra.

A közösségi tevékenységekre vonatkozó keretrendszer megvalósításának biztosítása

A tevékenységekre vonatkozó keretszabályozás megvalósításának biztosítása érdekében a Bizottság lehetőleg minden év június 30-a előtt közzétesz egy éves munkaprogramot, amely kijelöli a célkitűzésekre és tevékenységtípusokra vonatkozó prioritásokat a következő évre.

A Bizottság felelős a projektek kiértékeléséért és kiválasztásáért, figyelembe véve egy sor prioritási kritériumot (az európai dimenziót, a kijelölt célokhoz való hozzájárulás képességét, a más tevékenységeket kiegészítő jelleget stb.).

Minden finanszírozási döntés a Bizottság pénzügyi ellenőrzése és a Számvevőszék ellenőrzése alá tartozik. Az EU általános költségvetéséből történő költségvetési támogatás aránya elvileg nem haladhatja meg az elvégzett tevékenységek összköltségének 60%-át. Mindemellett – kivételes körülmények esetén – a költségvetési támogatás elérheti az összeg 80%-át.

A Bizottság az átláthatóság érdekében minden évben köteles közzétenni a kedvezményezettek, valamint a finanszírozott tevékenységek jegyzékét. A kedvezményezettek kötelesek minden egyes tevékenységről jelentést benyújtani a Bizottságnak. A Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti vagy visszakövetelheti a valamely tevékenységre megítélt pénzügyi támogatást, ha szabálytalanságokat észlel.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 743/2002/EK rendelete

2002.5.1.

HL L 115., 2002.5.1.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1149/2007/EK határozata (2007. szeptember 25.) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról [Hivatalos Lap L 257. (2007.10.3.)].

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2005. február 9.) a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést célzó keretprogram (2002–2006) végrehajtásáról [COM(2005) 34 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés a program előrehaladását dokumentálja 2002-es elfogadásától 2004. június 30-ig. A Bizottság intézkedéseinek, amelyek a jogi szakembereket és a nyilvánosságot voltak hivatottak tájékoztatni a polgári ügyekben folytatott együttműködésről (pl. a Polgári ügyek európai igazságügyi atlaszának, a „Brüsszel I.” és a „Brüsszel II.” keretében létrejött esetjogi adatbázisnak, valamint a jogi szakembereket megcélzó tájékoztató kampánynak), rendkívül pozitív volt a fogadtatása. Azonban a 2002., 2003. és 2004. évi, konkrét civil társadalmi projektekre vonatkozó pályázati felhívások csupán csekély érdeklődést váltottak ki, ami valószínűleg a rendelkezésre álló költségvetéssel függött össze. A 106 közül 51 pályázatot fogadtak el.

Utolsó frissítés: 18.08.2010

Top