Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013

A közlemény a 2007 és 2013 közötti időszakban a belső piacon belüli kiskereskedelem megerősítését célozza, hogy a fogyasztók szabadon és azonos szintű védelem mellett vásárolhassanak az egész Európai Unióban, és a legjobb áron és minőségben juthassanak a termékekhez.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (2007. március 13.) – Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007-2013 [COM(2007) 99 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztóügyi politikai stratégia (2007–2013) célja, hogy azonos szintű biztonságot és védelmet teremtsen az egész Európai Unióban, és integráltabb belső piacot hozzon létre, az alábbi célkitűzéseken keresztül:

 • javítani kell a fogyasztók pozícióját: olyan átláthatóbb piacot kell létrehozni, amely, például az ár és a minőség tekintetében, nagyobb választási lehetőséget biztosít a fogyasztók részére;
 • növelni kell a fogyasztók jólétét a minőség, a sokféleség, a megfizethetőség, a biztonság stb. tekintetében;
 • meg kell védeni a fogyasztókat a súlyos kockázatokkal és fenyegetésekkel szemben.

PRIORITÁSOK 2007–2013

A jelenlegi közösségi politika prioritásai megegyeznek az előző időszak prioritásaival: ezek a magas szintű fogyasztóvédelem és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazása. Ez a politika öt területre összpontosít:

 • a fogyasztói piacok és a nemzeti fogyasztóügyi politikák nagyobb figyelemmel kísérése;
 • a fogyasztóvédelem jobb szabályozása;
 • felügyeleti eszközök alkalmazása a piacon jelen lévő termékek biztonságának növelése érdekében;
 • a fogyasztói érdekek figyelembevétele más közösségi politikák végrehajtása során;
 • a fogyasztók tájékoztatásának javítása és ismereteik bővítése, például az Európai Fogyasztói Központok szerepének növelése által.

A STRATÉGIA TERVEZETT INTÉZKEDÉSEI

A fogyasztóvédelem jobb szabályozása

A Bizottság az alapvető fogyasztóvédelmi irányelvek módosításával egyszerűsíteni kívánja a jogszabályokat. E célból a közösségi vívmányok felülvizsgálatáról szóló zöld könyvet tett közzé (lásd lent, a „Kapcsolódó okmányok” című fejezetben).

A Bizottság a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a fogyasztóvédelmi jogszabályok harmonizációja során a magasabb szinthez történő igazodást tartja kívánatosnak.

A jogalkalmazás jobb ellenőrzése és a jogorvoslati lehetőségek javítása

A fogyasztóügyi politika egyik elsődleges eleme a fogyasztóvédelmi törvények alkalmazásának ellenőrzése. A Bizottság felmérések és más eszközök segítségével meg fogja vizsgálni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos törvények ellenőrzésére hivatott nemzeti rendszereket. Ezenkívül fokozni kívánja a jogviták peren kívüli rendezését szolgáló mechanizmusok figyelemmel kísérését.

A Bizottság továbbá a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv kiszabott határidő (2007.12.12.) előtti átültetését, és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet alkalmazását várja a tagállamoktól.

Végül, az Európai Bizottság bejelenti a jogszabályok megsértése esetén alkalmazandó kollektív jogorvoslati mechanizmusok megalkotását.

A fogyasztói piacok és a nemzeti fogyasztóügyi politikák fokozott figyelemmel kísérése

A piac felügyeletének fokozása létező eszközök, mint a korai előrejelző rendszer,illetve harmadik országokkal folytatott együttműködés révén fog megvalósulni; e harmadik országok nevezetesen Kína és az Egyesült Államok, amelyekkel az Európai Unió a fogyasztói termékek biztonságával kapcsolatos együttműködési megállapodásokat kötött.

Fogyasztóközpontú közösségi politikák és szabályozás

Az Európai Bizottság a fogyasztót egyes szakpolitikái - egészségügyi, vállalkozási, ipari, környezetvédelmi és szállítási (különösen a légi szállításra vonatkozó) szakpolitikái - középpontjába kívánja állítani.

A Bizottság emellett gondoskodni fog az általános érdekű szolgáltatások védelméről és az egyetemes szolgáltatások megóvásáról az Európai Unión belül.

A fogyasztók tájékoztatásának javítása és ismereteik bővítése

A Bizottság a továbbiakban is biztosítani fogja a fogyasztók tájékoztatásának javítását célzó kezdeményezések – mint például az európai fogyasztói központok hálózata – és az új tagállamokban folytatott tájékoztató kampányok társfinanszírozását.

Háttér

A 2007 és 2013 közötti időszakra szóló új fogyasztóügyi politikai stratégia célja, hogy a 27 nemzeti piacot a világ legnagyobb kiskereskedelmi piacába integrálja. Az Eurostat demográfiai adatai szerint az Unió lakosainak száma a legutóbbi bővítés után eléri a 495 milliót.

Az online vásárlási lehetőségeket sem a magánszemélyek, sem a vállalkozások nem használják ki kellő mértékben. A Bizottság szerint még mindig a fogyasztási kiadások teszik ki az EU 27 tagállama GDP-jének 58%-át. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a lakosság különböző csoportjai nem azonos mértékben részesednek a kiskereskedelmi piacból; a legkiszolgáltatottabb csoportok (gyermekek, idősek) hátrányt szenvednek.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Zöld könyv a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról [Hivatalos Lap C 61., 2007.3.15.] A jelenleg érvényben lévő fogyasztóvédelmi szabályozás minimális harmonizációt ír elő, és lehetőséget nyújt a tagállamok számára, hogy szigorúbb szabályozást vezessenek be.

A zöld könyv nyilvános konzultációt indított a fogyasztóvédelmi törvények felülvizsgálatáról – ez 2007. május 15-én lezárult –, és a harmonizáció szintjét illetően három lehetséges megoldást javasolt:

 • a jogszabályok teljes körű harmonizációja;
 • a jelenlegi minimális szintű harmonizáció a kölcsönös elismerést előíró rendelkezés bevezetésével;
 • a minimális szintű harmonizáció és a székhely szerinti tagállam elvének kombinálása (ezen elv szerint a más tagállamban bejegyzett vállalkozásoknak csak a székhelyük szerinti országban alkalmazandó jogszabályokat kell betartaniuk).

Ezenkívül javasolja kilenc alapvető fogyasztóvédelmi irányelv felülvizsgálatát és a fogyasztói hitelekről szóló új irányelv megalkotását. Bejelenti továbbá két jelentés elkészítését, amelyek közül az egyik a fogyasztóknak nyújtandó pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelvre, a másik a termékek általános biztonságáról szóló irányelvre vonatkozik.

A konzultációval kapcsolatos bővebb információkért látogasson el az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság honlapjára.

A Tanács állásfoglalása (2007. május 31.) a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról [Hivatalos Lap C 162., 2007.7.14.]

See also

 • A legfontosabb fogyasztóvédelmi jogszabályokkal és e jogszabályoknak a tagállamok jogrendjébe való átültetésével (DE) (EN) (FR) kapcsolatos bővebb információkért látogasson el az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság fogyasztóvédelmi joganyagról szóló honlapjára

Utolsó frissítés: 16.08.2007

Top