Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fogyasztóvédelmi együttműködés az EU országai között

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fogyasztóvédelmi együttműködés az EU országai között

E rendelet létrehozza a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséért felelős hatóságok hálózatát. A rendelet kizárólag az Európai Unión (EU-n) belül elkövetett jogsértésekre vonatkozik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésért („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”).

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet létrehozza a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséért felelős hatóságok hálózatát. A rendelet kizárólag az Európai Unión (EU-n) belül elkövetett jogsértésekre vonatkozik.

Hatóságok közötti együttműködés az uniós országokban

Minden egyes uniós ország kijelöli a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős állami hatóságokat, amelyek azután csatlakoznak a kölcsönös jogsegély hálózatához. Minden egyes országban egyetlen összekötő hivatal feladata a nemzeti hatóságok koordinálása.

A hálózat a nemzeti hatóságok közötti információcserét és más uniós országok hatóságaival való együttműködést teszi lehetővé.

A rendelet a fogyasztók közös érdekeit érintő helyzeteket fedi le és a hatóságok közötti együttműködést segíti elő annak érdekében, hogy véget vessen a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértésének az olyan esetekben, amikor a vállalkozás és a fogyasztó nem ugyanabban az országban található.

Ezen együttműködés számos olyan aspektusra kiterjedve irányul a fogyasztóvédelmi jogszabályokra, mint amilyenek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, a tisztességtelen szerződéses feltételek, az e-kereskedelem, az összehasonlító reklám, a szervezett utazási formák, az ingatlanok időben megosztott használati joga, a távértékesítés és az utasjogok.

Kölcsönös jogsegélynyújtás és közösségi tevékenységek

Minden hatóság kérheti a hálózat más tagjainak segítségét a fogyasztói jogok esetleges megsértésének kivizsgálásához.

Az egy időben több vagy valamennyi uniós országban előforduló jogsértések megszüntetése érdekében a hatóságok a következőképpen járhatnak el:

  • az „átfogó” vizsgálatokhoz hasonló közös fellépéseket kezdeményezhetnek, amelyek valamely meghatározott ágazatban (repülőjegyek, letölthető digitális tartalmak stb.) működő honlapok EU-szerte történő szűrésével járnak az Európai Bizottság által vezetett éves művelet keretében;
  • a Bizottsággal együttműködésben közös megközelítéseket fogadhatnak el a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak valamely adott problémával kapcsolatban történő alkalmazása tekintetében.

Az első ilyen intézkedés az online játékokkal kapcsolatos, alkalmazáson belüli vásárlásokra vonatkozik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/2004/EK rendelet

2004.12.29.

-

HL L 364., 2004.12.9., 1-11. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/29/EK irányelv

2005.6.12.

2007.6.12.

HL L 149., 2005.6.11., 22-39. o.

2007/65/EK irányelv

2007.12.19.

2009.12.19.

HL L 332., 2007.12.18., 27-45. o.

2009/136/EK irányelv

2009.12.19.

2011.5.20.

HL L 337., 2009.12.18., 11-36. o.

1177/2010/EU rendelet

2011.1.6.

2012.12.18.

HL L 334., 2010.12.17., 1-16. o.

181/2011/EU rendelet

2011.3.20.

2013.3.1.

HL L 55., 2011.2.28., 1-12. o.

954/2011/EU rendelet

2011.10.7.

-

HL L 259., 2011.10.4., 1-4. o.

2013/11/EU irányelv

2013.7.8.

2015.7.9.

HL L 165., 2013.6.18., 63-79. o.

524/2013/EU rendelet

2013.7.8.

-

HL L 165., 2013.6.18., 1-12. o.

A 2006/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról (2007/76/EK) ( Hivatalos Lap L 32., 2007.2.6., 192-197. o. ).

E határozat az információszolgáltatásra vonatkozó előírásokat tartalmaz, így például a kölcsönös jogsegély iránti kérelem, illetve a riasztás tartalmára vonatkozó minimumkövetelményeket, betartandó határidőket, az információkhoz való hozzáféréssel és a nyelvhasználattal kapcsolatos előírásokat.

A Bizottság jelentése (2009. július 2.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet) alkalmazásáról ( COM(2009) 336 végleges).

A Bizottság jelentése (2012. március 13.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet) alkalmazásáról( COM(2012) 100 final).

A Bizottság jelentése (2014. július 1.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet) alkalmazásáról ( COM(2014) 439 final).

A jelentés szerint 2007 óta a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet alkalmazása pozitív eredményeket hozott. Az „átfogó” műveleteknek és a jogszabály alkalmazására vonatkozó közös megközelítéseknek köszönhetően a tagállamok szélesebb körben tudták összehangolni e téren tett intézkedéseiket, ami számos ágazatban az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak való megfelelőség javulását eredményezte.

utolsó frissítés 30.09.2014

Top