Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A belső piaci problémamegoldó rendszer (a SOLVIT-hálózat)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A belső piaci problémamegoldó rendszer (a SOLVIT-hálózat)

A SOLVIT-hálózat lehetővé teszi az olyan problémák rendezését, amelyek a belső piaci jog valamely hatóság általi helytelen alkalmazásából erednek. Az állampolgárok és a vállalkozások gyors, hatékony és ingyenes megoldást találhatnak vitáikra, anélkül, hogy bírósághoz fordulnának.

JOGI AKTUS

A Bizottság ajánlása (2001. december 7.) a SOLVIT (belső piaci problémamegoldó hálózat) használatának elveiről [Hivatalos Lap L 331., 2001.12.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A SOLVIT egy online hálózat, amely lehetővé teszi a fogyasztók és vállalkozások számára a belső piaci jog hatóságok általi helytelen alkalmazásából eredő panaszok bíróságon kívüli (informális) rendezését.

A hálózat lehetővé teszi például a határon túlnyúló problémák rendezését az Európai Unióban a foglalkoztatás, az egyetemi képesítések elismerése, a járművek regisztrációja, a vállalkozások alapítása vagy a termékek és szolgáltatások nyújtása terén. Működése kiterjed valamennyi uniós tagállamra, valamint Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre.

A SOLVIT-hálózat működése

A 2004. május 1-jei uniós bővítés nyomán a SOLVIT-hálózat központjainak száma 28-ra emelkedett. Az egyes SOLVIT-központok az adott tagállamok közigazgatásának részét képezik. A központokat egy magas szintű átláthatósággal jellemzett adatbázis köti össze, amely lehetővé teszi a hálózat teljesítményének és eredményességének ellenőrzését. 2003-tól kezdve a a fogyasztókat, illetve a vállalkozásokat képviselő szervezetek online is bejelenthetik az egyes eseteket.

Az ingyenes problémamegoldó hálózat működése során informális, felhasználóközpontú megközelítést alkalmaz. Ha az adott SOLVIT-központ igazoltnak tart egy panaszt a fogyasztó vagy a vállalkozás részéről, azt befogadja és továbbítja ahhoz a SOLVIT-központhoz, amelyik országban a probléma jelentkezett. Ezután egy tízhetes időszakon belül rendezésre kerülhet a probléma.

A rendezési javaslatok ugyanakkor nem kötelező erejűek. Ha úgy alakul, hogy az ügyfelek nem tartják elfogadhatónak a rendezési javaslatot, az ügyet bíróság elé vihetik. A viták rendezése az érintett tagállam felelőssége. Amennyiben a tagállam nem tesz megfelelő lépéseket, a Bizottság fenntartja a jogot, hogy eljárást kezdeményezzen.

A SOLVIT-hálózat minősége

Az eddigi tapasztalatok és a hálózat sikeres működése alapján a Bizottság és a SOLVIT-központok kidolgoztak egy közös minőségi szabványt. Ennek célja:

  • annak biztosítása, hogy az állampolgárok és a vállalkozások magas színvonalú szolgáltatáshoz jussanak mind a lakhelyük, illetve székhelyük szerinti országban, mind abban az országban, ahol a probléma jelentkezett;
  • annak biztosítása, hogy valamennyi SOLVIT-központ együttműködjön a Bizottsággal a magas szintű szolgáltatás elérése érdekében;
  • annak biztosítása, hogy a SOLVIT szolgáltatásainak minősége és teljesítménye ne csökkenjen a hálózat növekedése és a beküldött esetek számának emelkedése miatt;
  • teljes mértékben átlátható adatbázisok használata, ami minden érintett fél számára lehetővé teszi a hálózat minőségének és hatékonyságának ellenőrzését;
  • annak hangsúlyozása, hogy a SOLVIT egy olyan új megközelítés, amely egyszerre foglalja magában a panaszok kezelését és a közigazgatási együttműködést.

A Bizottság rendszeresen értékeli a központok működését az általuk nyújtott rendezési javaslatok minőségének és a hálózat teljesítményének biztosítása érdekében.

Más informális rendezési rendszerek (fogyasztók és vállalkozások közötti viták vonatkozásában)

A fogyasztók és vállalkozások közötti, határon átnyúló viták bíróságon kívüli rendezésének további rendszerei:

  • a FIN-NET hálózat, amely gyors rendezést tesz lehetővé a fogyasztók számára a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások területén. További információkért tekintse meg a Belső Piaci Szolgáltatási Főigazgatóság FIN-NET hálózatra vonatkozó oldalait (DE) (EN) (FR);
  • az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net hálózat), amely határokon átnyúló fogyasztói viták rendezésével foglalkozik.

A Bizottság a fogyasztói viták rendezésére létrehozott ECODIR elektronikus platform elindításában is részt vett.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság munkadokumentuma (2005. szeptember 27.) a belső piaci problémamegoldó rendszerről (SOLVIT-hálózat) [SEC(2005) 543 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]

A hálózat bővítésének és sikerességének fényében a Bizottság javítani szeretné a SOLVIT szolgáltatásait. 2004-ben a SOLVIT-hálózatban 73%-kal nőtt a feldolgozott ügyek száma a 2003. évhez képest. E növekedést egyben a teljesítmény általános javulása kísérte. Az ügyek befogadásának vagy visszautasításának átlagos ideje például egy hét alá csökkent. Ugyanakkor a sikeres rendezések aránya 80%-ra nőtt.

A hálózat rendes tevékenysége mellett a SOLVIT Plus szolgáltatás jogszabályi változtatások meghozatalára ösztönzi az érintett minisztériumokat.

A Tanács következtetései a SOLVIT-hálózatról. Belső Piaci Tanács – 2002. március 1. [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]

A Tanács következtetéseiben támogatta a SOLVIT használatának elveiről szóló, 2001. december 7-i bizottsági ajánlást.

See also

Utolsó frissítés: 03.09.2007

Top