Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése

A Bizottság támogatja a fogyasztói jogviták békés rendezését. A fogyasztók és a vállalkozások bíróságon kívüli vitarendezési eljárásokba fektetett bizalmának megerősítése érdekében a Bizottság megállapítja az ezen eljárások minőségét garantáló alapelveket.

JOGI AKTUS

A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése [COM(1998) 198 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.) – „A fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvek” [Hivatalos Lapban L 115., 1998.4.17].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság elő kívánja segíteni a fogyasztók hozzáférését a viták bíróságon kívüli rendezésére szolgáló eljárásokhoz *.

A fogyasztók akadályba ütközhetnek jogaik érvényesítése során, nevezetesen a jogsegély magas költségei és a jogi eljárások bonyolultsága és elnyúlása miatt, különösen a határokon átnyúló viták esetében.

Ezért a Bizottság javasolja a bíróságon kívüli vitarendezési eljárások – így a közvetítés, a békéltetés és a választottbírósági eljárás – támogatását. Ezek az eljárások segíthetnek a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak a jogviták egyszerű, gyors és alacsony költségen történő rendezésében.

Jogviták bíróságon kívüli rendezése

A Bizottság tiszteletben tartja a következő elveket:

  • a szervezet függetlensége és szakértelme;
  • az eljárás és a szervezet működésének átláthatósága;
  • az eljárás hatékonysága, gyorsasága és ingyenes volta vagy alacsony költsége. Ezenkívül nem lehet kötelezővé tenni, hogy a felek ügyvédhez vagy jogi képviselőhöz folyamodjanak, bár minden félnek jogot kell biztosítani arra, hogy megvédje saját álláspontját;
  • a határozatok jogszerűsége, amelyeknek összhangban kell lenniük a fogyasztóvédelmi jogszabályokkal;
  • az eljárások tisztességes volta az összes érintett fél szempontjából.

Háttér

Ez az ajánlás az egységes piacon a fogyasztók igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséről és fogyasztói viták rendezéséről szóló zöld könyv következtetésein alapul.

Kulcsfogalmak

  • Bíróságon kívüli eljárás: minden olyan eljárás, amely során a jogvita egy harmadik fél beavatkozásán keresztül kerül rendezésre, aki megoldást javasol vagy ír elő. A bíróságon kívüli rendezésre szolgáló eszközöket megteremthetik a hatóságok, a jogi területek szakértői, a szakmai szervezetek, valamint a civil szervezetek (választottbíróság, magán- választottbírósági központok, közvetítők stb.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól.

A Bizottság ajánlása (2001. április 4.) – „A fogyasztói jogviták megegyezésen alapuló megoldásában részt vevő bírósági eljáráson kívüli testületekre vonatkozó elvek” [Hivatalos Lap L 109., 2001.4.19.]. Az ajánlás a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezési eljárásaiért felelős szervekre vonatkozik, amelyek célja a felek álláspontjainak közelítése, hogy azok közös megegyezés útján találjanak megoldást a vita rendezésére. Ezeknek a szerveknek ezenkívül szem előtt kell tartaniuk a következő elveket: az eljárások pártatlansága, átláthatósága, hatékonysága és tisztességes volta.

Utolsó frissítés: 06.07.2011

Top