Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fogyasztók védelme a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekkel szemben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A fogyasztók védelme a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekkel szemben

Az érintett felek jogait és kötelezettségeit szabványszerződések határozzák meg. A fogyasztók egyes esetekben azonban előnytelen helyzetbe kerülhetnek. Ennek lehet az oka az is, hogy a szerződés feltételeit kizárólag a kereskedő határozta meg, illetve az is, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségek nagyobb terhet rónak a vásárlóra, mint az eladóra.

JOGI AKTUS

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

ÖSSZEFOGLALÓ

Az érintett felek jogait és kötelezettségeit szabványszerződések határozzák meg. A fogyasztók egyes esetekben azonban előnytelen helyzetbe kerülhetnek. Ennek lehet az oka az is, hogy a szerződés feltételeit kizárólag a kereskedő határozta meg, illetve az is, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségek nagyobb terhet rónak a vásárlóra, mint az eladóra.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az Európai Unió (EU) fogyasztói számára nyújt védelmet a megvásárolt áruk és szolgáltatások szabványszerződéseiben előforduló tisztességtelen feltételekkel szemben. Bevezeti a „jóhiszeműség” fogalmát a jelentős egyensúlyhiányok elkerülésére a kölcsönös jogok és kötelezettségek terén.

FŐBB PONTOK

  • Az érintett áruk és szolgáltatások, a tranzakció körülményei és valamennyi egyéb feltétel meghatározza, hogy a szerződés valamely rendelkezése tisztességes-e vagy sem.
  • Az árukért és szolgáltatásokért kifizetett tényleges ár nem képezi részét ennek az értékelésnek, kivéve, ha a szóban forgó feltételt nem egyértelmű módon fogalmazták meg.
  • Az irányelv tisztességtelen feltételek listáját tartalmazza. Ezek közé tartoznak - többek között - a következők: ésszerűtlen díj kifizettetése a fogyasztókkal vagy olyan feltételek betartatása, amelyet a szerződés aláírása előtt a fogyasztóknak nem volt elegendő idejük teljes mértékben megérteni.
  • Valamennyi írásos szerződést egyszerű, érthető nyelven kell megfogalmazni. Ha kétség merül fel valamely kifejezés jelentésével kapcsolatban, azt a fogyasztó számára kedvező módon kell értelmezni.
  • A tisztességtelennek minősülő feltételek nem kötik a fogyasztókat, a többi feltétel azonban érvényes mindkét félre nézve, amennyiben a szerződés többi része helytálló és érvényes marad.
  • Az uniós országoknak valamennyi szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy megelőzzék a tisztességtelen feltételek alkalmazását a szerződésekben.
  • A fogyasztóvédelmi jogok terén jogos érdekkel bíró szervezetek és személyek eljárást kezdeményezhetnek annak meghatározására, hogy valamely szerződési feltétel tisztességtelen-e vagy sem.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1993. április 16.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság honlapján a tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos információk.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

A végrehajtás határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

93/13/EGK irányelv

1993.4.16.

1994.12.31.

HL L 95., 1993.4.21., 29-34. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

A végrehajtás határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/83/EU irányelv

2011.12.12.

2013.12.13.

HL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1-11. o.)

utolsó frissítés 22.09.2015

Top