Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hozzáadottérték-adó és jövedéki adók – az EU-n kívüli országokból utazó személyekre vonatkozó mentességek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hozzáadottérték-adó és jövedéki adók – az EU-n kívüli országokból utazó személyekre vonatkozó mentességek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2007/74/EK irányelve – az EU-n kívüli országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv meghatározza a nemzetközi utazás során alkalmazandó uniós adómentességi kedvezményeket.
 • Megállapítja a következő területekről érkező utasok személyi poggyászában lévő termékek után fizetendő hozzáadottérték-adóval (héával) és vámokkal kapcsolatos szabályokat:
  • EU-n kívüli országok; vagy
  • olyan területek, ahol a héára és/vagy jövedéki adóra vonatkozó uniós jogszabályok nem alkalmazandók, például a Man-sziget.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv a jövedéki adók alóli mentesség tekintetében 430 euró összegű értékhatárt határoz meg a légi és tengeri utasok esetében, ez az értékhatár a szárazföldön közlekedő utasok tekintetében (beleértve a belvízi közlekedést) pedig 300 euró.
 • Az uniós országok a 15 év alatti utasok esetében az értékhatárt a közlekedés módjától függetlenül alacsonyabb összegben is meghatározhatják, ez az értékhatár azonban nem lehet alacsonyabb 150 euró nál.
 • Az uniós országok a következő utasok tekintetében alacsonyabban állapíthatják meg az értékhatárt vagy a mennyiségi korlátot:
  • a határ menti területen élő utasok;
  • határmenti ingázó munkavállalók; valamint
  • a nemzetközi utazás során használt közlekedési eszközök személyzete.
 • Az irányelv a következő maximális és minimális mennyiségi korlátozásokat határozza meg a dohánytermékek behozatalára vonatkozóan:
  • 200 db cigaretta vagy 40 db cigaretta;
  • 100 db szivarka vagy 20 db szivarka;
  • 50 db szivar vagy 10 db szivar;
  • 250 g fogyasztási dohány vagy 50 g fogyasztási dohány.
 • Az uniós országok dönthetnek úgy, hogy különbséget tesznek a légi utasok és egyéb utasok között azzal, hogy az alacsonyabb mennyiségi korlátokat a légi utasoktól eltérő utasok esetében alkalmazzák.
 • Az irányelv a következő maximális és minimális mennyiségi korlátozásokat határozza meg az alkohol behozatalára vonatkozóan:
  • összesen 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol és alkoholtartalmú ital, vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált etil-alkohol *;
  • összesen 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkohol és alkoholtartalmú ital.
 • A dohánytermékekre és az alkoholra vonatkozó mentességek nem alkalmazhatók 17 éven aluli utasok esetében.
 • Az Európai Bizottság négyévente jelentést tesz a Tanácsnak az irányelv végrehajtásáról. A 2013-ban közzétett, legutóbbi jelentés szerint a legtöbb uniós ország elégedett az irányelvvel, véleményük szerint nincsen szükség felülvizsgálatra.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. december 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2008. december 1 -jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Nem denaturált etil-alkohol: olyan alkohol, amelyhez nem adtak olyan összetevőt, amely ihatatlanná tenné.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2007/74/EK irányelve (2007. december 20.) a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről (HL L 346., 2007.12.29., 6–12. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2007/74/EK tanácsi irányelv 16. cikkének megfelelően a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről (COM(2013) 849 final, 2013.12.3.)

utolsó frissítés 28.11.2016

Top