Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uniós szabályok az alkohol adóztatásáról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uniós szabályok az alkohol adóztatásáról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/83/EGK irányelv – az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adójának összehangolt szerkezete

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja az alkoholra (etil-alkoholra vagy etanolra, azaz az alkoholtartalmú italokban felhasznált alkohol típusára) és az alkoholtartalmú italokra kivetett adókra vonatkozó európai uniós szabályokat, a megadóztatott alkoholok és alkoholos italok kategóriáit, valamint az adó kiszámításának alapját.

FŐBB PONTOK

Sör

 • Az egységnyi sörre kivetett adót a következők alapján határozzák meg: egy hektoliter/Plato-fok* vagy egy hektoliter/tényleges alkoholtartalom foka térfogatszázalékban (egy Plato-fok jogi értelemben 0,4 térfogatszázalék alkoholtartalommal egyezik meg) a végtermékre számítva.
 • Az uniós országok legfeljebb négy Plato-fokot lefedő kategóriákba (pl. 15o–19o) sorolhatják a söröket, és az egyes kategóriákon belül azonos mértékű hektroliterenkénti adót vethetnek ki valamennyi sörre.
 • A kisüzemi sörfőzdék által főzött sörre kedvezményes jövedéki adómértékeket alkalmazhatnak a következő korlátokon belül:
  • az adómértékeket nem alkalmazzák az évente 200 000 hl-nél több sört termelő vállalkozásokra;
  • az adómértékek legfeljebb 50 %-kal alacsonyabbak a normál nemzeti jövedékiadó-kulcsnál.
 • Az uniós országoknak kedvezményes adómértékeket kell alkalmazniuk a másik uniós országokban elhelyezkedő kisüzemi sörfőzdékből a területükre beszállított sörre is.
 • A minimum adómértéknél alacsonyabb kedvezményes adómértékek alkalmazhatók olyan sörre, amelynek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 2,8 térfogatszázalékot.

Bor és egyéb erjesztett italok

 • A csendes borra, habzóborra és egyéb erjesztett italokra, valamint köztes alkoholtermékekre (pl. portói borra és sherryre) kivetett adót a végtermék hektoliterének száma alapján határozzák meg.
 • Az uniós országoknak az egyes italkategóriákon belül egységes adómértéket kell kivetniük.
 • Mindenfajta borra és egyéb erjesztett italra (kivéve a sörre) kedvezményes adómérték alkalmazható, feltéve hogy a termékek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot.
 • Az uniós országok egységes kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak azokra a köztes alkoholtermékekre, amelyek alkoholtartalma nem haladja meg a 15 térfogatszázalékot, feltéve hogy:
  • a kedvezményes adómérték legfeljebb 40 %-kal alacsonyabb a normál nemzeti jövedékiadó-mértéknél;
  • a kedvezményes adómérték nem alacsonyabb, mint a csendes borra és egyéb csendes erjesztett italokra alkalmazott normál adómérték.

Szeszes italok

 • A tiszta alkoholra és a szeszes italokra kivetett adót a 20 Co hőmérsékletű tiszta alkohol hektoliterének száma alapján számolják ki.
 • Kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazható a kisüzemi szeszfőzdék által előállított etil-alkoholra (etanolra); ezt az adómértéket a normál nemzeti jövedékiadó-mértékhez képest legfeljebb 50 %-kal alacsonyabb szinten lehet meghatározni.
 • Az uniós országok a kedvezményes adómértékeket ugyanúgy alkalmazzák a más uniós országokban működő kisüzemi szeszfőzdékből a területükre beszállított etil-alkoholra is.
 • Bizonyos korlátozások mellett a kedvezményes adómértékek olyan szeszes italokra is alkalmazhatók, amelyek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 10 térfogatszázalékot, valamint a francia rumra és a görög ouzora.

Mentességek

Ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek mentesülnek a jövedéki adó alól, amennyiben:

 • bármelyik uniós ország előírásainak megfelelően denaturálják* azokat;
 • denaturálják és emellett bármilyen, nem emberi fogyasztásra való termék előállítására használják fel azokat;
 • ecet, gyógyszerek vagy aromaanyagok előállítására használják.

A jövedéki adók jegyzéke

Az Európai Bizottság kétévente közzéteszi az uniós országokban hatályos jövedékiadó-kulcs teljes felsorolását.

A 92/83/EGK irányelv lehetséges felülvizsgálata

 • A Bizottság a REFIT (célravezető és hatásos szabályozás program) keretében értékelést végzett annak felmérése érdekében, hogy a 92/83/EGK irányelv megfelel-e céljának. A REFIT az uniós jogszabályok teljes egészének felülvizsgálatára irányuló program, amelynek célja a terhek, következetlenségek, hiányosságok vagy eredménytelen intézkedések feltérképezése, valamint a felülvizsgálat eredményeinek nyomon követése céljából szükséges javaslatok kidolgozása. A végleges külső értékelési jelentés közzétételére már sor került.
 • A Bizottság 2016 októberében közzétette a 92/83/EGK irányelvet értékelő jelentést, valamint egy szolgálati munkadokumentumot (és az utóbbi vezetői összefoglalóját).

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1992. november 10-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1992. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Plato-fok: a Plato-fok 100 gramm sör erjesztés előtti szárazanyagtartalmát méri tömegszázalékban. Ezt az értéket a tényleges szárazanyagtartalom és a végtermék alkoholtartalma alapján számítják ki.

Denaturált alkohol: olyan etil-alkohol, amely egy vagy több vegyi anyag hozzáadása miatt már nem alkalmas fogyasztásra.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 92/83/EGK irányelve (1992. október. 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról (HL L 316., 1992.10.31., 21–27. o.)

A 92/83/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 92/84/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről (HL L 316., 1992.10.31., 29–31. o.)

A Bizottság jelentése a Tanácsnak az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv értékeléséről (COM(2016) 676 final, 2016.10.28.)

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma – A következő dokumentumot kísérő értékelés – A Bizottság jelentése a Tanácsnak az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv értékeléséről (SWD(2016) 336 final, 2016.10.28.)

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma – Vezetői összefoglaló a következő dokumentumot kísérő értékelésről – A Bizottság jelentése a Tanácsnak az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK tanácsi irányelv értékeléséről (SWD(2016) 337 final, 2016.10.28.)

utolsó frissítés 28.11.2016

Top