Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Héa: Az aranyra vonatkozó különös szabályozás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Héa: Az aranyra vonatkozó különös szabályozás

E dokumentum célja, hogy az aranyra vonatkozó különös szabályozás bevezetésével kiegészítse a Közösségen belüli egységes héaadóalap-megállapítási rendszert.

JOGI AKTUS

A Tanács 1998/80/EK irányelve (1998. október 12.) a közös hozzáadottértékadó-rendszer kiegészítéséről és a 77/388/EGK irányelv módosításáról – A befektetési aranyra vonatkozó különös szabályozás [Hivatalos Lap L 281., 1998.10.17.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A befektetési arany finanszírozási eszközként történő felhasználásának előmozdítása érdekében az irányelv adómentesítést vezet be a befektetési arany értékesítésére vonatkozóan. Korábban a befektetési aranyra is a hagyományos adórendszert kellett alkalmazni. Az akkori szabályozás értelmében a befektetési arany kereskedelme elvben héaköteles volt, egyes tagállamok azonban átmeneti eltéréssel élve mentesíthették az ilyen ügyleteket. Az új irányelv megszünteti ezeket a tagállamok közötti versenyt torzító tényezőket, és ezzel egyidejűleg megerősíti a közösségi aranypiac versenyképességét.

A befektetési arany fogalmának meghatározása:

  • arany, a nemesfémpiacok által elfogadott súlyú rúd vagy lemez, amelynek tisztasága legalább 995 ezrelék, akár értékpapírok által képviselten, akár más formában (a tagállamok a szabályozásból kizárhatják az 1 gramm vagy annál kisebb súlyú kis aranyrudakat vagy -lemezeket);
  • aranyérmék, amelyek tisztasága legalább 900 ezrelék, amelyeket az 1800. év után vertek, amelyek a származási országban törvényes fizetőeszköznek minősülnek vagy minősültek, és amelyek eladási ára általában 80%-nál jobban nem haladja meg az érmébe foglalt arany nyílt piaci árát. A tagállamok minden évben tájékoztatást adnak az e feltételeknek megfelelő azon érmékről, amelyekkel saját területükön kereskednek. Ezek listáját a Hivatalos Lapban közzéteszik.

A tagállamok mentesítik a hozzáadottérték-adó alól a befektetési arany értékesítését, Közösségen belüli beszerzését vagy importját.

Ugyanakkor a befektetési arany más adóalanyok részére történő értékesítése esetén az alábbiak választhatják az adózás lehetőségét:

  • a befektetési arany előállításával vagy az arany befektetési arannyá történő átalakításával foglalkozók (ebben az esetben a tagállamoknak elő kell írniuk a levonás jogát);
  • olyan adóalanyok, amelyek gazdasági tevékenységük keretében hagyományosan ipari célokra biztosítanak aranyat (ebben az esetben a tagállamok biztosíthatják a levonás jogát).

A tagállamok meghatározzák e jogok gyakorlásának részletes szabályait, és azokról tájékoztatják a Bizottságot.

Az irányelv a befektetési arany előállítása vagy az arany befektetési arannyá történő átalakítása terén tevékenykedő adóalanyok levonási jogát szabályozó előírásokat tartalmaz, amennyiben ezek az adóalanyok értékesítési ügyleteik tekintetében nem választották az adózás lehetőségét.

A befektetési arannyal kereskedőket különös kötelezettségek terhelik, elsősorban az arany kettős (ipari és befektetési célú) felhasználásából eredő adócsalás megelőzése érdekében: ezek értelmében valamennyi jelentős műveletről kötelesek elszámolást vezetni, és legalább öt évig meg kell őrizniük az ügyfeleik azonosítására alkalmas dokumentumokat.

Bizonyos esetekben a tagállamok a vevőt, és nem az eladót jelölhetik ki héaalanyként („fordított adózás”), amivel céljuk az adócsalás megakadályozása és a műveletből eredő pénzügyi terhek enyhítése.

A szabályozott aranypiacon folytatott műveleteket illetően a tagállamokat felhatalmazhatják, hogy mentességet adjanak a különös szabályozás alól, és egyszerűsítő intézkedéseket vezessenek be.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1998/80/EK tanácsi irányelv

1998.10.17.

2000.1.1.

HL L 281., 1998.10.17.

Utolsó frissítés: 31.08.2006

Top