Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európa kulturális fővárosa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európa kulturális fővárosa

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1622/2006/EK határozat – az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés a 2007-2019. évekre

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Létrehozza az „Európa kulturális fővárosa” eseménysorozatot és meghatározza a 2013 és 2019 közötti időszak kulturális fővárosai kiválasztásának folyamatát, valamint azokat a szabályokat, amelyek a városok által az esemény évéig megtett előkészítő munkálatok ellenőrzésére vonatkoznak.

FŐBB PONTOK

A kulturális program és annak európai dimenziója

Minden egyes pályázó város dossziéjának tartalmaznia kell egy kulturális programot, amelynek bizonyos követelményeket teljesítenie kell, amelyek két kategóriába sorolhatók:

 • „az európai dimenzió”, amely magában foglalja a kulturális szereplők közötti együttműködés bővítését minden szinten. A programnak hangsúlyoznia kell továbbá Európa kulturális sokszínűségének gazdagságát és az európai kultúrák közös vonásait;
 • „a város és polgárok” kategória célja, hogy európai szinten felkeltse a polgárok érdeklődését az esemény iránt és megerősítse a város hosszú távú kulturális fejlődését.

A program időtartama rendszerint egy év. Azok a városok, amelyek előkészületi munkálatainak minősége kiváló, megkaphatják a Melina Mercouri-díjat (a görög kulturális miniszterre utalva, aki a kulturális főváros ötletét felvetette). A díjat az Európai Bizottság adja ki és a Kreatív Európa program finanszírozza.

Kiválasztási eljárás

 • Évente 2 uniós ország lehet az esemény házigazdája.
 • A kiválasztási folyamat négy szakaszból áll:
 • 1.

  pályázatok benyújtása: az EU-tagállamoknak legkésőbb hat évvel a szóban forgó esemény tervezett kezdete előtt közzé kell tenniük a pályázatok benyújtására szóló felhívást. Az érdekelt városoknak ettől a dátumtól számítva tíz hónapjuk van pályázni.

 • 2.

  előválasztás: legkésőbb öt évvel az eseménysorozat kezdete előtt a választótestület összeül és felülvizsgálja a pályázatokat, majd javaslatot tesz egy olyan szűkített listára, amelyen a kiválasztási folyamatban való további részvételre meghívott városokat jelöli meg. Ez a testület tizenhárom szakértőből áll, akik közül hetet az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók Bizottsága nevez ki három évre. A másik hat tagot az érintett EU-tagállamok választják.

 • 3.

  végső kiválasztás: kilenc hónappal az előválasztási ülést követően a testület ismét összeül, hogy megvizsgálja a továbbjutott városok programjait – amelyeket időközben részletesebben kidolgoztak – majd egyiküket az „Európa kulturális fővárosa” címre jelölje. Ezen a ponton a testület jelentést tesz közzé az érintett EU-tagállam és a Bizottság számára, amelyben javaslatokat is tesz a kiválasztott városnak.

 • 4.

  kijelölés: négy évvel az eseménysorozat kezdete előtt az adott évben soros két EU-tagállamnak – a testület ajánlásainak fényében – be kell nyújtania egy-egy városa pályázatát az európai intézményeknek. A Tanács mindkét érintett tagállamban hivatalosan is kijelöl egy-egy várost Európa kulturális fővárosává.

Ellenőrzési időszak

 • Az intézmények által kinevezett szakértők segítik a kiválasztott fővárosokat programjaik végrehajtásában, különösen az európai hozzáadott érték biztosítása által (vagyis abban, hogy az Európa kulturális fővárosa megnevezés hozzáadott értéket eredményezzen, ami nem jöhetett volna létre a város (vagy az ország) erejéből, ha saját maguk jártak volna el).
 • Két évvel az eseménysorozat kezdete előtt félidei ellenőrzésére kerül sor, amelynek során az előkészületi szintet, illetve a program európai dimenzióját ellenőrzik.
 • A végső ellenőrzést legkésőbb az eseménysorozat előtt nyolc hónappal végzik el, ennek során a szakértők felmérik és értékelik a felkészülési munkát. Erről jelentést küldenek a Bizottságnak és az érintett városoknak, amely tartalmazza a végkövetkeztetéseiket valamint azt, hogy javasolják-e vagy sem a Melina Mercouri-díj odaítélését.

Hatályon kívül helyezés

A határozatot a városok kijelölése tekintetében a 445/2014/EU határozat 2020-tól hatályon kívül helyezte. Az 1622/2006/EK határozat alkalmazandó továbbra is a 2013 és 2019 közötti időszakban az Európa kulturális fővárosa címre már kijelölt városokra.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A határozat 2007. január 1-től volt hatályban, kivéve 5. cikkét (a pályázatok benyújtásáról), amely 2006. november 23. óta hatályban volt.

HÁTTÉR

 • Az Európa kulturális fővárosa esemény, amit a Tanács 1985-ben indított, az EU egyik legnépszerűbb projektjévé vált. A polgárok nagyfokú részvétele, valamint kulturális és társadalmi-gazdasági befolyása miatt évről-évre egyre több város versenyez a címért.
 • További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1622/2006/EK határozata (2006. október 24.) az Európa kulturális fővárosai eseménysorozat 2007–2019. évekre szóló közösségi fellépésének megállapításáról

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 445/2014/EU határozata (2014. április 16.) az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 132., 2014.5.3., 1–12. o.)

utolsó frissítés 27.07.2017

Top