Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szén-dioxid elkülönítésének és tárolásának demonstrációja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A szén-dioxid elkülönítésének és tárolásának demonstrációja

A Bizottság a szén-dioxid-elkülönítés és -tárolás rövid időn belüli demonstrációjával kapcsolatos pénzügyi kérdéseket és egy európai kezdeményezést mutat be.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2008. január 23.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A fosszilis tüzelőanyagokból történő fenntartható villamosenergia-termelés rövid időn belüli demonstrációjának támogatásáról” [COM(2008) 13 végleges – Hivatalos Lap C 118., 2008.5.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A szén-dioxid elkülönítésének és tárolásának technológiái (CET) alapvető eszközt jelentenek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának, ezenbelül különösen a fosszilis tüzelőanyagokat, például szenet vagy földgázt felhasználó erőművek kibocsátásának jelentős csökkentése érdekében.

Az ilyen technológiák fejlesztése és kereskedelmi felhasználása viszont igen magas költséggel jár: összességében több milliárd eurós, erőművenként pedig több millió eurós nagyságrendű befektetést igényel. A fosszilis tüzelésű kibocsátásmentes erőművekkel foglalkozó európai technológiai platform (KEF TP) becslése szerint koncentrált kutatási-fejlesztési és demonstrációs erőfeszítésekkel a CET-technológiák költségei 2020-ig 50%-kal mérsékelhetők. A hagyományos erőművek szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó jogok megvásárlási költségeinek várható emelkedése egyébként más megvilágításba helyezi a CET-beruházásokkal és az ilyen erőművek üzemeltetésével kapcsolatos többletköltségeket is.

A Bizottság a szén-dioxid-tárolási tevékenységek jogszabályi keretének megteremtése érdekében javasolta egy, a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló egyedi irányelv kiadását, valamint azt, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerében a CET-tevékenységeket is vegyék figyelembe. Az Európai Unió egyébként szorgalmazza a CET-tevékenységeknek a megfelelő nemzetközi szerződésekbe való beépítését is. A jogbiztonság és a nyilvánosság bizalmának megszerzése érdekében létfontosságú a Bizottság javaslatainak gyors elfogadása és átültetése, valamint a nemzetközi rendszerekben tervezett változtatásoknak az érintett tagállamok általi ratifikálása.

Az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) keretében a Bizottság 2008-tól egy európai ipari kezdeményezés elindítását kezdeményezi a szén-dioxid elkülönítésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban. Ez a kezdeményezés szolgálna alapul a demonstrációs projektek koordinációjához, illetve biztosítaná azok átláthatóságát és publicitását.

Ez a kezdeményezés kezdetben egy projekthálózatra épülne, amely lehetővé tenné az első, CET iránt nyitott, vállalkozó szellemű résztvevők számára, hogy információkat és tapasztalatokat cseréljenek, maximalizálják a jövőbeni kutatási-fejlesztési tevékenységekre és a döntéshozatali folyamatokra gyakorolt hatásokat, optimalizálják a költségeket a megosztott közös cselekvések révén (például a nagyközönséggel vagy harmadik országokkal kapcsolatban), és egy alapvető közösségi kezdeményezés részeseiként szerezzenek elismerést (egy európai logónak köszönhetően). Ez az európai ipari kezdeményezés a későbbiekben túlnőhetne a kezdeti projekthálózat keretein.

A CET-technológiák korai demonstrációja által támasztott jelentős pénzügyi szükségletek fedezése komoly erőfeszítéseket követel meg az ipar, a tagállamok és az Európai Közösség részéről.

Ezért a fosszilis tüzelőanyagokat felhasználó európai iparágaknak (nem csupán az energiaágazatnak, hanem a nagy energiaigényű egyéb ágazatoknak is) egyértelmű és határozott kötelességvállalásokat kellene tenniük a demonstrációs projektek támogatása érdekében. A korán meghozott beruházási döntések valódi kereskedelmi előnyt eredményezhetnek az érintett vállalatok számára. Ezenkívül meghatározzák a várható állami finanszírozás mértékét is.

Ugyanis, mivel a fosszilis tüzelőanyagok jelentős szerepet töltenek be számos tagállam erőforrás-összetételében, nemzeti finanszírozási intézkedésekről kell gondoskodni legalább arra az időszakra, amíg az adott technológia versenyképessé nem válik. Ilyen finanszírozási intézkedések lehetnek például az állami támogatások, amelyek ebben az esetben összeegyeztethetők lennének az állami támogatásokról szóló közösségi szabályokkal. A Bizottság az ilyen intézkedéseket eseti alapon értékeli.

Emellett a Bizottság azt is megvizsgálja, milyen közösségi erőforrásokat lehetne a CET-technológiák fejlesztésére fordítani, például a hetedik kutatási keretprogram keretein belül. Az európai pénzintézetek, például az Európai Beruházási Bank, valamint más egyedi mechanizmusok – többek között a strukturális alapok – szintén nyújthatnak pénzügyi támogatást ezekhez a projektekhez.

Háttér

Ez a közlemény a Bizottság által 2008 elején létrehozott „energiaügyi és éghajlat-változási” csomag részét képezi.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság közleménye (2008. január 23.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A fosszilis tüzelőanyagokból történő fenntartható villamosenergia-termelés rövid időn belüli demonstrációjának támogatásáról” – Hatásvizsgálat [SEC(2008) 47 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2008. január 23.) – „2020-ra 20-20% – Az éghajlatváltozásból származó lehetőségek Európa számára” [COM(2008) 30 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

2008 januárjában a Bizottság összefüggő globális intézkedéssorozatot fogadott el az EU által 2007 tavaszán az éghajlatváltozással és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban 2020-ra kitűzött célok megvalósítása érdekében.

A Bizottság közleménye (2007. január 10.) – „Fenntartható energiatermelés fosszilis tüzelőanyagokból: a csaknem kibocsátásmentes szénalapú energiatermelés megvalósítása 2020-ig” [COM(2006) 843 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ebben a közleményben a Bizottság azt vizsgálja meg, hogyan és milyen költséggel lehetne a fosszilis tüzelőanyagokra épülő energiatermelést a jövőben úgy megvalósítani, hogy csökkenjen az ebből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás.

Utolsó frissítés: 26.05.2008

Top