Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program a környezetbarát és versenyképes kis- és középvállalkozásokért

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program a környezetbarát és versenyképes kis- és középvállalkozásokért

Annak érdekében, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak a környezetvédelemmel kapcsolatos európai jogszabályok betartásában, a Bizottság egy programot javasol, amely a jogszabályok fejlesztését, a környezetvédelmi vezetés eszközeit, a pénzügyi támogatást, a helyi szakértelmet, a kommunikációt és a tájékoztatást foglalja magában.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2007. október 8.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „Kicsi, környezetbarát és versenyképes: A kis- és középvállalkozásokat a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésben segítő program” [COM(2007) 379 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) az Európai Unióban (EU) a vállalatok 99%-át teszik ki, és a gazdasági hozzáadott érték 57%-át adják. Azonban a környezetvédelmi tárgyú európai jogszabályok jelentős részét ezek a vállalatok mégsem alkalmazzák, akár azért, mert nem érik el azokat a küszöbértékeket, amelyeknél a jogszabályok betartása kötelező, akár azért, mert nincsenek tisztában saját tevékenységük környezeti hatásaival, illetve az azokra irányadó jogszabályokkal.

Ez a helyzet problémát jelent egyrészt a kkv-k versenyképessége szempontjából, hiszen így nem élvezhetik a jobb környezetvédelmi vezetésből és az ökohatékonyságból származó gazdasági előnyöket, másrészt pedig a környezet, illetve a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok tekintetében is.

Annak érdekében, hogy segítse a kkv-kat fenntartható termelési és üzleti modellek bevezetésében, a Bizottság segítségnyújtási célú programot indít, amelynek célja a környezetvédelmi jogszabályok kkv-k általi betartásának elősegítése a kapcsolódó költségek csökkentése mellett, a kkv-k ökohatékonyságának és versenyképességének javítása, valamint az ökoinnováció előmozdítása.

Ez a cselekvési terv a jogszabályok fejlesztésére, a környezetvédelmi vezetés eszközeinek bevezetésére, a kkv-k pénzügyi támogatására, a helyi kompetenciák erősítésére, valamint a kommunikációra és a tájékoztatásra épül. A Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve rendszeresen ellenőriznie kell a program megvalósulását: ennek keretében az első értékelést 2010-ig kell elvégezni.

Jobb szabályozás

A jogszabályok kidolgozásának és végrehajtásának javítása főként az adminisztratív folyamatok egyszerűsítését célzó intézkedéseket jelenti, amelyek révén csökkennek a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok összegyűjtésének és terjesztésének költségei. Ezt a célt szolgálhatja például a BEST szakértői csoport, a végrehajtásért felelős hatóságokkal (pl. az IMPEL-hálózattal) való együttműködés, valamint a kkv-kkal folytatott konzultáció a jogszabályok kidolgozása és bevezetése folyamán.

A környezetvédelmi vezetési rendszerek kkv-khoz való igazítása

A Bizottság ösztönzi a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) alkalmazását. Ennek jegyében tervei között szerepel a rendszer egy-egy csoportra vagy ipari ágazatra való kiterjesztése és a végrehajtás megkönnyítése érdekében az EMAS-Easy-hez hasonló eszközök fejlesztése. A Bizottság ezenkívül csökkenteni kívánja az EMAS-hoz kapcsolódó adminisztratív terhet, ezzel is ösztönözve az európai vállalatokat annak használatára.

Megfelelő és fenntartható pénzügyi támogatás

Az ökohatékony folyamatokba való beruházások megkönnyítése érdekében a kkv-k európai uniós alapokat és támogatásokat vehetnek igénybe a LIFE+ programon, a versenyképességi és innovációs keretprogramon és a 2007–2013 közötti kohéziós politika új eszközein (ERFA, Kohéziós Alap, Európai Szociális Alap) keresztül. A Bizottság tervezi egy olyan, vállalkozásoknak szóló kézikönyv megjelentetését is, amely a lehetséges finanszírozási forrásokat mutatja be.

Emellett az állami támogatásra vonatkozó szabályozás révén a tagállamok is támogathatják pénzügyileg azokat a vállalkozásokat, amelyek teljesítik a közösségi környezetvédelmi jogszabályok követelményeit, akár a minimális elvárásokat meghaladó mértékben is.

A helyi kompetenciák fejlesztése

A Bizottság szeretne hozzájárulni a kkv-k támogatására szolgáló tagállami kapacitások fejlesztéséhez: ennek érdekében képzési szemináriumokat szervez olyan témákban, mint az információforrások, a jogi kötelezettségek, illetve a vállalatok környezetvédelmi vezetésének javításából származó előnyök.

A Bizottság törekvéseit támogatni fogja az európai információs központok (Euro Info Centres, EIC) hálózata, illetve 2008-tól egy, az EIC és az innovációközvetítő központok (Innovation Relay Centres, IRC) szolgáltatásait integráló új vállalkozási és innovációs támogató hálózat, amelyek a kkv-kkal való partnerséget és aktív együttműködést mozdítják elő.

Jobb kommunikáció és célzottabb tájékoztatás

Egy többnyelvű internetes oldalon keresztül a kkv-k részére környezettel kapcsolatos információkat kell biztosítani, többek között a jogszabályok betartására, az irányítás eszközeire, a finanszírozási forrásokra és a bevált gyakorlatokra vonatkozóan. A Bizottság ezenkívül iránymutatást szeretne kidolgozni a kkv-k számára, hogy segítsen ellenőrzés alatt tartaniuk a környezetre kifejtett hatásokat.

See also

Utolsó frissítés: 02.09.2011

Top