Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A vízhiány és az aszály kezelése az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A vízhiány és az aszály kezelése az EU-ban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2007) 414 végleges) – a vízhiány és az aszály kezelése az EU-ban

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény a vízhiányt, valamint a közép- és hosszú távú aszályokat jelentős kihívásként azonosítja az Európai Unióban (EU-ban). Iránymutatásokat ad ezek kezelésére, amelyek az alábbiakkal foglalkoznak:

 • a víz árszabása,
 • a víz elosztása,
 • az aszályok megelőzése és az aszályokra adott reakció,
 • vízellátási alternatívák,
 • magas színvonalú információk és technológiai megoldások a vízhiány és az aszályok kezelésére.

FŐBB PONTOK

 • A vízhiány és az aszályok problémáinak kezeléséhez felelni kell bizonyos kihívásokra. Ezek többek között a következők:
  • a vízügyi keretirányelv teljes mértékű végrehajtásának szükségessége a rossz vízkészlet-gazdálkodás leküzdése érdekében,
  • a vízzel kapcsolatos nem hatékony nemzeti árszabási politikák,
  • a területhasználat tervezése,
  • víztakarékossági intézkedések ösztönzése, valamint
  • az integrált és tudományos módon való fellépés szükségessége.
 • Szükséges a víz megfelelő árazása az uniós országokban, hatékony árképzési politikák alkalmazásával.
 • A víz és a vízzel kapcsolatos pénzeszközök elosztásának hatékonyabbá kell válnia a vízgyűjtő területekre gyakorolt kedvezőtlen hatások korlátozása érdekében. Speciális intézkedéseket kell tenni különösen a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv végrehajtása céljából.
 • Az aszálykockázat-kezelés javítása úgy érhető el, ha az uniós országok aszálykockázat-kezelési terveket dolgoznak ki szükséges esetben, valamint uniós szinten megosztják egymással a jó gyakorlatokat és módszertant. Az EU Szolidaritási Alapja és az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus segíthetnek annak biztosításában, hogy az uniós országok késedelem nélkül megfelelő segítségben részesüljenek.
 • A szivárgások és a vízpazarlás csökkentése érdekében az Európai Bizottság például azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki szabványokat a vízfelhasználó eszközök, valamint a nem-energiafogyasztó vízfelhasználó termékekre (pl. csapokra, zuhanyrózsákra, vécékre) vonatkozóan.
 • A fogyasztókat és a gazdasági szereplőket is be kell vonni a víztakarékos kultúra kialakulásának támogatása érdekében.
 • Az ismeretek bővítése és az adatgyűjtés fejlesztése a döntéshozatal szerves része. Az Európa-szerte jelentkező vízhiányra és az aszályra vonatkozó információkat tartalmazó rendszert integrálni kellene az európai víz-információs rendszerbe (WISE).
 • A Bizottság az uniós országoktól származó információk és saját munkája alapján éves jelentéseket készített (2008–2010), amelyek értékelték a szakpolitikai opciók végrehajtását az EU-ban.
 • Egy ezt követő, „Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv” című 2012-es dokumentum része a vízhiányra és aszályokra vonatkozó szakpolitika felülvizsgálata. Ez megállapítja, hogy a vízhiány és aszály trendjeinek megfordítását jelentő célkitűzést nem érték még el.

HÁTTÉR

 • A víz értékes erőforrás, ám annak elérhetősége ideiglenesen alacsony lehet aszály vagy olyan hosszabb ideig tartó időszak miatt, amikor a víz iránti igény meghaladja a kitermelhető vízforrásokat (vízhiány).
 • A víz rendelkezésre állásának problémája számos régiót érint Európában. 2007-ig az EU lakosságának legalább 11%-át, területének pedig 17%-át sújtotta vízhiány. A probléma kezeléséhez uniós szinten összehangolt fellépés szükséges, ami az éghajlatváltozás miatt a későbbiekben gyakran jelentkező vízhiányok miatt még inkább szükséges.
 • További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről (COM(2007) 414 végleges, 2007.7.18.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (COM(2012) 673 final, 2012.11.14.)

utolsó frissítés 21.02.2017

Top