Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A könnyű személygépjárművek által kibocsátott szennyezés csökkentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A könnyű személygépjárművek által kibocsátott szennyezés csökkentése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

715/2007/EK rendelet a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet összehangolja a személygépkocsik és kisteherautók – összefoglaló nevükön: könnyűgépjárművek – kibocsátáscsökkentésére vonatkozó műszaki követelményeket.
 • A rendelet a pótalkatrészekre – így például a kibocsátáscsökkentő berendezésekre* – vonatkozik, valamint szabályokat határoz meg ezek szervizelése, javítása és karbantartása tekintetében.

FŐBB PONTOK

A jogszabály az öt tonna alatti személyszállító járművekre, valamint a 12 tonna alatti tehergépjárművekre alkalmazandó.

A gyártóknak:

 • bizonyítaniuk kell, hogy az új járművek és az új kibocsátáscsökkentő berendezések megfelelnek a jogszabálynak, és teljesíteni tudják a kibocsátási határértékeket a jármű normál élettartama alatt;
 • gondoskodniuk kell arról, hogy a kibocsátáscsökkentő berendezések 160 000 km-en keresztül működnek, illetve, hogy ötévente vagy százezer kilométerenként – amelyik hamarabb bekövetkezik – ellenőrzik őket;
 • számadatokat kell adniuk a vásárlóknak a szén-dioxid-kibocsátásra és az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozóan;
 • olyan felszereléssel kell ellátniuk a járművet, amelyek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé teszi a jármű számára az e rendeletnek való megfelelést;
 • tilos a kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használata, kivéve bizonyos szigorú feltételek mellett, például a motor sérülés vagy baleset elleni védelme esetén;
 • a gépjárművek javítására és karbantartására vonatkozó, korlátlan és egységes információkat kell biztosítaniuk a független üzemeltetők számára honlapjaikon keresztül. Idetartozik a szervizkönyvek és a műszaki kézikönyvek hozzáférhetővé tétele. A gyártók észszerű díjat számíthatnak fel.

A nemzeti hatóságok kötelesek:

 • uniós vagy nemzeti típusjóváhagyást* kibocsátani a jogszabálynak megfelelő új járművek számára (azaz lehetővé tenni ezek értékesítését);
 • megtagadni a kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási normáknak nem megfelelő járművek jóváhagyását az egyes gépjármű-kategóriákra vonatkozó engedélyezett határidőn belül;
 • megtiltani az uniós normáknak nem megfelelő kibocsátáscsökkentő berendezések értékesítését vagy beszerelését;
 • szankciókat alkalmazni azokra a gyártókra, amelyek hamis nyilatkozatokat vagy eredményeket tesznek közzé, adatokat tartanak vissza, hatástalanító berendezéseket használnak, vagy pedig megtagadják az információhoz való hozzáférést.

A nemzeti hatóságok 2011 januárja és 2016 szeptembere között pénzügyi ösztönzőket is alkalmazhatnak a kibocsátáscsökkentő berendezések korai használatának felgyorsítása érdekében.

Az Európai Bizottságnak 2011. július 2-ig jelentést kellett benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendszer működéséről. A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a jogszabályban megfogalmazott eljárásokat, vizsgálatokat, követelményeket és kibocsátási határértékeket.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. január 3-án lépett hatályba. Ugyanakkor azonban 2007. július 2-tól kezdődő hatállyal a nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg a gyártó által kért EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását egy új járműtípusra a járművek kibocsátásaival vagy üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos okokból, illetve nem tilthatják meg egy új jármű nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy üzembe helyezését akkor, ha az érintett jármű megfelel e rendeletnek (10. cikk (1) bekezdés). A pénzügyi ösztönzőket tartalmazó 12. cikk ugyancsak 2007. július 2 -tól érvényes.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Kibocsátáscsökkentő berendezés: olyan mechanizmus vagy berendezés, amely – például a gépjárművek kipufogógázából – eltávolítja a máskülönben a légkörbe kerülő szennyező anyagokat.

Típusjóváhagyás: olyan termék megfelelőségi nyilatkozata, amely megfelel a szabályozási, műszaki és biztonsági minimumkövetelményeknek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1–16. o.)

A 715/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 09.11.2016

Top