Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A mészhéjú állatok vizeinek minősége

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A mészhéjú állatok vizeinek minősége

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/113/EK irányelv a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az Európai Unió (EU) kötelező minőségi követelményeket ír elő az uniós országok mészhéjú állatok halászatára használt vizei tekintetében.
 • Célja bizonyos mészhéjú állatoknak a tengerekbe bocsátott szennyezőanyagok káros hatásaival szembeni védelme.

FŐBB PONTOK

Vizek

Az irányelv a mészhéjú állatok vizeinek – azaz a mészhéjú állatok (egy- és kéthéjú héjasok) növekedéséhez alkalmas vizeknek – a minőségével foglalkozik.

Azon part menti vagy édesvízzel keveredett vizekre alkalmazandó, amelyek védelmet igényelnek, illetve, amelyek minőségét javítani kell a mészhéjú állatok fejlődése, valamint annak érdekében, hogy hozzájáruljanak ezzel az emberi fogyasztásra szánt, mészhéjú állatokból készült termékek jó minőségéhez.

Vizek kijelölése

Az uniós országok feladata a mészhéjú állatok vizeinek a kijelölése. A kijelölés időpontjában előre nem látott tényezők figyelembevétele érdekében a kijelölt vizek listája módosítható.

Ha szomszédos uniós országok határa közvetlen közelében lévő vízterületeket jelölnek ki mészhéjú állatok halászatára, akkor konzultálni kell az adott országokkal.

Minőségi kritériumok

Az irányelv a mészhéjú állatok halászatára kijelölt vizekre alkalmazandó paramétereket, irányadó értékeket, kötelezően betartandó értékeket, elemzési referenciamódszereket, valamint a mintavétel és a mérések minimális gyakoriságát határozza meg.

A mészhéjú állatok halászatára kijelölt vizekre alkalmazandó paramétereket a következők tekintetében határozza meg az irányelv:

 • pH egység;
 • hőmérséklet;
 • elszíneződés;
 • szuszpendált szilárd anyagok;
 • sótartalom;
 • oldott oxigéntelítettség és
 • egyes anyagok (szénhidrátok, fémek, szerves halogéntartalmú anyagok) koncentrációjának jelenléte.

E kritériumok alapján az uniós országok állapítják meg azokat az értékeket, amelyeknek a mészhéjú állatok halászatára kijelölt vízterületeknek meg kell felelniük. E határértékek lehetnek szigorúbbak az irányelvben meghatározott határértékeknél. A fémek és a szerves halogéntartalmú anyagok tekintetében ezeknek az értékeknek figyelemmel kell lenniük az – eredetileg – a vízi környezetbe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló 2006/11/EK irányelv (valamint 2013 óta – a 2000/60/EK irányelvbe belefoglalt uniós víz-keretirányelv) szerint meghatározott kibocsátási szabályokra.

Az uniós országoknak olyan programokat kellett kidolgozniuk, amelyek révén eleget tudnak tenni az általuk meghatározott határértékeknek a kijelöléstől számítva hat éven belül.

Minták

Minden egyes uniós ország hatáskörrel rendelkező hatóságának mintákat kell vennie az adott vízterületekből annak ellenőrzése érdekében, hogy az irányelvben előírt kritériumok teljesülnek-e. A következő mintaarányoknak kell megfelelniük a meghatározott értékeknek:

 • a minták 100 %-a a „szerves halogéntartalmú anyagok” és a „fémek” megjelölésű paraméterek tekintetében;
 • a minták 95 %-a a „sótartalom” és az „oldott oxigéntelítettség” megjelölésű paraméterek tekintetében;
 • a minták 75 %-a a többi paraméter tekintetében.

Felmentések

Katasztrófa esetén különleges felmentések adhatók a határértékek és a meghatározott kritériumok betartása tekintetében.

Ritkábban is elég mintát venni abban az esetben, ha a víz minősége egyértelműen jobb, mint az uniós jogszabály szerint meghatározott kritériumok alkalmazása esetén lenne.

A határértékek vagy a meghatározott kritériumok be nem tartása esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság megállapítja, hogy ez véletlen műve-e, természeti jelenség, vagy szennyezésről van-e szó, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedések semmilyen körülmények között nem eredményezhetik a part menti vagy édesvízzel keveredett tengervíz fokozottabb szennyeződését.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A 79/923/EGK irányelv helyébe lépő 2006/113/EK irányelvet az uniós országoknak 1981. november 6-ig kellett nemzeti jogszabályaikba belefoglalni.

HÁTTÉR

A 2006/113/EK irányelvet 2013-ban hatályon kívül helyezte a 2000/60/EK irányelv (a víz-keretirányelv). A 2006/113/EK irányelvben meghatározott szabályokat, különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási terv szempontjából releváns mikrobiológiai és fizikai-kémiai paraméterekkel kapcsolatos szabályokat belefoglalták a víz-keretirányelvbe.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/113/EK irányelve (2006. december 12.) a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről (kodifikált változat) (HL L 376., 2006.12.27., 14–20. o.)

A 2006/113/EK irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1-73. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.05.2016

Top