Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Alpok védelméről szóló egyezmény

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Alpok védelméről szóló egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

96/191/EK határozat – az Alpok védelméről szóló egyezmény (Alpok-egyezmény) megkötéséről

Az Alpok védelméről szóló egyezmény (Alpok-egyezmény)

MI A HATÁROZAT ÉS AZ EGYEZMÉNY CÉLJA?

  • A határozat az Alpok védelméről szóló egyezmény (Alpok-egyezmény) megkötéséről szól, amely ekkor került az Európai Közösség nevében jóváhagyásra.
  • Az Alpok-egyezmény célja az Alpok természetes ökoszisztémájának hosszú távú védelme és a terület fenntartható fejlődése, valamint az ott lakók gazdasági érdekeinek védelme. Az egyezményt vezérlő alapelvek a megelőzés, a szennyező fizet és a határokon átnyúló együttműködés.

FŐBB PONTOK

  • Az egyezményben részes felek Ausztria, Franciaország, Liechtenstein, Monaco, Németország, Olaszország, Szlovénia, Svájc és az Európai Unió (EU).
  • Az egyezmény célkitűzéseinek hatékony módon való elérése érdekében a részes felek a területrendezés, a természetvédelem és a tájjelleg megőrzése, a hegyvidéki mezőgazdaság, a hegyvidéki erdők, a talajvédelem, a turizmus és szabadidős tevékenység, az energia, a közlekedés, a levegőszennyezés megelőzése, a vízgazdálkodás, a népesség és kultúra, valamint a hulladékgazdálkodás területein tesznek intézkedéseket.
  • Az egyezmény rendelkezik végrehajtási jegyzőkönyvek megszövegezéséről és elfogadásáról e területek mindegyikére vonatkozóan, valamint a felek közti viták rendezéséről.
  • A felek kötelesek együttműködni a kutatás és rendszeres megfigyelés területein, valamint jogi, tudományos, gazdasági és technikai kérdésekben.
  • A szerződő felek konferenciája („az Alpesi konferencia”) rendszeres üléseket tart (általában kétévenként) a szerződő felek közös érdekű ügyeinek megvitatása, valamint határozatok és ajánlások kidolgozása céljából.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT ÉS AZ EGYEZMÉNY?

  • A határozat 1996. február 26 -án lépett hatályba.
  • Az egyezmény az Európai Közösségre vonatkozóan 1998. április 14 -én lépett hatályba.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 96/191/EK határozata (1996. február 26.) az Alpok védelméről szóló egyezmény (Alpesi Egyezmény) megkötéséről (HL L 61., 1996.3.12., 31. o.)

Az Alpok védelméről szóló egyezmény (Alpesi Egyezmény) (HL L 61, 1996.3.12., 32–36. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 98/118/EK határozata (1997. december 16.) a Monacói Hercegségnek az Alpok védelméről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (HL L 33., 1998.2.7., 21. o.)

A Tanács 2005/923/EK határozata (2005. december 2.) az Alpesi Egyezmény talajvédelemről szóló jegyzőkönyvének, energiáról szóló jegyzőkönyvének és idegenforgalomról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő aláírásáról (HL L 337., 2005.12.22., 27–28. o.)

A Tanács 2006/516/EK határozata (2006. június 27.) az Alpok-egyezmény talajvédelemről szóló jegyzőkönyvének, energiáról szóló jegyzőkönyvének és turizmusról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 201., 2006.7.25., 31–33. o.)

A Tanács 2006/655/EK határozata (2006. június 19.) az Alpok-egyezmény hegyvidéki gazdálkodásról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (HL L 271., 2006.9.30., 61–62. o.)

A Tanács 2007/799/EK határozata (2006. október 12.) az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Közösség nevében történő aláírásáról (HL L 323., 2007.12.8., 13–14. o.)

A Tanács 2013/332/EK határozata (2013. június 10.) az 1991-es Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 177., 2013.6.28., 13. o.)

utolsó frissítés 22.02.2017

Top