Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása

86/278/EGK irányelv - a talaj védelme a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során

JOGI AKTUS

A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.) a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv arra vonatkozó szabályokat határoz meg, hogy a gazdálkodók hogyan hasznosíthatják a szennyvíziszapot műtrágyaként anélkül, hogy a környezet és az emberi egészség károsodását okozva veszélyeztetnék a talaj, illetve a felszíni és a talajvíz minőségét.

Ebből a célból a növényekre és emberekre potenciálisan mérgező következő hét nehézfém talajban lévő koncentrációjára vonatkozó határértékeket állapít meg:

kadmium;

réz;

nikkel;

ólom;

cink;

higany;

króm.

Az irányelv értelmében tilos az olyan szennyvíziszap használata, amely e határértékek feletti koncentrációt hagy a talajban.

FŐBB PONTOK

A konkrét határértékeket az irányelv mellékletei tartalmazzák:

I. A. melléklet - nehézfémek koncentrációja a talajban;

I. B. melléklet - nehézfémek koncentrációja az iszapban;

I.C. melléklet - a talajra évente kijuttatható nehézfém-mennyiségek határértékei.

Az iszapot általában kezelni kell, mielőtt a mezőgazdaságban felhasználnák. Egyes uniós országokban azonban a gazdálkodók a kezeletlen iszapot is hasznosíthatják, ha az iszapot a termőtalajba injektálják vagy bedolgozzák.

Bizonyos körülmények között az iszap egyáltalán nem használható a mezőgazdaságban:

legelők vagy legeltetésre használt takarmánytermő területek esetében, és legalább három hétig a takarmány betakarítása előtt;

olyan talajnál, amelyben gyümölcsöket vagy zöldségféléket termesztenek, a vegetációs időn belül. Nem vonatkozik ez a szabály a gyümölcsfákra;

a talajjal közvetlenül érintkező és nyersen fogyasztott gyümölcs és zöldség termesztésére használt talajon. Ez a tilalom a betakarítás előtt tíz hónapig és a betakarítás ideje alatt érvényes.

A nemzeti hatóságok feladata annak biztosítása, hogy a gazdálkodók az iszap használata során ne lépjék túl a jogszabályi úton meghatározott határértékeket. A hatóságoknak mintát kell venniük az iszapból és abból a talajból, amelyen használják, elemezniük kell azt, továbbá nyilvántartást kell vezetniük a következőkről:

mennyi keletkezik és kerül mezőgazdasági felhasználásra;

az iszap összetétele és tulajdonságai;

kezelésének módja;

hol használják és ki használja.

Az Európai Bizottság rendszeres időközönként jelentést tesz közzé az iszap uniós mezőgazdasági hasznosításáról, amely az egyes országok által e témában közölt információkat összesíti.

HÁTTÉR

Szennyvíziszap - uniós szabályok.

KULCSFOGALMAK

* Szennyvíziszap - háztartási vagy települési szennyvizeket kezelő szennyvíztisztító művekből, oldó medencékből és más szennyvíztisztító művekből származó iszap.

* Kezelt iszap - olyan iszap, amely biológiai, kémiai vagy hőkezelésen, tartós tároláson vagy más olyan megfelelő kezelésen esett át, amely célja a bomlási képesség jelentős mértékű csökkentése (ami az egészségre való kockázat csökkentését is jelenti).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

86/278/EGK irányelv

1986.6.18.

1989.6.18.

HL L 181., 1986.7.4., 6-12. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

91/692/EGK irányelv

1991.12.23.

1993.1.1.

HL L 377., 1991.12.31., 48-54. o.

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31., 109-154. o.

A 86/278/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 14.09.2015

Top