Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nemzetközi Delfinvédelmi Program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nemzetközi Delfinvédelmi Program

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1999/337/EK határozat a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség általi aláírásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat lehetővé teszi az Európai Unió (EU) számára a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás jóváhagyását, amelynek célja a tonhalhalászat során előforduló delfinpusztulás csökkentése.
 • Emellett előkészítette az EU Amerikaközi Trópusitonhal-bizottsághoz (IATTC) történő csatlakozását,amely bizottság felelős a tonhalak és az egyéb tengeri erőforrások védelméért és kezeléséért a Csendes-óceán keleti részén.
 • Ez a két lépés lehetővé teszi az EU számára, hogy aktív szerepet töltsön be a megállapodás igazgatásában.

FŐBB PONTOK

A Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás célja a tonhalhalászat során előforduló delfinpusztulás korlátozása a Csendes-óceán keleti részén.

Céljai különösen a következők:

 • a Csendes-óceán keleti részén erszényes kerítőhálóval* végzett tonhalhalászat során előforduló delfinpusztulás fokozatos, a nullát megközelítő szintre történő csökkentése éves határértékek meghatározásával;
 • kutatás ösztönzése ökológiailag megfelelő eszközök keresésére, hogy a nagy sárgaúszójú tonhalat ne delfinekkel együtt fogják ki;
 • a tonhalállományok hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása a járulékos fogások* elkerülésével és a tonhalivadékok visszaengedésével.

Intézkedések

A megállapodás részes felei kötelesek a tonhalhalászat során előforduló teljes véletlenszerű delfinpusztulási arányt legfeljebb évi 5000-re korlátozni (2015-ben a tényleges pusztulási arány 533 delfin volt). Ennek elérése céljából a következőkben állapodtak meg:

 • olyan rendszer kialakítása, amely a hajók kapitányait arra ösztönzi, hogy tovább csökkentsék a véletlenszerű delfinpusztulást, továbbá egy technikai képzési és tanúsítványrendszer létrehozása a kapitányok számára;
 • a halászfelszerelések, berendezések és a halászati technikák javítását célzó kutatások ösztönzése;
 • méltányos rendszer kialakítása a delfinpusztulás határértékének (DML) meghatározására a megállapodás szabályaival összhangban;
 • a hajókra vonatkozó bizonyos működési követelmények meghatározása (delfinbiztonsági felszerelésekkel és berendezésekkel, valamint a delfinek szabadon engedésével stb. kapcsolatban);
 • egy rendszer kialakítása a delfinek pusztulása vagy súlyos sérülése nélkül vagy azzal együtt halászott tonhalak nyomon követésére és ellenőrzésére;
 • tudományos kutatási adatok cseréje.

Hosszú távú fenntarthatóság

A tengeri élet hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása céljából a szerződő felek kötelesek:

 • olyan programokat kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a tonhalivadékok és a nem célfajok járulékos fogásának felmérését, ellenőrzését és minimalizálását;
 • a szelektív halászfelszerelések és technikák alkalmazását kialakítani és megkövetelni;
 • a járulékosan kifogott tengeri teknősök és más fenyegetett fajok szabadon engedését megkövetelni a hajóktól.

Az aláíró felek ezen egyedi kötelezettségek mellett a tonhal- és a tengeri élővilág egyéb állományai hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében kötelesek a következő kötelezettségeket is teljesíteni:

 • a halászati erőforrások védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedések elfogadása;
 • a sárgaúszójú tonhalivadékok és a tonhalhalászat által érintett élő tengeri erőforrások egyéb állományai fogásának és járulékos fogásának felbecslése.

Megfigyelő program

Minden szerződő félnek be kell vezetnie egy fedélzeti megfigyelő programot a 363 metrikus tonnát meghaladó szállítókapacitású hajók tekintetében. A fedélzeti megfigyelőknek speciális képzésen kell részt venniük, valamint szert kell tenniük a számukra kijelölt hajó halászati műveleteivel kapcsolatos valamennyi információra.

A szerződő feleknek a következők révén kell teljesíteniük e meghatározott követelményeket, illetve a működési követelményeket:

 • a hajókra vonatkozó éves minősítési és vizsgálati program;
 • a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók;
 • ösztönzők.

Felülvizsgálat és felmérés

 • Minden fél létrehoz egy nemzeti tudományos tanácsadó bizottságot a tudományos felülvizsgálatok és felmérések elvégzése, a saját kormánya részére szóló ajánlások kidolgozása és a felek közötti adatok rendszeres cseréjének biztosítása céljából. A gyakorlatban ezt a szerepet az IATTC tudományos személyzete és az IATTC tudományos tanácsadó bizottsága tölti be.
 • Létrehozásra kerül egy Nemzetközi Vizsgálóbizottság, amelyet az aláíró felek képviselői, nem kormányzati szervezetek és a tonhalágazat alkotják. Ez a bizottság felügyeleti és elemzési feladatokat végez. A megállapodásban szereplő célkitűzések elérése céljából továbbá vonatkozó intézkedéseket ajánl a szerződő felek üléseire.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 1999. április 26 -tól alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KEY TERMS

Erszényes kerítőháló: a víz felszínén vagy ahhoz közel végzett halászathoz alkalmazott hálótípus. Amint egy halrajt azonosítanak, a hálót bedobják a vízbe és körbekerítik a halakat. A halraj körbekerítése után a kötelet erszényes formában összehúzzák a raj körül, majd felhúzzák a halászhajó fedélzetére.

Járulékos fogás: bizonyos célfajok kifogásának megkísérlése során nem szándékosan kifogott hal vagy egyéb tengeri faj.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1999/337/EK határozata (1999. április 26.) a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség általi aláírásáról (HL L 132., 1999.5.27., 1–27. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1936/2001/EK rendelete (2001. szeptember 27.) a hosszú távon vándorló halfajok bizonyos állományainak halászatára vonatkozó ellenőrzési intézkedések megállapításáról (HL L 263., 2001.10.3., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2005/938/EK határozata (2005. december 8.) a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (HL L 348., 2005.12.30., 26–27. o.)

utolsó frissítés 07.02.2017

Top