Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzin és dízelüzemanyagok minősége: kén és ólom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzin és dízelüzemanyagok minősége: kén és ólom

 

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU a levegőminőség javítása és az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érdekében szabályokat vezetett be az ólmozott benzin betiltására és a dízelüzemanyagok kéntartalmának korlátozására.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A módosító jogi aktusokkal együtt az irányelv műszaki előírásokat határoz meg a közúti közlekedésben használt benzin, dízel- és bioüzemanyag vonatkozásában, illetve a nem közúton közlekedő gépekben* használt gázolaj tekintetében.

FŐBB PONTOK

Benzin

Az uniós országok csak olyan benzint hozhatnak forgalomba, amely megfelel az EU-ban értékesített benzin forgalmazása során alkalmazott, benzinre vonatkozó (az irányelv I. mellékletében szereplő) előírásoknak.

Az uniós országok csak veterán járművek általi használatra hozhatnak forgalomba nagyon csekély ólomtartalmú benzint. Az ólomtartalom nem haladhatja meg a 0,15 g/l-t, és legfeljebb az összes értékesítés 0,03%-át teheti ki.

Egyes uniós országok magasabb gőznyomású benzint is forgalomba hozhatnak a nyár folyamán, ha a hőmérséklet alacsony, vagy ha a benzin etanoltartalma magasabb (aminek következtében csökken a gőznyomás). Az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia e kivételek alkalmazásának időtartamát és kívánatosságát.

Dízelolaj

Az uniós országok csak a II. mellékletnek megfelelő dízelolajat hozhatnak forgalomba. A II. melléklet felsorolja az EU-ban értékesített dízelolaj forgalmazásával összefüggő előírásokat.

Ha a II. melléklet valamennyi egyéb feltétele teljesül, az uniós országok nagyobb zsírsav-metil-észter-tartalmú dízelolajat is forgalomba hozhatnak; a zsírsav-metil-észter a biodízel elsődleges molekuláris összetevője.

A dízelolaj kéntartalma nem haladhatja meg a 10 mg/kg-ot.

E szabály alól kivételt lehet tenni a távoli területek és az olyan uniós országok esetében, ahol szélsőséges téli időjárás tapasztalható.

Az ÜHG kibocsátásának csökkentése

Az uniós országok az üzemanyag forgalmazójára ruházzák az üzemanyagokból származó, teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátással* kapcsolatos éves nyomon követés és jelentéstétel felelősségét.

Az üzemanyag-forgalmazóknak fokozatosan, 2020. december 31 -ig 6%-kal csökkenteniük kell a teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátásokat.

Jelentéstétel

Az uniós országoknak minden évben június 30-ig tájékoztatást kell adniuk nemzeti üzemanyag-minőségükről a korábbi naptári évre vonatkozó adatokat tartalmazó jelentésben. Az uniós országok az üzemanyag minőségének ellenőrzésére szolgáló rendszerben gyűjtenek adatokat a vonatkozó európai szabványokkal összhangban.

KULCSFOGALMAK

*Nem közúton közlekedő gépek – a nem árufuvarozásra vagy személyszállításra használt gépek, például buldózerek, kompresszorok, hátsó rakodók vagy homlokrakodók hajtómű-berendezései.

*A teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátásról szóló jelentés – az üzemanyagok kitermeléséből, feldolgozásából és forgalmazásából származó kibocsátásokkal kapcsolatos jelentéstétel.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/70/EK irányelv

1998.12.28.

1999.7.1.

HL L 350., 1998.12.28., 58–68. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2000/71/EK irányelv

2000.12.4.

2001.1.1.

HL L 287., 2000.11.14., 46–50. o.

2003/17/EK irányelv

2003.3.22.

2003.6.30.

HL L 76., 2003.3.22., 10–19. o.

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31., 1–53. o.

2009/30/EK irányelv

2009.6.25.

2010.12.31.

HL L 140., 2009.6.5., 88–113. o.

A 98/70/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

2005/27/EK: A Bizottság ajánlása (2005. január 12.) azt illetően, hogy a benzin- és dízelüzemanyagokra vonatkozó 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv használatában mit jelent a maximált kéntartalmú benzin- és dízelüzemanyagok kiegyensúlyozott földrajzi alapon való hozzáférhetősége (HL L 15., 2005.1.19., 26–29. o.)

A Bizottság 1307/2014/EU rendelete (2014. december 8.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja céljára a nagy biodiverzitású gyepterületek kritériumainak és földrajzi térségeinek meghatározásáról (HL L 351., 2014.12.9., 3–5. o.)

utolsó frissítés 06.10.2015

Top