Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által kibocsátott szennyező gázok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által kibocsátott szennyező gázok

A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok által okozott légkör-szennyezés csökkentése érdekében az Európai Unió (EU) rögzíti az elfogadható kibocsátásra vonatkozó szabványokat, amelyek az ilyen motorokra vonatkoznak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/25/EK irányelve (2000. május 22.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról [Módosító jogszabályok].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv részletezi a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által okozott légszennyezés elleni teendőket. Célja a kibocsátott szennyezőanyag-szint csökkentése, a belső piac zavartalan működésének biztosítása mellett.

Érintett járművek

Ezen irányelv a mezőgazdasági és erdészeti traktorok kibocsátására vonatkozó követelményekkel foglalkozik . Különösen érinti a traktorokba beszerelt motorokra alkalmazott alkatrész-típusjóváhagyási eljárások meghatározását, valamint a szennyezőanyag-kibocsátás szempontjából a járművek típus-jóváhagyási eljárásának meghatározását.

Betartandó kötelezettségek

A jármű gyártója benyújtja a kibocsátott szennyezőanyagra vonatkozó kérelmet típusjóváhagyásra. A járművet érintő bizonyos információkat meg kell adnia, mint például a motor típusát.

A gyártónak meg kell felelnie a vizsgálatokat, a motorjelölést és a gyártás megfelelőségét érintő bizonyos specifikációknak is.

A cseremotoroknak meg kell felelniük azoknak a határértékeknek, amelyek a kicserélendő motorra alkalmazandók voltak akkor, amikor ez utóbbit forgalomba helyezték.

Rugalmassági mechanizmus

Korlátozott számú traktort lehet üzembe helyezni azzal a feltétellel, hogy olyan motorral vannak felszerelve, amely közvetlenül az alkalmazandó időszak előtti kibocsátási értékekre vonatkozó követelményekkel összhangban lett jóváhagyva.

A rugalmassági mechanizmus keretében forgalomba helyezett traktorok száma nem haladhatja meg a gyártó által forgalomba helyezett éves traktormennyiség 40%-át.

Határértékek

Az irányelvnek ugyanazok a vizsgálati követelményei, mint a nem közúti mozgó gépekre alkalmazottak, és a kibocsátási szintre is azonos határértékek vonatkoznak.

Ugyanakkor az irányelv kiterjed a 2003/37/EK irányelváltal meghatározott, mezőgazdasági és erdészeti traktorokra vonatkozó típus-jóváhagyási eljárás témájára.

Mivel különbséget tesz négy vegyi szennyezőanyag között - szén-monoxid (CO), el nem égetett szén-hidrogének (HC), nitrogén-oxid (NOx) és részecskék (PT) - az irányelv kiegészíti a 77/537/EGK irányelvet azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a traktorokat meghajtó dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása ellen kell tenni.

Ezt az irányelvet hatályon kívül helyezi a 167/2013/EU rendelet 2016. január 1-jei hatállyal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2000/25/EKirányelv

2000.7.12.

2000.12.31.

HL L 173., 2000.7.12.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/13/EKirányelv

2005.3.21.

2005.12.31.

HL L 55., 2005.3.1.

2006/96/EKirányelv

2007.1.1.

-

HL L 363., 2006.12.20.

2011/72/EUirányelv

2011.10.13.

2011.9.24.

HL L 246., 2011.9.23.

2011/87/EUirányelv

2011.12.8.

2012.12.9.

HL L 301., 2011.11.18.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

2014/43/EUirányelv

2014.4.9.

2015.1.1.

HL L 82., 2014.3.20.

A 2011/87/EU irányelv sorozatos módosításai és javításai bele lettek foglalva az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak referenciaként szolgál.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top