Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az állatkertek szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az állatkertek szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1999/22/EK irányelv a vadon élő állatok állatkertben tartásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az állatkertek biológiai sokféleség megőrzésében betöltött szerepének megerősítése révén előmozdítja a vadon élő állatfajok védelmét.
 • Rendelkezik az állatkertek működésének engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályokról is az előírt védelmi intézkedések tiszteletben tartásának biztosítása céljából.

FŐBB PONTOK

Hatály

 • Az „állatkert” olyan állandó létesítmény, amelyben vadon élő állatok egyedeit évente 7 napnál hosszabb időn keresztül a nagyközönség részére történő bemutatás céljából tartják.
 • A díszállat-kereskedések és a cirkuszok nem tartoznak az irányelv hatálya alá.
 • Az uniós országok további létesítményeket is kizárhatnak az irányelv hatálya alól, amennyiben azok jelentősebb számú állatot, illetve állatfajt nem állítanak ki a nagyközönség részére, és a mentesség nem veszélyezteti ezen irányelv célkitűzéseinek megvalósítását.

Feltételek

Az irányelv arra kötelezi az uniós országokat, hogy az engedélyek megadására és a rendszeres állatkerti ellenőrzések elvégzésére vonatkozóan hozzanak intézkedéseket az engedélyekhez szükséges feltételek teljesítésének ellenőrzése céljából.

Az állatkerteknek a működési engedély megszerzéséhez a következő feltételeket kell teljesíteniük:

 • részvétel olyan kutatásokban, amelyek eredményeiből az adott faj védelme szempontjából előnyök származnak, a fajok védelmével kapcsolatos információk cseréje és/vagy a fogságban történő tenyésztés (újratelepítés, az állatok természetes környezetükbe való visszatelepítése stb.);
 • a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatban a nagyközönség oktatása, illetve tudatosságának növelése, különösen a kiállított fajokra és azok természetes élőhelyére vonatkozó tájékoztatás útján;
 • az állatoknak az egyes fajok biológiai és védelmi szükségleteinek megfelelő körülmények között történő elhelyezése a következők révén:
  • az elkerített terület nagyságának faj szerinti meghatározása; valamint
  • magas színvonalú állattartás megvalósítása, amelyhez megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás és takarmányozási program tartozik;
 • az állatok szökésének megelőzése az őshonos állatokat fenyegető lehetséges ökológiai veszélyek (pl. az idegenhonos inváziós fajok) kiküszöbölése, illetve külső kártevők behatolásának megakadályozása érdekében;
 • az állatkertben tartott fajok szempontjából lényeges adatok naprakész vezetése.

Engedélyezés és ellenőrzés

 • Az uniós országoknak az állatkertek engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozóan szabályokat kell elfogadniuk annak érdekében, hogy a megkövetelt védelmi intézkedések végrehajtását biztosítsák.
 • Minden állatkertnek működési engedéllyel kell rendelkeznie.
 • Valamennyi működési engedélynek tartalmaznia kell a szükséges védelmi intézkedések végrehajtását biztosító feltételeket.
 • Az uniós országok illetékes hatóságainak ellenőrzést kell végezniük a működési engedély megadását, elutasítását, érvényességének meghosszabbítását vagy jelentős mértékű módosítását megelőzően.
 • Amennyiben az állatkert nem felel meg teljes mértékben vagy csak részlegesen felel meg a jogi követelményeknek, az illetékes hatóság köteles az egész állatkertet, illetve annak az érintett területét a nagyközönség elől lezárni.
 • Az állatkert részleges vagy teljes körű bezárása esetén gondoskodni kell arról, hogy az érintett állatok ellátása vagy elhelyezése olyan körülmények között történjen, amelyet az adott uniós ország ezen irányelv előírásaival összhangban állónak ítél.

Bevált gyakorlatok

Az Európai Bizottság 2015-ben közzétette a következő dokumentumot: Az állatkertekről szóló uniós irányelv – bevált gyakorlatok dokumentuma. E dokumentum célja, hogy a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztása révén támogassa az uniós országokat az irányelvben szereplő követelményeknek való megfelelés javításában.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1999. április 9-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. április 9 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/22/EK irányelve (1999. március 29.) a vadon élő állatok állatkertben tartásáról (HL L 94., 1999.4.9., 24–26. o.)

utolsó frissítés 06.06.2016

Top