Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tárolás során felszabaduló benzingőz visszanyerése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tárolás során felszabaduló benzingőz visszanyerése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

94/63/EK irányelv az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről a töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja az illékony szerves vegyületek (volatile organic compounds, VOC) a benzin tárolásából és az elosztórendszerből történő párolgásából származó kibocsátásának csökkentése.

FŐBB PONTOK

 • Jelen irányelvet a benzin tárolására, illetve egy tárolóteleptől egy másikhoz, vagy egy tárolóteleptől egy töltőállomáshoz történő feltöltése és szállítása során használt műveletekre, berendezésekre, járművekre és hajókra kell alkalmazni.
 • Az irányelv harmonizált műszaki előírásokat állapít meg a következők tervezése és használata tekintetében:
  • tárolóberendezések a tárolótelepeken;
  • szállítótartályok feltöltése és lefejtése a tárolótelepeken;
  • szállítótartályok;
  • a töltőállomásokon lévő tárolóberendezésekbe való feltöltésre szolgáló berendezések.
 • Az előírások végrehajtása tekintetében az irányelv átmeneti időszakokat állapít meg.
 • Az uniós országok ennél szigorúbb intézkedéseket tarthatnak érvényben vagy követelhetnek meg a teljes területükön vagy olyan meghatározott területeken, amelyekről megállapították, hogy ilyen intézkedések szükségesek az emberi egészség vagy a környezet védelméhez bizonyos egyedi körülmények miatt.
 • Az irányelv eljárást javasol az irányelv mellékleteinek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1995. január 20-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1995. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve (1994. december 20.) az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről üzemanyagtöltő állomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről (HL L 365., 1994.12.31., 24–33. o.)

Az 94/63/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/126/EK irányelve (2009. október 21.) a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről (HL L 285., 2009.10.31., 36–39. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 13.02.2017

Top