Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerség

Ez a közlemény megjelöli azokat az elemeket, amelyek segítségével az Európai Unió hozzájárulhat a globális fenntartható fejlődéshez, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeknek célja egy, a fenntartható fejlődést szolgáló globális egyezmény létrehozása.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a global partnership for sustainable development [COM(2002) 82 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye (2002. február 21.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerség felé” [COM(2002) 82 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) 2001 májusában létrehozott egy fenntartható fejlődési stratégiát. A göteborgi Európai Tanács e stratégia jóváhagyásával elismerte, hogy külső dimenzió erősítésre szorul. Emellett felkérte a Bizottságot, hogy fontolja meg, hogyan járulhatna hozzá az Európai Unió a globális fenntartható fejlődéshez. Ez a közlemény válasz erre a felkérésre, és hozzájárul az EU azon álláspontjának kialakításához, amelyet a 2002-ben Johannesburgban megtartandó, fenntartható fejlődésről szóló világkonferencia során képviselni kíván.

A közlemény egyetért azzal a nézettel, hogy a globalizáció a növekedés egyik legfontosabb hajtóereje és hozzájárul az olyan globális problémák felszámolásához, mint az egészségügy, oktatás és környezet. Azonban a kontroll nélküli piaci erők megteremtik és növelik az egyenlőtlenségeket és a kirekesztettséget, valamint visszafordíthatatlan környezeti károkat okozhatnak. A globalizációt tehát ezeknek a hatásoknak az elkerülésére vagy tompítására irányuló intézkedéseknek kell szabályozniuk. Az olyan létfontosságú területeken, mint a kereskedelem, a fejlesztések pénzügyi támogatása, a környezetirányítás, a szegénység és a bűnözés elleni küzdelem, elengedhetetlen a hatékonyan végrehajtott és ellenőrzött közös szabályok létrehozása. Meg kell erősíteni a globális kormányzást, azaz elő kell segíteni a kölcsönös függőségi viszonyok kezelését.

Ez a közlemény a globális fenntartható fejlődés elősegítését célzó intézkedéseket mutat be. Kiegészíti a 2001 májusában született fenntartható fejlődési stratégiát, és a következő területeket fedi le: gazdaság, társadalom, környezet, pénzügyek, a közösségi politikák koherenciája, valamint az irányítás minden szinten.

A globalizáció kezelése: kereskedelem a fenntartható fejlődés szolgálatában

Annak érdekében, hogy a globalizáció elősegítse a fenntartható fejlődést, a Bizottság az alábbi konkrét gazdasági intézkedéseket jelentette be:

 • a fejlődő országok világgazdaságba integrálásának elmélyítése a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretein belül;
 • segítségnyújtás a fejlődő országoknak, hogy részesülhessenek a világkereskedelmi rendszer nyújtotta előnyökben;
 • az általános preferenciarendszer átalakítása a fenntartható fejlődésre való tekintettel;
 • a fenntartható fejlődés belefoglalása a kétoldalú és regionális megállapodásokba;
 • a nemzetközi pénzügyi rendszer használatának átláthatóbbá, valamint szabályozásának hatékonyabbá tétele;
 • az uniós vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése;
 • a WTO és a nemzetközi környezetvédelmi szervezetek közötti együttműködés elősegítése.

A szegénység elleni harc és a társadalmi fejlődés elősegítése

A cél, hogy 2015-ig csökkenjen a rendkívüli szegénység (azoknak a személyeknek a száma, akik napi legfeljebb egy dollárból élnek) a világban. Ennek érdekében erősíteni kell a fejlesztési együttműködés minőségét, mennyiségét, hatásait és fenntarthatóságát. Az ezen a területen meghozandó intézkedések:

 • az EU fejlesztési politikáját a szegénység visszaszorítására kell irányítani;
 • biztosítani kell, hogy az unió politikái támogassák az éhezés elleni küzdelmet;
 • a vízellátást és -kezelést integrálni kell az egészségügyi és oktatáspolitikába;
 • a nemek kérdését integrálni kell az Unió politikáiba;
 • növelni kell az egészségüggyel, oktatással, képzéssel és a fertőző betegségekkel kapcsolatos befektetéseket;
 • támogatni kell a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kutatásokat.

A természeti és környezeti források fenntartható kezelése

Ennek a területnek a célkitűzése a környezeti források apadásának visszafordítása 2015-ig, valamint közbülső célok meghatározása a vízügy, talajgazdálkodás, energiaügy, valamint a biodiverzitás területén. Ezzel kapcsolatban az alábbi konkrét intézkedéseket hirdették ki:

 • a vízforrások fenntartható kezelésére irányuló kezdeményezés indítása a johannesburgi világkonferencián;
 • az energia és fejlődés (EN) (FR); területét érintő együttműködés indítása;
 • a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások alkalmazásának elősegítése;
 • a Globális Környezeti Alap részleges újrafeltöltése;
 • az illegális erdőkitermelés elleni harcra irányuló cselekvési terv kidolgozása;
 • a fenntartható közlekedési módokba történő befektetés;
 • a fenntartható halászat támogatása;
 • a természeti katasztrófák megelőzésére irányuló tevékenységek;
 • a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési rendszer (GMES) (EN) kiterjesztése a fejlődő országokra.

Az uniós politikák koherenciájának javítása

A cél, hogy valamennyi uniós politika integrálja a fenntartható fejlődést. A következő tevékenységeket kell végrehajtani:

 • az unió valamennyi jelentősebb politikai javaslatának gazdasági, társadalmi és környezeti hatását vizsgáló rendszer felállítása;
 • az uniós politikáknak a fenntartható fejlődést szolgáló célkitűzésekhez való hozzáigazításának folytatása;
 • az ENSZ lőfegyverek tiltott gyártására és kereskedelmére vonatkozó jegyzőkönyvének aláírása;
 • a kivándorlás negatív hatásai elleni küzdelem.

Hatékonyabb irányítás valamennyi szinten

Ez a civil társadalom részvételének, a globális gazdasági, társadalmi és környezeti irányítás koherenciájának és hatékonyságának növelését jelenti. A közlemény az alábbi konkrét intézkedéseket javasolja:

 • a közintézmények és a civil társadalom támogatása a fejlődő országokban;
 • a korrupció elleni harc támogatása;
 • az alapvető munkaügyi normák betartásának biztosítása;
 • a globális irányítás javítását célzó döntések elfogadásának támogatása a johannesburgi konferencián;
 • a nők hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem támogatása

A fenntartható fejlődés finanszírozása

A célkitűzések megegyeznek a millenniumi fejlesztési célokkal, azaz a következőkkel: a szegénység és az éhezés felszámolása, az általános alapfokú oktatás, a nemek közötti egyenlőség támogatása, a gyermekhalandóság csökkentése, a nők egészségének javítása, a fertőzés elleni küzdelem, a fenntartható fejlődés támogatása és a globális partnerség megteremtése. Az alábbi intézkedések javasoltak:

 • a GNI (bruttó nemzeti jövedelem) 0,7%-ának megfelelő fejlesztési támogatás, valamint 2006-tól valamennyi uniós ország esetében a GNI legalább 0,33%-át kitevő köztes cél elfogadására irányuló előrelépés;
 • a túlzott mértékben elszegényedett országok adósságterheinek könnyítése;
 • részvétel azon a vitafórumon, amelynek témája annak lehetősége, hogy az államok globális közjavakat különítsenek el.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott együttes nyilatkozat az Európai Unió fejlesztési politikájáról: Az európai konszenzus [Hivatalos Lap C 46., 2006.2.24., 1. o.] Ebben a nyilatkozatban az Európai Unió megerősíti, hogy fejlesztési politikájának célkitűzése a szegénység csökkentése a világban a fenntartható fejlődés keretein belül.

Utolsó frissítés: 26.09.2007

Top