Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nukleáris biztonság területén harmadik országokkal folytatott együttműködés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A nukleáris biztonság területén harmadik országokkal folytatott együttműködés

Az Európai Unió pénzügyi támogatást nyújt a harmadik országoknak a nukleáris biztonságuk garantálása érdekében. Ez a finanszírozási program a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozik.

JOGI AKTUS

A Tanács 300/2007/Euratom rendelete (2007. február 19.) a nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról [Hivatalos Lap L 81., 2007.3.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a harmadik országokban megvalósítandó magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem, valamint az eredményes és hatékony ellenőrzések végrehajtásának biztosítását célzó intézkedések finanszírozására vonatkozó keretet hoz létre. Ez a pénzügyi keret 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig érvényes, és az adott időszak egészét tekintve 524 millió EUR az összege.

A rendelet lehetővé teszi a nukleáris biztonság fokozását célzó intézkedések támogatását, különösen a szabályozási keret, illetve az atomerőművek biztonságirányítása (tervezése, üzemeltetése, karbantartása, leszerelése), a kiégett nukleáris fűtőelemek és a radioaktív hulladékok szállításának, kezelésének és eltávolításának biztonsága, a korábbi nukleáris telephelyek remediációja, a radioaktív anyagok által kibocsátott ionizáló sugárzással szembeni megfelelő védelem, a balesetek megelőzése és az azok előfordulása esetén teendő fellépés, továbbá a nemzetközi együttműködés előmozdítása tekintetében.

A finanszírozás többek között projektek vagy programok, intézkedések finanszírozását célzó támogatások, garanciaalapokhoz való hozzájárulás, nemzeti vagy nemzetközi pénzeszközökhöz való hozzájárulás, továbbá emberi vagy anyagi erőforrások formájában nyújtható. Ezenkívül a finanszírozott intézkedést fedezheti teljes egészében az Unió, illetve egy vagy több partnerrel együtt társfinanszírozható.

A támogatás végrehajtása a Bizottság által elfogadott, több évre szóló stratégiai dokumentumok alapján történik. Ezek a dokumentumok egy vagy több országra vonatkoznak, hét évre szólnak, és e rendelet hatályán belül alkalmazandóak. A stratégiai dokumentumok olyan, több évre szóló indikatív programokat tartalmaznak, amelyek különösen a kiemelt célkitűzéseket és az indikatív keretösszegeket határozzák meg. A Bizottság e dokumentumok alapján fogadja el az általában egy évre szóló, és a támogatás végrehajtásának konkrét részleteit kifejtő cselekvési programokat.

Egyes intézkedések elfogadhatók a szóban forgó programozási dokumentumok keretein kívül is: ilyenek a Bizottság által sürgős esetekben elfogadott különleges intézkedések, valamint a támogató intézkedések, amelyek például technikai vagy adminisztratív segítségnyújtási intézkedéseket foglalnak magukban.

A támogatás kedvezményezettjei lehetnek többek között partnerországok és -régiók, azok decentralizált egységei, állami vagy félállami szervek, magánvállalkozások, nem állami jogalanyok, például nem kormányzati szervezetek vagy szakmai csoportosulások, természetes személyek, a Közös Kutatóközpont vagy az Európai Unió ügynökségei, nemzetközi szervezetek, továbbá pénzügyi szervezetek.

A beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel elvileg azokra a természetes vagy jogi személyekre korlátozódik, akik vagy amelyek valamely tagállam állampolgárai vagy ott letelepedettek, vagy a szóban forgó együttműködési eszköz, az előcsatlakozási eszköz, a szomszédsági eszköz kedvezményezett államának állampolgárai vagy annak területén letelepedettek, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgárai vagy annak területén letelepedettek. Ez a részvétel azon természetes vagy jogi személyek számára is lehetséges, akiknek az országa viszonossági alapon elismerte a külső segítségnyújtásuk igénybevételét.

Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések az Európai Unió költségvetési rendeletének és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló szabályoknak a hatálya alá tartoznak.

A Bizottság rendszeresen értékeli a szakpolitikák és a programok eredményeit, valamint a programozás hatékonyságát, és a pénzügyi támogatás végrehajtásáról szóló éves jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

A rendelet a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásra irányuló TACIS programról szóló 99/2000/Euratom rendelet, a 98/381/EK/Euratom határozat, valamint a 2001/824/EK, Euratom határozat nyomán jött létre. Ez a finanszírozási eszköz továbbá a harmadik országok támogatását célzó egyéb eszközöket egészíti ki.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje az államokban

Hivatalos Lap

300/2007/EK, Euratom tanácsi rendelet

2007.1.1–2013.12.31.

HL L 81., 2007.3.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság határozata (2007. augusztus 8.) a 2007–2013 közötti időszakra szóló közösségi együttműködési programok és a 2007–2009 közötti időszakra szóló indikatív program tekintetében a nukleáris biztonsági stratégia jóváhagyásáról [C(2007) 3758].

Az Európai Parlament és a Tanács 1717/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a Stabilitási Eszköz létrehozásáról [Hivatalos Lap L 327., 2006.11.24.]. A Stabilitási Eszközt azzal a céllal hozták létre, hogy a 2007–2013-ig terjedő időszakban pénzügyi támogatást nyújtson olyan intézkedésekre, amelyek stabil feltételeket biztosítanak az emberi és a gazdasági fejlődéshez, valamint az emberi jogok, a demokrácia és az alapvető szabadságjogok előmozdításához az Unió külkapcsolati politikájának keretében.

A Bizottság 2005/510/Euratom határozata (2005. június 14.) az Európai Atomenergia-közösségnek a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezményhez való csatlakozásáról [Hivatalos Lap L 185., 2005.7.16.].

A Bizottság 1999/819/Euratom határozata (1999. november 16.) az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) a nukleáris biztonságról szóló 1994. évi egyezményhez való csatlakozásáról [Hivatalos Lap L 318., 1999.12.11.].

Csernobili Védelmi Alap

A Bizottság jelentése (2007. december 19.) – Negyedik időközi jelentés a Csernobili Védelmi Alap végrehajtásáról – 2007. szeptember [COM(2007) 825 végleges – Hivatalos Lap C 106., 2008.4.26.]. 1997 májusában a G7-csoport (azóta G8-csoport), az Európai Közösség és Ukrajna megállapodást kötöttek a Csernobili Védelmi Alap megerősítéséről szóló védelmi végrehajtási tervre vonatkozó programról. E program elindítása után tíz évvel a szarkofág szerkezetének megszilárdítását és környezetvédelmi biztonságát célzó munkák befejeződtek, ami lehetővé teszi egy új védelmi szerkezet építésének elkezdését. A védelmi végrehajtási tervvel kapcsolatban 2007 során folytatott irányítási és környezetvédelmi ellenőrzések megerősítették, hogy a meglévő irányítási mechanizmusok, valamint az ipari és egészségügyi–biztonsági intézkedések megfelelőek, azonban kiemelték a létszámbővítés szükségességét. 2007. június 30-ig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és az ukrán kedvezményezettek között létrejött támogatási megállapodások keretében 457 millió EUR-t kötöttek le. 2007 júliusában jóváhagyták, hogy az említett összeg 490 millió EUR-val emelkedjen. A védelmi végrehajtási terv végösszegét – a már befejezett vagy folyamatban lévő projektek és az új védelmi végrehajtási terv jelenlegi költségét, valamint az inflációt is figyelembe véve – 1,39 milliárd USD-ban állapították meg. A védelmi végrehajtási terv jelenlegi ütemterve szerint a munkák 2011-ben fejeződnek be.

A Bizottság jelentése (2004. július 14.) – Harmadik jelentés a Csernobili Védelmi Alap végrehajtásáról – 2003. december – az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban a Csernobili Védelmi Alap javára a Közösség hozzájárulásáról szóló 98/381/EK tanácsi határozat 3. cikkének megfelelően [COM(2004) 841 végleges].

A Bizottság jelentése (2001. május 29.) – Report from the Commission - Second Progress Report on the implementation of the Chernobyl Shelter Fund February 2001 pursuant to Article 3 of the Council Decision 98/381/EC concerning the Community contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund [COM(2001) 251 final – not published in the Official Journal] (Második jelentés a Csernobili Védelmi Alap végrehajtásáról – 2001. február – az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban a Csernobili Védelmi Alap javára a Közösség hozzájárulásáról szóló 98/381/EK tanácsi határozat 3. cikkének megfelelően [COM(2001) 251 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Communication from the Commission - First Annual Progress Report on the Implementation of the Chernobyl Shelter Fund pursuant to Council Decision 98/381/EC concerning the Community contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund [COM(99) 470 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye (1999. október 12.) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban a Csernobili Védelmi Alap javára a Közösség hozzájárulásáról szóló 98/381/EK tanácsi rendeletnek megfelelően kidolgozott, a Csernobili Védelmi Alap végrehajtásáról szóló első jelentésről [COM(99) 470 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

See also

  • További információk az Európai Bizottság nukleáris biztonsággal (EN) (FR) foglalkozó honlapján olvashatók.

Utolsó frissítés: 15.05.2008

Top