Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Közös Vállalkozás - Magfúzió az energiáért (F4E)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Közös Vállalkozás - Magfúzió az energiáért (F4E)

Az ITER-ként ismert, nagy léptékű, nemzetközi kísérletet azért hozták létre, hogy bizonyítsa a magfúzió energiaforrásként való megtérülését. Az Európai Unió (az EU) létrehozta a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást, hogy irányíthassa az EU hozzájárulását az ITER-hez.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/198/Euratom határozata (2007. március 27.) a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ITER-ként ismert, nagy léptékű, nemzetközi kísérletet azért hozták létre, hogy bizonyítsa a magfúzió energiaforrásként való megtérülését. Az Európai Unió (az EU) létrehozta a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást, hogy irányíthassa az EU hozzájárulását az ITER-hez.

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A 2007. április 19-ével kezdődő 35 éves időszakra létrehozza a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (F4E). Az F4E székhelye Barcelonában (Spanyolország) található.

Az F4E tagjai az Európai Bizottság által képviselt Európai Atomenergia-közösség (Euratom), a 28 uniós ország és Svájc, amely együttműködési megállapodást kötött az Euratommal a szabályozott magfúzió területén.

Célkitűzések

Ezek a következők:

az Euratom hozzájárulásának biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezethez és a „Tágabb Megközelítés” tevékenységeihez Japánnal a fúziós energia gyors megvalósításáért, valamint munkaprogram előkészítése és összehangolása egy demonstrációs fúziós reaktor és a kapcsolódó létesítmények - ezen belül a nemzetközi fúziósanyag-besugárzó berendezés - megépítésének előkészítéséhez.

Egyéb tevékenységei mellett a közös vállalkozás fő feladata:

a helyszín előkészítésének koordinálása az ITER-projekthez;

az ITER szervezetének anyagi, pénzügyi és emberi erőforrásokkal való ellátása;

a tudományos és technológiai kutatási és fejlesztési tevékenységek koordinálása a fúzió területén; és

kapcsolattartás az ITER szervezetével.

Költségvetés

Az Euratom hozzájárulását az F4E-hez a 2014-2020-as időszakban 2915 millió EUR-ban állapították meg.

Az F4E indikatív pénzügyi forrását a 2007-2041-es időszakra 9653 millió EUR-ra becsülik, amelyből az Euratom hozzájárulása 7649 millió EUR, és amelyre 15%-os adminisztratív költség vonatkozik.

Felépítés

Az F4E jogi személyiséggel rendelkezik.

Az F4E részét képezi:

az F4E-tagok képviselőiből álló igazgatótanács. Az igazgatótanácsot az alábbiak segítik:

az „iroda”,

Az igazgatótanács felelős az F4E felügyeletéért annak tevékenységei végrehajtása során.

az igazgató, aki felelős az F4E képviseletéért és a szervezet napi szintű működéséért, ideértve a szerződések aláírását.

Felelősség és hatáskör

Az F4E szerződéses felelősségét az adott szerződés és az alkalmazandó jog szabályozza.

Az Európai Unió Bírósága joghatósággal rendelkezik az F4E ellen benyújtott keresetek és fellebbezések terén.

HÁTTÉR

A fúziós energia, valamint a megújuló energiaforrások és a nukleáris hasadási energia a fosszilis üzemanyagok helyettesítésére szolgáló három alternatív energiaforrás egyike. Ez messze a legelterjedtebb a világegyetemben - a Nap és más csillagok által sugárzott energiaforrás -, ugyanakkor a legkevésbé kifejlesztett a három nem fosszilis energiaforrás közül a Földön.

Az 1978-ban kifejlesztett JET (Közös Európai Tórusz) projekt több éven át hozzájárult a fejlett kutatáshoz a fúziós energia területén. 1988-tól az ITER-projekt fejlesztése új szakaszt jelentett a fúzió területén. Ez 2001-ben érte el csúcspontját egy olyan kutatási eszköz részletes tervezésével, amelynek célja, hogy megmutassa a magfúziót mint olyan energiaforrást, amelyből az EU jelentős haszonra tehetne szert, különösen hosszú távú energiaellátása biztonságának és sokszínűségének biztosításával való összefüggésben.

2003 novemberében az EU Franciaországot nevezte ki az ITER befogadó államának és az ITER telephelye Cadarache lett.

További információért lásd a Magfúzió az energiáért (F4E) weboldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/198/Euratom határozat

2007.4.19.

-

HL L 90., 2007.3.30., 58-72. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/791/Euratom határozat

2013.12.24.

-

HL L 349., 2013.12.21., 100-102. o.

2015/224/Euratom határozat

2015.3.5.

-

HL L 37., 2015.2.13., 8-14. o.

Utolsó frissítés: 25.07.2015

Top