Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sugárzás – a zárt sugárforrásoknak való expozíció megelőzése (2018-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sugárzás – a zárt sugárforrásoknak való expozíció megelőzése (2018-ig)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/122/Euratom irányelv – a sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos biztonsági előírások

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv szigorúbb szabályokat vezet be a „zárt radioaktív sugárforrások” kezelésére vonatkozóan, valamint összehangolja az uniós szintű megközelítést.

A „zárt radioaktív sugárforrások” olyan kis mennyiségű radioaktív anyagok, amelyek:

tartósan tokba vannak zárva; vagy

valamilyen nem radioaktív anyaghoz vannak hozzákapcsolva

a szivárgások/szennyeződések megakadályozása érdekében.

Felhasználásuk sokrétű (pl. orvostudományban, kutatásban és az iparban is használják).

Az irányelv hatálya alá a nagy aktivitású zárt sugárforrások tartoznak.

FŐBB PONTOK

Az elhagyott, elvesztett vagy nem megfelelő helyre került (vagy engedély nélkül mozgatott) sugárforrásokat „gazdátlan sugárforrásoknak” nevezik.

A gazdátlan sugárforrásokveszélyeztethetik az egészséget . Az irányelv célja e kockázat csökkentése.

Ennek céljából a következőkre kéri az uniós országokat:

tisztázzák, hogy ki felelős a gazdátlan sugárforrások megtalálásáért;

hozzanak létre a gazdátlan sugárforrások felfedezésére szolgáló rendszereket (pl. fémhulladék-telepeken);

szervezzenek a gazdátlan sugárforrások megtalálására irányuló kampányokat;

szervezzenek a sugárforrások biztonságos kezelésével kapcsolatos képzéseket a munkavállalók számára.

A sugárforrások birtokosaira vonatkozó szabályok

A sugárforrások birtokosainak nyilvántartást kell vezetniük a felelősségük alá tartozó valamennyi sugárforrásról. A következőket kell a nyilvántartásokba belefoglalni:

a sugárforrás helye;

a szállítással kapcsolatos adatok (a helyszínre és/vagy a felelősségre vonatkozó adatok);

azonosító jelölések.

A sugárforrások birtokosainak a következő további kötelességeik vannak:

a sugárforrás állapotának rendszeres ellenőrzése;

a nemzetközi előírásoknak megfelelő vizsgálatok (pl. zártságvizsgálatok) végzése;

a sugárforrások elvesztésének, ellopásának és jogosulatlan felhasználásának a megelőzése (valamint ezek előfordulása esetén a hatóságok tájékoztatása);

képzések szervezése a munkavállalók számára a sugárvédelem terén;

emberek sugárterhelésnek való kitettsége esetén a hatóságok tájékoztatása.

Az uniós országoknak:

hatáskörrel rendelkező hatóságot kell kijelölniük az irányelv végrehajtására;

előzetes engedélyezési rendszert kell létrehozniuk a nagy aktivitású sugárforrásokat használó felszerelések tekintetében;

biztosítaniuk kell, hogy a sugárforrások birtokosai rendelkeznek biztonsági szabályokkal, és fedezni tudják a sugárforrások újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását;

a sugárforrások szállításának nyomon követését szolgáló rendszert kell létrehozniuk;

gondoskodniuk kell a gazdátlan sugárforrások megtalálásához szükséges finanszírozásról;

gazdátlan sugárforrások elvesztése, elvitele vagy ellopása, illetve felfedezése esetén együtt kell működniük a többi uniós országgal.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

2003. december 31.

Az irányelvet hatályon kívül helyezte a 2013/59/Euratom irányelv, amely annak főbb rendelkezéseit beépítette szövegébe. A 2013/59/Euratom irányelv 2014. február 6 -án lép hatályba.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/122/Euratom irányelve (2003. december 22.) a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2003/122/Euratom irányelv

2003.12.31.

2005.12.31.

HL L 346., 2003.12.31., 57–64. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2013/59/Euratom irányelve (2013. december 5.) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 13., 2014.1.17., 1–73. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: A nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről szóló 2013/122/Euratom irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok (COM(2015) 158 final, 2015.4.16.)

utolsó frissítés 15.10.2015

Top