Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nukleáris létesítmények biztonsága

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nukleáris létesítmények biztonsága

Az Európai Unió irányelvet adott ki, amelynek célja a nukleáris létesítmények (atomerőművek, dúsítóüzemek, újrafeldolgozó üzemek stb.) biztonságának garantálása, továbbá a lakosságnak és a létesítményekben dolgozóknak a létesítmények jelentette kockázatokkal szembeni védelme.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió irányelvet adott ki, amelynek célja a nukleáris létesítmények (atomerőművek, dúsítóüzemek, újrafeldolgozó üzemek stb.) biztonságának garantálása, továbbá a lakosságnak és a létesítményekben dolgozóknak a létesítmények jelentette kockázatokkal szembeni védelme.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv európai keretrendszert hoz létre a nukleáris biztonság fenntartása, valamint a nukleáris biztonság és annak szabályozása folyamatos javításának előmozdítása céljából, valamint ambiciózus biztonsági célkitűzést fogalmaz meg az egész EU-ra kiterjedően, a baleset-megelőzés és a radioaktív hulladék nukleáris létesítményekből való kikerülésének megelőzése érdekében.

FŐBB SZEMPONTOK

Az uniós országokat terhelő kötelezettségek

  • Nemzeti keretrendszer létrehozása a nukleáris létesítmények biztonságára vonatkozóan;
  • a biztonsággal foglalkozó független nemzeti hatóság létrehozása, amely hatóság felelős a nukleáris létesítmények üzemeltetői által folytatott tevékenységek felügyeletéért;
  • a nukleáris létesítmény megépítése előtti biztonsági értékelés elvégzése, valamint legalább tízévente a létesítmény biztonságának újraértékelése;
  • annak biztosítása, hogy a munkavállalók és a lakosság átlátható információkkal rendelkezzenek a nukleáris létesítményekről, mind a normál működést, mind a váratlan eseményeket és baleseteket illetően;
  • a nemzeti keretrendszer és a szabályozó hatóságok önellenőrzése tízévente;
  • az uniós országok biztonsági hatóságai által hatévente elvégzendő nemzeti szakértői felülvizsgálat kérése, amelynek során az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportjához (ENSREG) fordulnak és a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének (WENRA) tapasztalatát veszik alapul. Az első értékelés 2017-ben esedékes;
  • olyan szervezeti struktúra kialakítása a nemzeti keretrendszeren belül, amely segít a veszélyhelyzetekre és a helyszíni beavatkozásra való felkészülésben.

Az egyéb érdekelteket terhelő kötelezettségek

A nukleáris biztonságért elsődlegesen az engedélyes felelős, e felelősségét nem ruházhatja át. Az engedélyes felelős a nukleáris létesítmény biztonságának értékeléséért és folyamatos javításáért.

Az irányelv rávilágít az emberi tényező fontosságára a nukleáris biztonsággal kapcsolatos kultúrának a létesítménybiztonságért felelős személyzet oktatása és folyamatos képzése révén történő kialakításában.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A 2009/71/Euratom irányelv 2009. július 22-én lépett hatályba, a 2014/87/Euratom irányelv pedig 2014. augusztus 14-én.

HÁTTÉR

A nukleáris biztonság Unión belüli biztosítását szolgáló keretrendszert 2009-ben fogadták el, és azóta alakítják. A 2011-es fukusimai balesetet követően a Bizottság átfogó értékelési kampányt kezdett az uniós nukleáris létesítmények biztonsági kockázatait érintően. E vizsgálatok alapján a Bizottság célul tűzte ki a hatályos szabályozás felülvizsgálatát.

További információ az ENSREG és a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének honlapján érhető el.

Lásd még a Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának honlapját a Nuclear safety (nukleáris biztonság) címke alatt, valamint a Bizottság sajtóközleményét a nukleáris biztonságról szóló új uniós irányelvről, továbbá a Tanács sajtóközleményét ezen irányelv elfogadásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/71/Euratom irányelv

2009.7.22.

2011.7.22.

HL L 172., 2009.7.2. 18-22. o.

2014/87/Euratomirányelv

2014.8.14.

2017.8.15.

HL L 219., 2014.7.25. 42-52. o.

utolsó frissítés 05.01.2015

Top