Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bírságok alóli mentesség és bírságok csökkentése: kartellügyekben hozott enyhe ítéletek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bírságok alóli mentesség és bírságok csökkentése: kartellügyekben hozott enyhe ítéletek

Az engedékenység elve arra hivatott ösztönözni minél több kartellekben érintett vállalkozást, hogy leleplezzék a kérdéses gyakorlatokat a versenyhatóságoknál.

JOGI AKTUS

Bizottsági közlemény a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről [Hivatalos Lap C 298., 2006.12.8.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az engedékenységi politika megjutalmazza az olyan kartelleket * leleplező vállalkozásokat, amelyekben ők maguk is részt vettek. Ez a jutalom abban nyilvánul meg, hogy ezek a cégek teljes vagy részleges mentességet kapnak a rájuk egyébként kiszabandó bírság alól.

Ez különösen hatékony segítséget nyújt a kartellek – különösen a titkos kartellek – leleplezésében, destabilizálásában és felszámolásában. Jellegüknél fogva rendkívül nehéz felderíteni a titkos kartelleket és vizsgálatot folytatni ellenük valamely kartelltag közreműködése nélkül.

A gazdasági jólét és a fogyasztók szempontjából a kartellek felszámolásából származó haszon a tapasztalatok szerint sokkal nagyobb, mint amit a versenyhatóságokkal együttműködő vállalkozások megbüntetése hozna.

Az engedékenységről szóló közlemény a korábban alkalmazott politika olyan továbbfejlesztéseit tartalmazza, amelyek célja arra ösztönözni minél több kartellekben érintett vállalkozást, hogy leleplezzék a kérdéses gyakorlatokat a versenyhatóságoknál.

Bírságok alóli mentesség

Ha egy vállalkozás le kíván leplezni egy olyan kartellt, amelyben maga részt vesz, teljes mentességet kérhet a bírságok alól, ha ez az első olyan vállalkozás, amely bizonyítékot szolgáltat az Európai Bizottság előtt korábban ismeretlen kartellre; illetve amennyiben a Bizottság már tud a kartellről, akkor abban az esetben kérhet teljes mentességet, ha olyan perdöntő információkat szolgáltat, amelyek a kartell létezésének igazolását lehetővé teszik.

Az új közlemény jelzi, hogy milyen szintű bizonyítékok szükségesek a mentesség megszerzéséhez. Ezenkívül részletesen tájékoztat azokról az információkról és bizonyítékokról, amelyeket a vállalkozásnak szolgáltatnia kell.

Az elvárt bizonyítékok szorosan összefüggnek azokkal az információkkal, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a Bizottság célirányos helyszíni vizsgálatot tudjon lefolytatni. A mentességért folyamodni szándékozó vállalkozásoknak egyrészt szolgáltatniuk kell a közleményben jelzett információkat és bizonyítékokat, másrészt arról is gondoskodniuk kell a kérvényezés során, hogy ne tegyenek semmi olyasmit, ami a Bizottság helyszíni vizsgálatait veszélyeztetné.

A Bizottság akkor is el tudja fogadni a mentességre vonatkozó kérelmet, ha csak korlátozott információk állnak rendelkezésre. Így a Bizottság kiadhat egy ún. „markert" (a bírság elengedést/mérséklést igénylők rangsorában elfoglalt helyzetét jelző visszaigazolást), amely védi a mentességet kérelmező helyét a rangsorban annak érdekében, hogy lehetővé tegye a szükséges információk és bizonyítékok összegyűjtését.

Egy vállalkozásnak továbbra is elutasíthatják a teljes mentességre vonatkozó kérelmét, ha más vállalkozásokat arra kényszerített, hogy belépjenek egy kartellbe, illetve benne maradjanak.

Bírságok csökkentése

Egy vállalkozás, amely nem igényelhet teljes mentességet, mindazonáltal kérvényezheti a bírságok csökkentését, ha olyan bizonyítékot szolgáltat, amely jelentős hozzáadott értéket képvisel a már a Bizottság birtokában lévő bizonyítékok szempontjából.

Olyan bizonyíték minősül jelentős hozzáadott értéket képviselőnek, amely jellege és/vagy részletessége folytán segít a Bizottságnak bizonyítani a kartell létezését.

Az alátámasztás mértékét ezentúl figyelembe veszik a bizonyíték értékének megítélésekor. Az alátámasztást nem igénylő bizonyítékok nagyobb értékkel bírnak, mint amelyeket igazolni vagy alátámasztani kell.

Az első vállalkozás, amely teljesíti ezeket a követelményeket, 30–50%-os csökkentést kap az egyébként rá kiszabandó büntetésből, a második cég 20–30%-os csökkentést kap, míg a továbbiak maximum 20%-ot. A csökkentés mértéke ezeken a tartományokon belül attól függ, hogy mikor szolgáltatták a bizonyítékot, illetve az milyen mértékben képvisel hozzáadott értéket.

Ezenkívül azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján a korábban vélelmezettnél súlyosabb vagy hosszabb ideje fennálló jogsértést megállapítása válik lehetségessé, a Bizottság ezentúl azzal jutalmazza, hogy ezeket nem fogja számításba venni az arra a cégre vonatkozó büntetés kiszabásakor, amely a bizonyítékot szolgáltatta.

A bírságok alóli mentességre vagy azok csökkentésére jogosító feltételek

A bírságok alóli mentesség vagy azok csökkentése attól függ, hogy az adott vállalkozás teljes mértékben, folyamatosan és gyorsan együttműködik-e az eljárás folyamán. Ezenkívül a vállalkozás együttműködésének hitelesnek is kell lenni. A vállalkozás köteles pontos, nem félrevezető és teljes információkat szolgáltatni.

A kartellből is azonnal ki kell lépnie. Ezt a követelményt azonban a Bizottság rugalmasan is kezelheti, ha úgy ítéli meg, hogy máskülönben nem tudná teljesen végrehajtani a helyszíni vizsgálatokat.

Továbbá a vállalkozás nem semmisíthetett meg, hamisíthatott meg vagy rejthetett el a kartellről szóló bizonyítékokat, amíg kérelmének benyújtását mérlegelte.

Társasági nyilatkozatok

A mentességről szóló közlemény olyan új eljárást vezetett be, amely védi a társasági nyilatkozatokat a polgári jogi kártérítési eljárásban történő felfedés ellen.

Az ECN engedékenységi mintaprogram: egyablakos rendszer

Az Európai Versenyhatóságok Hálózatának (ECN) * engedékenységi mintaprogramja meghatározza annak az eljárásnak a főbb jellemzőit, amelyet egy vállalkozásnak be kell tartania, ha engedékenységben vagy a bírság csökkentésében kíván részesülni.

A engedékenységi programok ECN minta alapján való összehangolása egyablakos rendszert hoz létre. A cél, hogy a határokon átnyúló kartellekben részt vevő vállalkozások könnyebben folyamodhassanak engedékenységért, és ne tántorítsák el őket a bonyolult és szerteágazó eljárások.

A Bizottság engedékenységről szóló új közleménye az ECN mintán alapul.

Hatálybalépés

A közlemény a Hivatalos Lapban történő közzététele napján lépett hatályba, és minden olyan kartellüggyel kapcsolatos engedékenységre irányuló kérelemre alkalmazandó, amely ügyet illetően még nem működik együtt a Bizottsággal egyetlen vállalkozás sem.

A társasági nyilatkozatok védelmére irányuló eljárást a közzététel dátumától alkalmazzák minden új és függőben levő kérelemre.

Háttér

A magas bírságok kivetése bünteti a kartellekben részt vevő vállalkozásokat és elriaszt a jövőben új kartellek létrehozásától.

Az engedékenységi politika hatékonyan kiegészíti a kartellellenes mechanizmust azáltal, hogy a bizalmatlanság légkörének megteremtése révén destabilizálja a meglévő kartelleket.

A Közösség engedékenységi politikája, amelyet eredetileg 1996-ban fogadtak el, és az USA e területen alkalmazott gyakorlatán alapul, már eddig is jelentős segítséget nyújtott a kartellek, különösen a titkos kartellek elleni harcban.

A Bizottság által javasolt továbbfejlesztések az eredeti engedékenységi közlemény megvalósítása során szerzett tapasztalatokat tükrözik, amelyet először 2002-ben módosítottak, és amely az átláthatóság, illetve a jogbiztonság növelését tűzte ki célul.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Kartellek: megállapodások és/vagy összehangolt magatartások olyan versenytársak között, akik korlátozni kívánják a versenyt azáltal, hogy koordinálják a versennyel kapcsolatos magatartásukat a piacon és/vagy befolyásolják a versenyre vonatkozó paramétereket a belső piacon (például a vételi vagy eladási árak rögzítéséről, a termelési vagy értékesítési kvóták felosztásáról, a piac felosztásáról szóló megállapodások által, beleértve az ajánlattételben való összejátszást). Az árak emelkedése és a termékválaszték csökkenése formájában közvetlenül hatással vannak a fogyasztókra, ezért a kartellek súlyosan sértik az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikkét.
  • Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN): a hálózat, amelyen keresztül az EU tagállamainak nemzeti versenyhatóságai együttműködnek a Európai Bizottsággal.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság iránymutatása az 1/2003 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének (a) pontja alapján a kiszabott bírság megállapításáról [Hivatalos Lap C 210., 2006.9.1.]

See also

  • További információkért – beleértve az engedékenységre irányuló kérvénynek az Európai Bizottság felé történő benyújtásáról szóló tájékoztatást – látogasson el a Versenypolitikai Főigazgatóság Engedékenység (EN) című oldalára!

Utolsó frissítés: 17.05.2011

Top