Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iránymutatások az EUMSZ 101. cikke (3) bekezdésének (korábban az EUSZ 81. cikkének (3) bekezdése) alkalmazásáról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Iránymutatások az EUMSZ 101. cikke (3) bekezdésének (korábban az EUSZ 81. cikkének (3) bekezdése) alkalmazásáról

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikkének (3) bekezdése (az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) korábbi 81. cikkének (3) bekezdése) értelmében meghatározza az értékelési kritériumokat, amelyek alapján mentességet élveznek bizonyos vállalkozások közötti megállapodások, vállalkozások társulásai által hozott döntések és összehangolt magatartások, amelyeket az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése (az EKSz. korábbi 81. cikkének (1) bekezdése) tilt.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission - Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty [Official Journal No C 101 of 27.4.2004]. (A Bizottság közleménye – Iránymutatás a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének alkalmazásához [Hivatalos Lap C 101., 2004.4.27.]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikkének (1) bekezdése (az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) korábbi 81. cikk (1) bekezdése) tilt minden olyan vállalkozások közötti megállapodást, vállalkozások társulásai által hozott döntést és összehangolt magatartást, amely hatással lehet az Európai Unió (EU) tagállamai közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása. E szabály alóli kivételként az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdése (az EKSz. korábbi 81. cikkének (3) bekezdése) kimondja, hogy az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdésében foglalt tiltástól el lehet tekinteni az olyan megállapodások esetében, amelyek hozzájárulnak az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a fogyasztók méltányosan részesedjenek az ebből eredő előnyökből, anélkül, hogy olyan korlátozásokat szabnának meg, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek, valamint anélkül, hogy lehetővé tennék ezeknek a vállalkozásoknak a kérdéses áruk jelentős része tekintetében a versenytársak kiiktatását.

Így az EUMSz. 101. cikke alapján történő értékelés két részből áll. Az első lépés annak értékelése, hogy egy olyan vállalkozások közötti megállapodásnak, amely hatással lehet az EU-tagállamok közötti kereskedelemre, van-e versenykorlátozó célja, illetve tényleges vagy potenciális versenykorlátozó hatása. Az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdése csak akkor válik relevánssá, ha egy vállalkozások közötti megállapodás az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésének értelmében korlátozza a versenyt. A versenyt nem korlátozó megállapodások esetében nem szükséges megvizsgálni, hogy a megállapodásból ered-e bármilyen előny. A Bizottság vertikális korlátozásokról, horizontális együttműködési megállapodásokról és technológiaátadási megállapodásokról szóló iránymutatásai lényeges útmutatást tartalmaznak az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésének a megállapodások különböző típusaira történő alkalmazásához.

A második lépés – amely csak akkor válik relevánssá, ha egy megállapodást versenykorlátozónak találnak – annak meghatározása, hogy a megállapodás milyen előnyökkel jár, amelyek támogatják a versenyt, illetve annak értékelése, hogy a versenyt támogató hatások jelentősebbek-e a versenykorlátozó hatásoknál. A versenyt korlátozó és támogató hatások mérlegelése kizárólag az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdésében foglalt kereten belül történik. Ez az iránymutatás az EUMSz. 101. cikk (3) bekezdésben foglalt négy feltételt vizsgálja meg:

  • a hatékonyság javulása;
  • a fogyasztók méltányos részesedése az előnyökből;
  • a korlátozások nélkülözhetetlensége;
  • a verseny megszüntetésének tilalma.

Mivel ezek a feltételek összeadódnak, szükségtelen a többi feltételt megvizsgálni, ha megállapítást nyert, hogy az egyik feltétel nem teljesül. Konkrét esetekben tehát célszerű lehet a négy feltételt különböző sorrendben vizsgálni. Az iránymutatás szempontjából helyénvalónak minősül a második és a harmadik feltétel felcserélése, így tehát a nélkülözhetetlenség kérdését előbb is meg lehet vizsgálni, mint az előnyöknek a fogyasztók felé történő továbbadásának a kérdését. Ez utóbbi elemzéséhez a megállapodás fogyasztókra gyakorolt pozitív és negatív hatásainak mérlegelése szükséges. A mérlegelés nem terjedhet ki azoknak a korlátozásoknak a hatásaira, amelyek már a nélkülözhetetlenség próbáján sem mennek át, és amelyek ezért az EUMSz. 101. cikkének értelmében tilosak.

Az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdése a megállapodások bizonyos típusait nem zárja ki eleve hatálya alól. Elvileg a kivételszabály érvényes minden olyan korlátozó megállapodásra, amelyek teljesítik az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdésében szereplő négy feltételt. Az azonban valószínűtlen, hogy a súlyosan versenykorlátozó lépésekre teljesülnének az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek. Az ilyen korlátozások általában a csoportmentességi rendeletek feketelistáján szerepelnek, vagy a bizottsági iránymutatásokban és értesítésekben különösen súlyos korlátozásokként azonosítják őket. Az ilyen jellegű megállapodások rendszerint nem teljesítik az EUMSz 101. cikke (3) bekezdésének (legalább) az első két feltételét: Nem járnak sem objektív gazdasági előnyökkel, sem a fogyasztók számára nem jelentenek előnyöket.

Ez az iránymutatás nem kötelező erejű és nem érinti a Bíróságnak, illetve az Elsőfokú Bíróságnak az EUMSz. 101. cikk (1) és (3) bekezdéseinek értelmezésére vonatkozó esetjogát vagy azoknak a rendelkezéseknek az EU bíróságai általi későbbi értelmezését.

Háttér

Az 1/2003/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése alapján nem engedélyezettek az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó megállapodások, amelyek nem teljesítik az EUMSz. 101. cikk (3) bekezdésének feltételeit. Az 1/2003/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének értelmében nem tiltottak az olyan megállapodások, amelyek az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, de megfelelnek az EUMSz 101. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, és nem szükséges, hogy ezt előzetes határozat állapítsa meg. Az ilyen megállapodások érvényesek és végrehajthatók attól fogva, hogy eleget tettek az EUMSz 101. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll.

Utolsó frissítés: 21.02.2011

Top