Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem a belső piacon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem a belső piacon

Ez a közlemény egy cselekvési terv keretében jelenti be azokat a különböző intézkedéseket és kezdeményezéseket, amelyeket a Bizottság tervez a belső piacon a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem fokozása és erősítése érdekében. E közlemény a Bizottság 1998 októberi zöld könyvén alapul, amely általános konzultációt indított ebben a témában.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee - Follow-up to the Green Paper on combating counterfeiting and piracy in the single market [COM(2000) 789 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye (2000. november 30.) a belső piacon a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelemről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről [COM(2000) 789 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér

A hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás olyan nemzetközi kiterjedésű jelenségekké váltak, amelyek súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel járnak. Kihatással vannak a belső piac működésére, illetve a fogyasztók védelmére is, különösen az egészségügy és a közbiztonság területén. A helyzet a kereskedelmi forgalom eltérítését és a verseny torzulását idézi elő, aminek hatása a belső piacba vetett bizalom megrendülése és a befektetések csökkenése.

A becslések szerint ezek a tevékenységek a világkereskedelem 5–7%-át teszik ki, és összességében évi 200 000 munkahely megszűnéséért felelősek. Ezenkívül úgy vélik, hogy az Európai Unió (EU) nemzetközi tevékenységet folytató vállalatai ennek következtében évi 400–800 millió EUR közötti összegtől esnek el a belső piacon, és körülbelül 2 milliárd EUR-tól az Unión kívül. A probléma fokozottan érinti az informatikai szektort.

Válaszok a zöld könyvre

A zöld könyvre adott válaszok arra mutatnak, hogy a probléma valóban kiterjedt, és káros hatással van a belső piac működésére. Az érdekelt felek felhívták a figyelmet a probléma kialakulását elősegítő különféle tényezőkre, nevezetesen a tagállamok jelenlegi szankcionálási rendszerei, illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok betartatását szolgáló egyéb eszközei között fennálló különbségekre. Ezért az érdekelt felek – beleértve a tagállamokat is – szeretnék, ha a problémával uniós szinten foglalkoznának. A zöld könyvre adott válaszok tanúsága szerint egyébként egyetértés van azt illetően, hogy javítani kell a tagállamok közötti igazgatási együttműködést. A Bizottság hangsúlyozta, hogy, bár kívánatos fontos szerepet vállalnia ezen a területen, elsődlegesen maguknak a szellemi jogok tulajdonosainak a felelőssége, hogy körültekintően járjanak el.

Cselekvési terv

Ez a közlemény egy cselekvési tervet tartalmaz, amely ismerteti:

 • azokat a sürgős intézkedéseket, amelyekre vonatkozóan a Bizottság hamarosan javaslatot tesz;
 • a Bizottság által középtávon tervezett intézkedéseket;
 • a hatóságok és a magánszektor bevonására épülő egyéb kezdeményezéseket.

Ezeket az intézkedéseket a bel- és igazságügyi horizontális kezdeményezések részeként kell megvalósítani.

Sürgős intézkedések

A sürgős intézkedések a következőket foglalják magukban:

 • egy irányelvjavaslat, amelynek célja a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását előmozdító eszközök megerősítése és az információcsere általános kereteinek meghatározása. A kezdeményezés további célja, hogy harmonizálja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit ezen a területen. Az intézkedések kizárólag a TRIPS-megállapodás kiegészítéseként valósulhatnak meg;
 • a jelenlegi programok alapján a bűnüldöző hatóságok tisztviselőinek szóló képzések – beleértve a tagjelölt államok hatóságait is –, illetve a tájékoztatási és tudatosítási célú intézkedések fejlesztése;
 • a Bizottság a bővítési tárgyalások során továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelemre;
 • tanulmány készítése az adatok gyűjtésére, elemzésére és összehasonlítására szolgáló módszertan meghatározása céljából;
 • a Bizottságnál egy olyan kapcsolattartó kijelölése, aki biztosítja a különböző szervezetek közötti összeköttetést az e területen végzett munka tekintetében. Ez a kapcsolattartó segítene megteremteni az átláthatóságot is a külvilág számára.

Középtávú intézkedések

Középtávon a Bizottság a következőket vizsgálja meg:

 • a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem érdekében kiegészítő igazgatási együttműködési mechanizmusok létrehozásának lehetősége elsősorban az illetékes nemzeti hatóságok között, valamint a nemzeti hatóságok és a Bizottság között;
 • javaslatok benyújtásának szükségessége olyan témákban, mint a büntető szankciók minimumküszöbeinek összehangolása, az Europol hatásköreinek e területen való bővítése, illetve egy olyan struktúra kialakítása, amely lehetővé tenné a nemzeti joghatóságok által e területen hozott bírósági határozatokhoz való hozzáférést például egy internetes oldalon keresztül.

Egyéb kezdeményezések: A Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a meglévő informatikai rendszerek hatékonyabb felhasználása, valamint a magánszektor és a hatóságok közötti együttműködés és információcsere fejlesztése érdekében. Ezek a következők:

 • a magánszektor és az állami hatóságok közötti együttműködés fejlesztése például a meglévő adatbázisok kompatibilissé tételével és ezáltal azok használati lehetőségeinek bővítésével;
 • az európai igazságügyi együttműködés elősegítése meglévő eszközökkel, illetve közösségi szintű fejlesztés alatt álló eszközök révén;
 • az ötödik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (1998–2002) által nyújtott lehetőségek kihasználása új technológiák és új technikai eszközök fejlesztése céljából.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Közleménye (2005. október 11.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás legújabb fejleményeire adandó vámhatósági válaszlépésekről [COM(2005) 479 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a közlemény olyan intézkedéseket javasol, amely a vámügyek területén fokoznák az EU hamisítással és szerzői jogi kalózkodással szembeni védelmét. Ezek az intézkedések alapvetően a jogalkotás fejlesztését, a vámhatóságok és a gazdasági szereplők közötti partnerség megerősítését, illetve a nemzetközi együttműködés kibővítését célozzák.

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről [Hivatalos Lap L 195., 2004.6.2.].

Ez az irányelv célul tűzte ki, hogy a végrehajtási intézkedéseknek az Európai Unió egész területén történő összehangolása révén egyenlő feltételeket teremtsen a szellemi tulajdonjogok tagállami alkalmazásához. Célja továbbá a tagállami jogszabályok harmonizációja, amellyel a szellemi tulajdon egyenlő szintű védelmét kívánja biztosítani a belső piacon.

Utolsó frissítés: 08.05.2006

Top