Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közösségi Szabadalmi Bíróság létrehozása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Közösségi Szabadalmi Bíróság létrehozása

A közösségi szabadalom megalkotása céljából az Európai Unió Bíróságának égisze alá helyezett Közösségi Szabadalmi Bíróság létrehozása arra szolgál, hogy kiegészítse az Unióban működő szabadalmi oltalmi rendszert. A Szabadalmi Bíróság létrehozásának egyik kedvező következménye, hogy lehetőség nyílik a peres eljárások központosítására, és ezáltal a bitorlással és a közösségi szabadalmak érvényességével kapcsolatos jogviták eredményesebb rendezésére. Az általa meghozandó ítéletek az egész Európai Unió területén érvényesek lesznek, ami által elkerülhető lesz a zavar, amely akkor léphet fel, amikor a különböző nemzeti bíróságoknak kell határozatot hozniuk.

JAVASLATOK

Javaslat: a Tanács határozata (2003. december 23.) a közösségi szabadalommal kapcsolatos jogviták rendezése tekintetében a Bíróság hatáskörrel való felruházásáról; és

Javaslat: a Tanács határozata (2003. december 2.) a Közösségi Szabadalmi Bíróság létrehozásáról és az Elsőfokú Bíróság előtti fellebbezésekről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Javaslatok az Európai Unió Bíróságának hatásköréről

A Bizottság által bemutatott első javaslat célja, hogy az Európai Unió Bíróságát kizárólagos hatáskörrel ruházza fel a közösségi szabadalommal kapcsolatos jogviták rendezése tekintetében.

A javaslat szerint a Bíróság hatásköre az alábbi területekre fog kiterjedni:

  • a közösségi szabadalom bitorlásával és érvényességével kapcsolatos perek;
  • egy találmánynak a közösségi szabadalmi bejelentés közzétételét követő felhasználása vagy a találmányra vonatkozó előhasználati jogok;
  • a bizonyítékokkal kapcsolatos átmeneti és védelmi intézkedések a hatáskörbe tartozó területeken;
  • kártérítés a fenti esetekben;
  • az ítélet vagy rendelet be nem tartása esetén kényszerítő bírság.

Tekintve, hogy a Közösségi Szabadalmi Bíróságot csak egy átmeneti időszakot követően (legkésőbb 2010-ben) hozzák létre, a javaslat tartalmaz egy átmeneti rendelkezést, amely alapján a nemzeti bíróságok rendelkeznek a fenti hatáskörökkel ez alatt az időszak alatt. Továbbá az Európai Unió Bíróságának hatáskörrel való felruházása nem fogja érinteni azokat a jogvitákat, amelyekkel a nemzeti bíróságok az átmeneti időszak alatt már foglalkoznak.

Javaslat egy Közösségi Szabadalmi Bíróság létrehozására

A második javaslat létrehozza az Európai Unió Bírósága égisze alá helyezett Közösségi Szabadalmi Bíróságot. A Bíróság hatásköre a Tanács határozatán alapul, amelynek javaslata a fentiekben található, és amely az Európai Unió Bíróságát felruházza a közösségi szabadalommal kapcsolatos jogviták rendezésének hatáskörével. A Bíróság hatáskörébe fognak tartozni tehát első fokon az e határozatban megadott területek (lásd fentebb).

A javaslatban a Bíróságot három bíró alkotja, akiket hat évre neveznek ki. A bírákat a tagállamok által bemutatott jelöltek közül választják ki. A Miniszterek Tanácsa nevezi ki őket szabadalmi jogi bírói hatáskörük alapján, egy tanácsadó bizottsággal történő konzultációt követően. Az ilyen módon kinevezett bírák választják ki maguk közül három évre a Bíróság elnökét, aki újraválasztható.

A Bíróság három bírából álló tanácsokban ülésezik. Egyes esetekben kibővített tanácsban vagy egyesbíróként is ülésezik.

A Bíróság az ügy lényegére vonatkozó eljárások megkezdése előtt hozhat átmeneti intézkedéseket.

Az eljárás nyelve, általános szabályként, annak a tagállamnak a hivatalos nyelve, amelyben az alperes lakhelye található.

A Bíróság határozata elleni fellebbezést az Elsőfokú Bírósághoz ennek értesítésétől számított két hónapon belül lehet tenni. Javasolt létrehozni az Elsőfokú Bíróságon belül egy szakosított tanácsot, amely a Közösségi Szabadalmi Bíróság határozatai ellen benyújtott fellebbezésekkel kapcsolatosan hoz ítéleteket. A fellebbezés vonatkozhat jogi kérdésekre (például az eljárás során tapasztalat szabálytalanság) vagy ténykérdésekre (például tények vagy bizonyítékok újraértékelése).

Meg kell jegyezni, hogy e közösségi bíróság létrehozása komoly változást jelez, mivel az Európai Unió Bíróságának ezáltal kiterjed a hatásköre a magánfeleket szembeállító perek rendezésére. Márpedig mindmáig a Bíróság ezeket a fajta jogvitákat csak az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések keretében ismerte.

Hivatkozások és eljárás

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2003) 827 végleges

2003/0326/CNS konzultációs eljárás

COM(2003) 828 végleges

2003/0324/CNS konzultációs eljárás

Utolsó frissítés: 06.12.2007

Top