Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az elektronikus fizetési szolgáltatások kalózkodással szembeni védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az elektronikus fizetési szolgáltatások kalózkodással szembeni védelme

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelme – 98/84/EK irányelv

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Ezen irányelv célja a feltételes hozzáférésen (azaz előfizetés ellenében engedélyezett hozzáférésen) alapuló szolgáltatások jogi védelme.

Az elektronikus fizetési szolgáltatások kalózkodással szembeni védelmére irányul.

A chipkártyák (beépített mikroprocesszorral vagy mikrochippel rendelkező plasztikkártyák) és a televízióhoz, rádióhoz és az interneten keresztül történő fizetési szolgáltatásokhoz való védett hozzáférés esetleges megkerülését lehetővé tevő egyéb eszközök bármely kereskedelmi tevékenységét – többek között gyártását, terjesztését és forgalomba hozatalát – tiltja.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv a feltételes hozzáférés alapján nyújtott – az előfizetéssel hozzáférhető vagy igénybevétel alapján fizetendő (pay-per-view) fizetős televíziós és rádiós szolgáltatásokhoz, igény szerinti videóközvetítési (video-on-demand) szolgáltatásokhoz, továbbá számos online szolgáltatáshoz hasonló – valamennyi szolgáltatásra kiterjed.

Jogellenes tevékenységek

Valamennyi uniós ország a következők tiltására irányuló jogszabályokat köteles bevezetni:

a védett szolgáltatásokhoz illetéktelen hozzáférést biztosító jogellenes berendezés vagy szoftver kereskedelmi haszonszerzés céljából történő gyártása, behozatala, értékesítése, bérbeadása vagy birtoklása;

jogellenes berendezés kereskedelmi haszonszerzés céljából történő telepítése, fenntartása és cseréje;

jogellenes berendezést vagy szoftvert célzó reklám.

Büntetések és jogorvoslat

Valamennyi uniós országnak biztosítania kell a következő intézkedések életbe léptetését:

hatékony, visszatartó erejű és a jogellenes magatartás lehetséges hatásával arányos büntetések bevezetése;

annak biztosítása, hogy a jogellenes magatartás által hátrányosan érintett szolgáltatásnyújtók kártérítési eljárást indíthassanak és – adott esetben – a jogellenes eszközök elkobzását kérelmezhessék.

Belső piaci alapelvek

Az uniós országok nem korlátozhatják a következőket:

valamely másik uniós országból származó védett szolgáltatások vagy kapcsolt szolgáltatások biztosítása;

a feltételes hozzáférést biztosító eszközök szabad mozgása, kivéve, ha az adott eszköz az irányelv értelmében jogellenesnek minősül (azaz valamely védett szolgáltatáshoz érthető formában való hozzáférésre, a szolgáltatást nyújtó engedélye nélkül tervezett vagy kialakított bármilyen berendezés vagy szoftver).

Az Európa Tanács egyezménye

Az Európai Unió Tanácsa 2015-ben az EU nevében jóváhagyta az Európa Tanács 2003-ban hatályba lépett, a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló egyezményét. Az egyezmény Unió nevében történő aláírása várhatóan ösztönözni fogja az Európa Tanács többi tagját annak jóváhagyásra. Ez a 98/84/EK irányelvben szereplő szabályokhoz hasonló szabályok alkalmazásának az EU határain túlra történő kiterjesztését eredményezné, aminek következményeként létrejönne a feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatásokra vonatkozó – az európai kontinens egészére alkalmazandó – jogszabály.

HÁTTÉR

A feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatások jogi védelme

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/84/EK irányelve (1998. november 20.) a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről (HL L 320., 1998.11.28., 54–57. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2014/243/EU határozata (2014. április 14.) a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő aláírásáról. (HL L 128., 2014.4.30., 61. o.)

A Tanács (EU) 2015/1293 határozata (2015. július 20.) a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 199., 2015.7.29., 3–5. o.)

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Második jelentés a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2008) 593 végleges, 2008. szeptember 30.)

Az elektronikus fizetési szolgáltatások jogi védelméről – A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Jelentés a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2003) 198 végleges, 2003. április 24.)

utolsó frissítés 26.10.2015

Top