Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EUMSz 107. és 108. cikkének alkalmazása az állami támogatások egyes formáira

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az EUMSz 107. és 108. cikkének alkalmazása az állami támogatások egyes formáira

A Bizottság jogkörébe tartozik olyan rendeletek elfogadása, amelyek meghatározzák, hogy bizonyos támogatási intézkedések mennyiben egyeztethetők össze a közös piaccal. Ezek a támogatási intézkedések mentesülnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.

JOGI AKTUS

A Tanács 994/98/EK rendelete (1998. május 7.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. (korábban 92.) és 88. (korábban 93.) cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság a támogatások bizonyos fajtáit rendeletek útján a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilváníthatja, ami azt jelenti, hogy ezek a támogatások mentesülnek az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSz.) 108. cikkének (3) bekezdése (az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) korábbi 88. cikkének (3) bekezdése) szerinti bejelentési kötelezettség alól. Ezek a kategóriák a következők:

 • kis- és középvállalkozások, kutatás és fejlesztés, környezetvédelem, foglalkoztatás és képzés céljaira nyújtott támogatások;
 • a Bizottság által az Európai Unió (EU) egyes tagállamaira vonatkozóan jóváhagyott, regionális támogatások odaítéléséhez használandó térképpel összhangban lévő támogatás.

A rendeleteknek minden egyes támogatásfajta tekintetében részletezniük kell a következőket:

 • a támogatás célja;
 • a kedvezményezettek köre;
 • a küszöbértékek, akár az elszámolható költségek valamely csoportjához viszonyított támogatásintenzitásban, akár a támogatások maximális összegében kifejezve;
 • a támogatás halmozását szabályozó feltételek;
 • felügyeleti feltételek.

A rendeletek ezen kívül:

 • küszöbértékeket vagy egyéb feltételeket szabhatnak meg az egyedi támogatások nyújtásáról szóló értesítés tekintetében;
 • kizárhatnak bizonyos ágazatokat a rendeletek alapján mentesített támogatások összeegyeztethetősége tekintetében.

A Bizottság rendelet útján úgy dönthet, hogy a közös piac fejlődésére és működésére való tekintettel bizonyos típusú támogatások nem felelnek meg az EUMSz. 107. cikkének (1) bekezdésében (az EKSz. korábbi 87. cikkének (1) bekezdésében) foglalt valamennyi feltételnek, és ezért mentesülnek az EUMSz. 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési eljárás alól, feltéve, hogy az ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időn belül nyújtott támogatás nem halad meg egy meghatározott összeget.

A Bizottság a rendeletek megalkotása során részletes szabályokat ír elő a tagállamoknak, hogy biztosítsa a bejelentési kötelezettség alól mentesített támogatások átláthatóságát és nyomon követését. Ezek a szabályok előírják, hogy a tagállamok kötelesek:

 • a Bizottság számára eljuttatni a mentesített támogatási rendszerekkel vagy az ilyen támogatási rendszerek által le nem fedett egyedi támogatásokkal kapcsolatos adatok összefoglalását ezen támogatások végrehajtásakor;
 • a csoportmentesítések alkalmazásával kapcsolatos minden információt rögzíteni és tárolni;
 • a csoportmentesítések alkalmazására vonatkozó jelentésüket évente egyszer eljuttatni a Bizottság számára.

A rendeletek egy konkrét időszakra vonatkoznak, és visszavonhatók vagy módosíthatók, amennyiben megváltoztak a körülmények az ilyen rendeletek elfogadását megalapozó bármely fontosabb tényezőben, vagy ha a közös piac folyamatos fejlődése vagy működése ezt megkívánja.

Amikor a Bizottság rendelet elfogadására készül, ennek tervezetét közzéteszi, hogy minden érdekelt fél és szervezet az ezzel kapcsolatos észrevételeit beterjeszthesse ésszerű határidőn belül.

Egy rendelettervezet közzététele és egy rendelet elfogadása előtt a Bizottságnak konzultálnia kell az állami támogatások tanácsadó bizottságával, amely az EU-tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság ötévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 994/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 994/98/EK rendelete

1998.5.15.

HL L 142., 1998.5.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (EGT vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 214., 2008.8.9.].

A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 379., 2006.12.28.].

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2006. december 21.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. (korábbi 92.) és 88. (korábbi 93.) cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendelet e rendelet 5. cikke értelmében történő alkalmazásáról [COM(2006) 831 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az állami támogatásokra vonatkozó csoportmentességi rendeletek végrehajtásáról szóló jelentés alapvetően pozitív volt.

A Bizottság több csoportmentességi rendeletet is elfogadott a 994/98/EK rendelet alapján, különösen a de minimis támogatásokra, illetve a kkv-k számára, valamint a foglalkoztatás és képzés céljaira nyújtott támogatásokra vonatkozókat.

A jelentés rámutat, hogy jelentős eltérések tapasztalhatók azt illetően, hogy a csoportmentességi rendeleteket milyen mértékben használják, ami függ a kívánt célkitűzéstől (pl. nagyobb mértékű a támogatások alkalmazása a kkv-k esetén, de viszonylag alacsonyabb a foglalkoztatási támogatások kapcsán), valamint a kérdéses EU tagállamtól (a legtöbb intézkedésre Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolországban került sor).

Ettől függetlenül a jogbiztonság érdekében az EU-tagállamok továbbra is értesítést adnak azon támogatási intézkedéseikről, amelyek a csoportmentességi rendelet alapján végrehajthatók lennének.

Tapasztalatai és az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési tervben rögzített iránymutatások alapján a Bizottság hamarosan egy olyan általános csoportmentességi rendeletre fog javaslatot tenni, amely a meglévőket egy jogszabályban összegzi. Ebben a fázisban bizonyos típusú környezetvédelmi támogatások is a rendelet hatálya alá kerülnek majd.

Utolsó frissítés: 18.10.2011

Top